วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การสร้างสามเหลี่ยม มุมมน

เป้าหมาย
ต้องการสร้างภาพนี้
หลักการ
สร้างสามเหลี่ยมด้านเท่า ใช้ Effect > Stylize > Round Corner เพื่อปรับให้มุมมน แล้ว Expand จากนั้นเพิ่มจุดกึ่งกลาง และตัดออกเป็น 3 ส่วน ขั้นสุดท้ายคือใช้ Brush ที่เป็นหัวลูกศรเพื่อให้เส้นเป็นลูกศร

วิธีการ
 1. เลือก Polygon Tool ลากเพื่อสร้างภาพหลายเหลี่ยม กดปุ่มลูกศรลง เพื่อลดจำนวนด้านให้เหลือ 3 ด้าน และกด Shift เพื่อให้ได้สามเหลี่ยมด้านเท่าที่ตั้งตรง ดังภาพ
 2. ไปที่ Effect > Stylize > Round Corners...
 3. จะเกิดหน้าต่างให้ตั้งค่า ให้่ตั้งค่าความมน เท่ากับ 30 ม.ม. หรือตามต้องการ คลิก preview เพื่อดูตัวอย่าง
 4. กดปุ่ม OK
 5. ไปที่ Object > Expand Apprerance
 6. ไปที่ Object > Path > Add anchor point เพื่อสร้างจุดกึ่งกลาง
 7. เลือกเครื่องมือ กรรไกร (อยู่หลังยางลบ) และตัดที่จุดกึ่งกลางทั้งสามด้าน
 8. กด V เพื่อเลือก Black Arrow Tool และลากคลุมรูปสามเหลี่ยมเพื่อเลือกทั้งหมด
 9. ไปที่ Window > Brushes และคลิกที่ library เลือก Arrows Standard
 10. เลือกลูกศรที่ต้องการ
 11. ปรับขนาด และสีของ Stroke ในตัวอย่างนี้ ปรับความหนา เท่ากับ 2 และ กำหนดสีของ Stroke เป็นสีแดง
 12.  จะได้ภาพ ตามต้องการ

สร้างตึกอย่างง่าย ด่วย illustrator

เป้าหมาย
ต้องการสร้างภาพนี้
จะเห็นว่า ภาพมีลักษณะเป็น สามมิติ ซึ่ง Illustrator มีเครื่องมือ Perspective Tool สำหรับสร้างภาพสามมิติโดยเฉพาะ แต่ในที่นี้ จะไม่ใช้ แต่จะสร้างเองโดยใช้ Distort ในเมนู Effect แทน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ทำได้ง่าย ๆ

วิธีการ
 1. สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้ Rectangle Tool ตั้งค่า Fill และ Stroke เป็นสีดำ
 2. คลิกเครื่องมือลูกศรสีดำ (หรือกด v) แล้วคลิกเลือกสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้น
 3. นำเคอเซอร์มาวางที่เส้นขอบ เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นหัวลูกศรสีดำ
 4. กด Alt ค้างไว้ สังเกตเห็นเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็น หัวลูกศร 2 หัว
 5. ลากเพื่อCopy โดยลากเป็นแนวเส้นตรง ควรกด Shift ค้างไว้ด้วยจะได้เป็นเส้นตรง ดังภาพ
 6. เมื่อปล่อยเมาส์ จะได้สี่เหลี่ยม 2 รูป
 7. กด Ctrl + D จำนวน 3 ครั้ง เพื่อคัดลอกสี่เหลี่ยมเพิ่มอีก 3 รูป
 8. ทำลักษณะเดียวกับข้อ 4-6 เพื่อคัดลอกชุดสี่เหลี่ยมลงมา
 9. กด Ctrl + D จำนวน 6 ครั้ง
 10. เลือกทั้งหมด โดยกด Ctrl + A และรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน โดยกด Ctrl + G ให้สังเกตที่ layer จะเกิดกลุ่มตามมา
 11.  ไปที่ Effect > Distort & Transform > Free Distort
 12. ใช้เมาส์ ปรับรูปร่าง ดังภาพ (ปรับทั้งด้านบนและด้านล่าง เพื่อให้ดูเป็นสามมิติ)
 13. กดปุ่ม OK จะกลับมาที่เดิม จะสังเกตเห็นภาพเปลี่ยนไป ส่วนตำแหน่งเดิมจะไม่เปลี่ยนแปลง (ถ้าต้องการแก้ไขสามารถไปแก้ไขได้ที่ Appearance Panel)
 14. ต่อไปเราต้อง Expand Appearance เสียก่อน เพื่อจะได้ใช้เครื่องมือ Reflect Tool กลับข้าง
 15. ไปที่ Object > Expand Appearance จะได้ดังภาพ
 16. คลิกเลือกเครื่องมือ Reflect Tool กด Alt ค้างไว้เพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่า และ คลิกที่มุมล่างด้านขวามือ จะเกิดหน้าต่างให้ตั้งค่า
 17. กดปุ่ม Copy เพื่อให้ของเดิมอยู่ และคัดลอกด้านที่กลับแล้ว จะได้ดังภาพ
 18. ภาพที่ได้ จะถูกอยู่ในกลุ่ม เราต้องการตัดออก 2 คอลัมน์ จึงต้องแยกกลุ่มก่อน
 19. ไปที่ Object > Ungroup
 20. เลือกเครื่องมือลูกศรสีดี (กด V) แล้วใช้เมาส์เลือก 2 คอลัมน์ด้านขวามือ
 21. กดปุ่ม Delete
 22. เลือก 3 คอลัมน์ด้านขวามือ เปลี่ยน Fill เป็นสีเหลือง จะได้ภาพที่ต้องการ
 23. ถ้าต้องการใส่ Gradient ก็สามารถทำได้ โดยไปที่ Window > Gradient จะเกิด Gradient ของใครของมัน จากนั้น ก็ไช้ Gradient Tool เพื่อปรับให้เป็น Gradient ในภาพรวม จะได้ ดังภาพ

