วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ซองยา ต้องมีชื่อยา

วันนี้ได้อีเมล จากเครือข่ายทันตะ-เภสัช รณรงค์ว่า เมื่อได้รับยา ให้ตรวจดูว่า มีชื่อยาหรือเปล่า ก็เลยนำมาขึ้นไว้เผื่อว่าจะได้ช่วยกันบอกต่อ ๆ ไป ไม่เสียหาย ระวังไว้ก็ดี


เครือข่ายรณรงค์ซองยา/ฉลากยาต้องมีชื่อยา

สถาบันวิจัยชาวนา ( สวช )
เครือข่ายทันตะ - เภสัช บุคลากรเพื่อการทำงานด้านสุขภาพชุมชน
ช่วยเป็นหนึ่งพลังคนไทยที่จะช่วยกันรณรงค์ให้มีชื่อยาบนซองยาและฉลากยาได้ที่http://www.druglabel.net เมื่อได้รับยาทุกครั้ง อย่าลืม ถามหา ชื่อยา บนซองยา            

เครือข่ายรณรงค์ชื่อยาบนซองยา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น