วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน

โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน แจกฟรี สำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประหยัด อดออม และรู้จักการวางแผนการใช้จ่าย ดาวน์โหลดเพื่อทดลองใช้งานได้ที่ เว็บไซต์ สถาบัน กศน.ภาคกลาง คลิกที่นี่ และเว็บไซต์ของ ไทยแวร์ คลิกที่นี่

ถ้าจะนำไปใช้จริง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอโปรแกรมที่ สถาบัน กศน.ภาคกลาง คลิกที่นี่ รายละเอียดอ่านในเว็บไซต์ สถาบัน กศน.ภาคกลาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น