วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทดสอบ วิดีโอ YouTube

การใช้วิดีโอจาก YouTube

ถ้าพบวิดีโอดี ๆ จาก youtube สามารถนำมาแสดงในหน้าของ Blogspot หรือ Blogger ได้เลย

ขั้นแรก ต้องไปเอาโค้ดของวิดีโอที่เว็บของ youtube มาก่อน โค้ดอยู่ที่หน้า watch page ของ youtube การไปหน้า watch page ให้คลิกที่ข้อความ "View comments, related videos, and more" ซึ่งอยู่ใต้วิดีโอ จะพาไปหน้า watch page

เมื่อมาอยู่หน้า watchpage แล้วให้หา embed link และคัดลอกเอามาวางไว้ในส่วนข้อความที่เขียนใน Blogger ได้เลยครับ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้่


จบวิดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น