วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คัดลอกข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน ของ Excel 2010

ถ้ามีข้อมูลที่ซ้ำ ๆ กัน ดังนี้


ถ้าต้องการคัดลอกเอาเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน  สามารถทำได้ โดยการใช้ตัวกรอง หรือ Filter โดยมีวิธีการดังนี้
  1. ลากดำคลุมพื้นที่ข้อมูลทั้งหมด
  2. ไปที่ ข้อมูล (Data) ตัวกรอง และเลือก ขั้นสูง
  3. เลือกคัดลอกไปยังที่อื่น และเลือก Unique Record Only พร้อมทั้งระบุช่วงที่จะวางข้อมูล
  4. จะได้ข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน ดังภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น