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การสร้างสามเหลี่ยมสานไขว้กัน ด้วย illustrator

เป้าหมายคือการสร้างภาพสามเหลี่ยมสานไขว้กัน ดังภาพ
จากภาพ จะเห็นว่า ภาพนี้มีการสานไขว้ขึ้นลง ซึ่งโดยปกติ Illustrator จะไม่สามารถกำหนดเส้นให้ไขว้กันได้ ภาพจะต้องอยู่ใน Layer ของตนเอง

วิธีการสร้าง มีหลายอย่าง ง่ายที่สุด คือการสร้างสามเหลี่ยมแล้วตัดเป็นท่อน ๆ แต่วิธีการนี้ ถ้าต้องการปรับแต่ง เช่น ย่อหรือขยาย ก็ต้องทำใหม่ทั้งหมด

วิธีการที่ดีกว่า คือการใช้ Live Paint หลังจากที่สร้ารูปสามเหลี่ยมแล้ว โดยจะทำเป็น 2 ขั้นตอน คือ การสร้างสามเหลี่ยม และการใช้ Live Paint กำหนดให้เส้นขึ้นลง หรือสานกัน จากนั้นก็จะใช้ Gradient เพื่อกำหนดให้สีไล่โทน ตามภาพตัวอย่าง

วิธีสร้างสามเหลี่ยม
 1. สร้างเส้น Guide และวาดรูปวงกลม (กำหนด Fill เป็นไม่มี Fill และ Stroke เป็นสีดำ ขนาด 1 pixel ส่วนขนาดของวงกลม ก็กะพอประมาณ แล้วแต่ว่าต้องการเล็ก-ใหญ่ขนาดไหน) ดังภาพ
 2. เราจะหมุนภาพวงกลม โดยใช้จุดศูนย์กลางที่เป็นจุดตัดของเส้น Guide ที่อยู่เหนือขึ้นไป
  1. เลือกเครื่องมือ Rotate Tool กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วใช้เมาส์คลิกตรงจุดที่กำหนดให้เป็นจุดหมุน จะเกิดกล่องโต้ตอบ ให้กำหนดค่า การหมุน 120 องศา (320 หารด้วย 3 = 120) แล้วคลิก Copy
 3. จะได้ดังภาพ

 4. กด Ctrl + D เพื่อให้หมุนโดยใช้การตั้งค่าแบบเดิม จะได้ ดังภาพ
 5. เลือกภาพทั้งหมด โดยกด Ctrl + A และกำหนด stroke ให้ใหญ่ขึ้น แล้วคลิกที่เครื่องมือ กรรไกร (Scissors Tool) ซึ่งอยู่หลังเครื่องมือยางลบ
 6. ใช้เมาส์ลากเข้าไปบริเวณจุดตัดที่เป็นยอดสามเหลี่ยม และคลิกเมื่อปรากฏการเลือกทั้งสองวงกลม เพื่อตัดจุดที่วงกลมทั้งสองตัดกัน ดังภาพ

