วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การใส่จุดหลังหัวข้อ ใน Excel 2010

โดยปกติ เราไม่สามารถใส่จุดหลังตัวเลขใน Excel ได้โดยตรง โดยเฉพาะในกรณีที่เราต้องการให้หัวข้อ ตัวเลขเรียงลำดับหัวข้อ ถ้ามีจุดต่อท้าย จะทำให้ดูง่ายขึ้น

วิธีการใส่จุดหลังหัวข้อ ต้องไปกำหนดรูปแบบของเซลล์ที่ต้องการให้มีจุดตามหลังตัวเลข โดยเลือกเซลล์ที่ต้องการทั้งหมด จากนั้นจึงคลิกขวา เลือก จัดรูปแบบเซลล์ และเลือกรูปแบบ กำหนดเอง รูปแบบที่ต้องการคือ 0. ก็จะได้ จุดหลังตัวเลขในเซลล์ที่กำหนด

ดูวีดีโอประกอบ นะครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น