วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เลขไทย จดหมายเวียน ของ MS Word

ปัญหาหนึ่ง ในการสร้างจดหมายเวียนในโปรแกรม MS Word คือ เมื่อมีการใช้ตัวเลขในฟิลด์ของจดหมายเวียน ตัวเลข จะเป็นเลขอารบิค เสมอ แม้ว่าจะเปลี่ยนตัวเลขในข้อมูลเดิมให้เป็นเลขไทย เมื่อมาแสดงในจดหมายเวียน ก็จะเป็นเลขอารบิค

ถ้าต้องการเลขไทยในจดหมายเวียน เช่น เลขที่ใบวุฒิบัตร ต้องการให้เป็นเลขไทย จะทำอย่างไร

เราสามารถทำได้โดยการจัดรูปแบบของตัวเลขในฟิลด์ของจดหมายเวียน ให้เป็นเลขไทย โดยการใส่ Switch เพิ่มบังคับให้แสดงตัวเลขเป็นเลขไทยได้ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

วิธีการ
 1. จัดทำจดหมายเวียน ให้ได้ดังภาพเสียก่อน ข้อมูลสามารถนำมาจาก Excel หรือ  Access หรืออื่น ๆ ก็ได้
 2. ถ้าดูตามปกติ โดยคลิกที่ แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ จะเห็นดังนี้
 3. ให้กดปุ่ม แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ เพื่อให้เห็นชื่อฟิลด์ เหมือนข้อ 1 แล้ว คลิกขวาที่ฟิลด์ที่ต้องการให้แสดงเลขไทย และเลือก Toggle field หรือ สลับโค้ดเขตข้อมูล
 4. จะแสดงดังภาพ
 5. ให้เพิ่ม switch ที่ฟิลด์นี้ เพื่อให้จัดรูปแบบเป็นเลขไทย ดังภาพ (ตัว t และเลขศูนย์)
 6. เมื่อกลับมาดู โดยคลิกที่แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ จะเห็นเป็นเลขไทยทุกรายการที่อยู่ในฟิลด์นี้
 7. ถ้าเลื่อนรายการต่อไป จะเห็นว่า ตัวเลขยังเป็นเลขไทย ดังภาพ
 8. เครื่องหมาย # แสดงว่าเป็นตัวเลข และ "t0" (ตัว t และ เลขศูนย์) คือ ให้ใช้ตัวเลขไทย
 9. ถ้า กำหนดรูปแบบ t0 แล้วไม่เป็นภาษาไทย ต้องตรวจสอบรูปแบบของ Office ว่า เป็นภาษาไทย ใช้รูปแบบภาษาไทยหรือไม่ ถ้าไปตรวจสอบกับ Excel จะเห็นได้ง่าย โดยให้พิมพ์ ตัวเลข และกด Ctrl + 1 เลือก ตัวเลข แบบกำหนดเอง จะเห็นมีรูปแบบตัวเลขไทย เช่น t0, t0.00, t#,##0 เป็นต้น
 10. นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ switches ตัวอื่น ๆ ได้อีก เช่น
  1. \#0.00  เป็นเลขอารบิค มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 4.00
  2. \# $#,###.00 ตัวเลข มีเครื่องหมาย $ นำหน้า และมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น $4.00 
  3. \# "t0.00 บาท" ตัวเลขไทย ทศนิยม 2 ตำแหน่ง มีคำว่า บาท ต่อท้าย เช่น ๕.๐๐ บาท เป็นต้น


วิธีการสร้างจดหมายเวียน (นำมาไว้เผื่อว่าใครต้องการดู หรือทบทวน)

1 ความคิดเห็น:

 1. ผมทำตามแล้ว ไม่เห็นได้ครับ ขึ้นแบบเดิมเลย ไม่ทราบว่าตรงตั้งค่าตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับ Office 2007 ภาษาไทยครับ

  ตอบลบ