วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การ share ระหว่าง Window 7 กับ Windows XP

Windows 7 มีให้ Share ระหว่าง Windows 7 ด้วยกัน ถ้าต้องการ Share ระหว่าง Windows 7 และ Windows XP จะเกิดปัญหาแม้ว่าจะอยู่ใน Group เดียวกัน ก็ตาม ปัญหาที่ว่า คือ ส่งไฟล์จาก Windows 7 ไปยังเครื่อง Windows XP ได้ แต่จาก XP จะมา 7 เข้าไม่ได้ ถ้าจะให้เครื่อง Windows XP สามารถส่งไฟล์ไปที่ Windows 7 ได้ ต้องทำดังนี้
  1. ที่เครื่อง Windows 7 คลิกขวาที่ห้องที่ต้องการ Share เลือก Share with และเลือก Specific people...
  2. เลือก Everyone
  3. คลิก Add
  4. คลิกเลือก Permission Level
  5. เลือก Read/Write เพื่อให้อ่าน/เขียน ได้
  6. คลิกปุ่ม Share ด้านล่าง
  7. จะเปิดหน้าใหม่ และแสดง link ให้เห็น
  8. คลิกปุ่ม Done
  9. เป็นอันเสร็จ ถ้าดูจากเครื่อง Windows XP จะเห็นไฟล์ในห้อง และสามารถ คัดลอก หรือส่งไฟล์เข้าในห้องที่ Share ได้ เป็นปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น