วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตกแต่งลายไทย ด้วย illustrator จากไฟล์ภาพ

ในตัวอย่างนี้ จะเป็นการนำภาพลายไทยจากเว็บไซต์ http://www.download.ie-mem.com/?file=etcshow&cate=37 มาตกแต่ง ใส่สีพื้น จากภาพเดิม ขาว-ดำ เป็นภาพสี ดังภาพข้างล่างนี้
 

หลักการ

นำภาพเข้า Illustrator CS6 แล้วทำการ Trace ภาพ แล้ว Expand จากนั้นจึงใช้ Live Paint ทำเส้นขอบ และใช้ Gradient กำหนดสีภายใน

วิธีการ
 1. นำภาพเข้า Illustrator โดยไปที่ File > Place...
 2. เลือกไฟล์ที่นำเข้า แล้วไปที่ Object > Image Trace > Make
 3. เปิด หน้าจอตัวเลือก image trace โดยไปที่  Window > Image Trace
 4. ปรับค่า Threshold ให้สูงขึ้นเล็กน้อย
 5. กดปุ่ม Expand บนแถบเมนู
 6. กดปุ่ม K เพื่อเลือกเครื่องมือ Live Paint Bucket แล้วดับเบิ้ลคลิก เพื่อเปิดตัวเลือก
 7. คลิกเครื่องหมายถูก หน้าข้อความ Paint Strokes เพื่อให้สีเฉพาะลายเส้น เท่านั้น ไม่เลือก Paint Fills
 8. เลือกสี Live Paint เป็นสีแดง โดยใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา บนแป้นคีบอร์ด
 9. ระบายเส้นของทีละภาพ โดยนำเคอร์เซอร์ไปวางที่บริเวณขอบ เมื่อเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นพู่กันที่ไม่มีวงกลมเส้นขีดห้าม จึงคลิกเพื่อระบายเส้นขอบ
 10. ระบายสีทุกภาพจนเสร็จ
 11. เลือกเครื่องมือ ลูกศรสีขาว (White Arrow Tool) และคลิกเลือกทีละภาพ (ถ้ามีปัญหาการเลือก ให้กด Ctrl+K และตั้งค่าการเลือก ให้เลือกเฉพาะที่เส้นขอบ จะทำให้เลือกได้ง่ายขึ้น โดยคลิกที่เส้นขอบเพื่อเลือก) ที่ต้องใช้ลูกศรสีขาวเพราะ เมื่อเรา Trace ภาพ รูปที่เกิดขึ้นจะถูกจัดเป็นกลุ่ม การเลือกเฉพาะภาพในกลุ่ม ต้องใช้ลูกศรสีขาว ถ้าใช้ลูกศรสีดำ จะเป็นการเลือกทั้งกลุ่ม

 12. ไปที่ Window > Gradient เพื่อเปิดหน้าจอ Gradient
 13. คลิกที่ลูกศรเพื่อเลือกสีที่มีอยู่แล้ว
 14. เลือกสี เหลือง-แดง และเลือก ชนิด เป็นวงกลม หรือ Radial
 15. ทำเช่นนี้ ทุกภาพที่เหลือ คือ ใช้ white arrow tool เลือกภาพ แล้วกำหนดสี gradient
 16. เสร็จแล้วจะได้ภาพที่ต้องการ ดังภาพ

1 ความคิดเห็น: