วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การใช้ blend tool ใน Illustrator cs6

เป้าหมาย

ต้องการสร้างรูปนี้

หลักการ

รูปนี้ ปัญหาอยู่ที่ซี่ของกรงนก ซึ่งประกอบด้วยเส้นโค้งที่มารวมกันที่จุดยอด ถ้าจะใช้ Pen Tool สร้าง ก็คงลำบากหน่อย ถ้าจะใช้ 3D สร้างสามมิติ ก็อาจจะได้ แต่วิธีที่ดีที่สุด ก็คือการใช้ Blend Tool สร้างเส้น 2 เส้น แล้ว Blend เข้าหากัน โดยระบุว่าจะให้มีกี่เส้น ส่วนฐาน และขอด้านบน ใช้เครื่องมือรูปสี่เหลี่ยมมุมมน และใช้ Pen Tool วาดขอเกี่ยว

วิธีการ
  1. เปิดโปรแกรม Illustrator และตั้งค่า Fill ไม่มีสี และ Stroke เท่ากับ 2 pt
  2. ใช้ Pen tool สร้างภาพนี้

  3. เลือก Black Arrow Tool (หรือ กด V) และคลิกเลือกรูปที่วาด
  4. ไปที่ Reflect Tool ( หรือ กด O) กด Alt ค้างไว้ เพื่อให้เกิดหน้าจอตั้งค่า และกดที่จุดปลายเพื่อระบุจุดหมุน
  5. ตั้งค่า ดังภาพ และกดปุ่ม Copy
  6. จะได้ดังภาพ
  7. กด Ctrl + A เพื่อเลือกรูปทั้งสองรูป แล้วไปที่ Object > Blend > Blend Options...  และตั้งค่า ดังภาพ หรือ กำหนดจำนวน ตามที่ต้องการ
  8. กดปุ่ม OK แล้ว ไปที่ Object > Blend > Make จะได้ดังภาพ
  9. ใช้ Round Rectangle สร้างฐาน และแป้นขอด้านบน
  10. ใช้ Pen Tool สร้างขอเกี่ยวด้านบน
 
 
ถ้าต้องการสร้่างกรงนกที่เห็นซี่กรงทั้งหมด ดังภาพ
 
 
ให้สร้างภาพเหมือนขั้นตอนที่ 2 แล้วใช้ 3 มิติ (Effect > 3D > Revolve) สร้างเฉพาะเส้น Wire frame (ที่ Surface เลือก Wireframe) จากนั้น จึงใช้ Pen Tool สร้างเส้นจากภาพ สามมิติ เพื่อนำมาตกแต่งเพิ่มเติมต่อไป เช่น กำหนดขนาดของเส้นให้ไม่เท่ากัน หรือ จัดทำ Gradient เป็นต้น ดังภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น