 7. เลือก White Arrow Tool คลิกบริเวณเส้นนอกสามเหลี่ยมที่ไม่ต้องการ และกดปุ่ม ลบ เมื่อทำทั้งหมด จะได้ ดังภาพ
 8. จะเห็นว่า ส่วนยอดยังไม่ต่อกัน เพราะเป็นคนละเส้น  (Path)
 9. ให้เลือก white Arrow Tool ลากคลุม บริเวณยอดของสามเหลี่ยม กด Ctrl + Alt + J เพื่อปรับตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งเดียวกัน เพื่อจะได้รวมเส้นเข้าด้วยกันได้
 10. ให้เลือก white Arrow Tool ลากคลุม บริเวณยอดของสามเหลี่ยมเพื่อเลือก แล้วกด Ctrl + J เพื่อรวมเส้นเข้าด้วยกัน หรือ จะไปที่ Object > Path > Join ก็ได้
 11. เมื่อรวมเส้นแล้่ว จะได้สามเหลี่ยม ดังภาพ

 ต่อไปนี้ จะเป็นการสร้างสามเหลี่ยมให้สาน หรือไขว้กัน พร้อมทั้งทำสีให้เป็น Gradient

ในขั้นแรกต้องทำให้เส้น เปลี่ยนเป็นรูป โดยการตัดบางส่วนออก เพื่อใช้ Live Paint และ Gradient ต่อไป

วิธีการ
 1. เลือกเครื่องมือ กรรไกร และตัดบริเวณสามเหลี่ยมด้านใน ตรงจุด Anchor Point
 2. ทำเช่นเดียวกันนี้ กับอีก 2 จุด เมื่อเสร็จแล้ว จะเห็นที่ชั้น Layer เป็น ดังนี้

 3. เปลี่ยนเส้นให้เป็นภาพ โดย เลือกทั้งหมด แล้วไปที่ Object > Path > Outline Stroke จะได้ ดังนี้
 4. ก่อนที่จะทำอะไรต่อไป ต้องรวมส่วนที่เราตัดบริเวณตรงกลางให้ขาดจากกัน นำมารวมกันเพื่อให้เป็นส่วนเดียวกัน ก่อนการใช้ Live Paint
 5. ใช้ White Arrow Tool เลือกเส้นที่ตัด แล้วกด Delete
 6. ใช้ White Arrow Tool ลากคลุมบริเวณเส้นที่ขาดจากกัน และกด Ctrl + J เพื่อรวมกัน ทำเช่นนี้ ทุกจุด ทั้งหมด รวม 6 จุดด้วยกัน เสร็จแล้ว จะได้ ดังภาพ
 7. เลือกทั้งหมด (Ctrl + A) แล้ว ดับเบิ้ลคลิกเครื่องมือ Live Paint Bucket ซึ่งอยู่หลังเครื่องมือ Shape Builder Tool ตั้งค่า เลือกทั้ง Paint Fills และ Paint Strokes
 8. กำหนดสี Fill เป็นสีแดง และ Stroke เป็นสีดำ
 9. เลื่อนเมาส์ไปในบริเวณพื้นของสามเหลี่ยม แล้่วคลิกเติมสี
 10. เลื่อนเมาส์ไปในบริเวณเส้นขอบของสามเหลี่ยม แล้วคลิกเติมสี จะได้สีดำ เพราะตั้งค่าเอาไว้แล้ว
 11. ส่วนบริเวณตรงกลาง ให้เปลี่ยนเป็น ไม่มีสี
 12. เมื่อเสร็จแล้ว จะได้ดังภาพ
 13. จากนั้น จะกำหนดให้สามเหลี่ยมสานไขว้กัน โดยกำหนดบริเวณตัดกัน ถ้าอยู่ด้านบน ให้กำหนดเส้นแนวที่ตัดขวางเป็นไม่มีสี
 14. เมื่อเสร็จแล้ว จะได้ ดังภาพ
 15. การทำ Gradient ให้เปิดแถบ Gradient โดยไปที่ Window > Gradient
 16. คลิกเลือกสี Gradient เป็น Orange, Yellow ลักษณะ Gradient เป็นแบบ Radial
 17. เลือกภาพสามเหลี่ยมทั้งหมด ( กด Ctrl + A) แล้วกดที่รูป Gradient เพื่อใช้กับภาพ
 18. คลิกเลือกเครื่องมือ Gradient
 19. ลากกำหนดลักษณะใหม่
   
 20. เสร็จแล้ว จะได้ ดังภาพ
 21. จะเห็นว่าเส้่นขอบรูปหายไป ต้องกำหนดใหม่ โดยเลือกสามเหลี่ยมทั้งหมด แล้วไปกำหนดความหนาของ stroke เป็น 4 pixel จะได้ ดังภาพ
 22. เสร็จแล้ว ถ้าต้องการปรับเปลี่ยน สามารถทำได้ โดยใช้ White Arrow Tool ปรับใหม่ได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสีจะผิดเพี้ยน หรือต้องทำใหม่ เพราะ Live Paint จะปรับปรุงให้โดยอัตโนมัติ เหมือนดังภาพข้างล่างนี้