วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

การสร้างลายดอกไม้ ด้วย Illustrator CS6

ต้องการสร้าง ลายดอกไม้ ดังภาพข้างล่าง
 มีวิธีสร้างได้หลายวิธี แต่ต่อไปนี้ จะสร้างโดยใช้เทคนิคหลาย ๆ อย่าง ผสมกัน

หลักการ

สร้าง Guide กึ่งกลางหน้าเพื่อเป็นจุดที่ใช้ร่วมกัน สร้างวงกลมขนาดต่าง ๆ โดยใช้ Transform และสร้างรัศมีโดยหมุนรอบให้ครบ 360 องศา จากนั้นสร้างเส้นรอบวงดอกไม้ด้วยวงกลมที่ปลายเส้นเส้นรัศมี และลบส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยใช้ Shape Builder Tool

วิธีการ

การสร้าง Guide และวงกลมขนาดต่าง ๆ
 1. แสดงไม้บรรทัด โดยไปที่ View > Rulers > Show Rulers
 2. ลาก Guides จากในแถบไม้บรรทัด ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เพื่อให้ได้เส้นที่ตัดกันประมาณกึ่งกลางหน้า
 3. ทำการ Lock Guides โดยไปที่ View > Guides > Lock Guides
 4. คลิกเลือกเครื่องมือวงกลม กำหนด Fill เป็นไม่มี และ Stroke เป็นสีแดง กดปุ่ม Shift และ Alt ค้างไว้ และลากสร้างวงกลมจากจุดตัดของ Guides ที่สร้างไว้
 5. ใช้ Black Arrow Tool เลือกรูปวงกลม และไปที่ Objects > Transform > Scale กำหนดค่าให้ขยาย 120% แล้วคลิก Copy เพื่อให้สร้างวงกลม
 6. สร้างวงกลมอีก 1 วง คราวนี้กำหนดให้ขยายเป็น 150%
 7. เลือกเครื่องมือวาดเส้น (Line Segment Tool) และวาดเส้นจากจุดกึ่งกลางขึ้นไปด้านบน ควรกด Shift ค้างไว้ เพื่อให้ได้เส้นตรง
 8. ขณะที่เส้นถูกเลือก คลิกที่เครื่องมือหมุน(Rotate Tool) และกด Alt ค้างไว้ พร้อมกับคลิกที่จุดปลายเส้นจุดเริ่มต้น เพื่อใช้เป็นจุดหมุน
 9. ต้องการหมุน 10 รอบ กำหนดองศาเป็น 360/10
 10. กดปุ่ม Copy
 11. กดปุ่ม Ctrl + D อีก 8 ครั้ง จนได้ภาพรัศมี 10 เส้น
การสร้างเส้นรอบวงดอกไม้
เส้นรอบวงดอกไม้มีลักษณะเป็นเส้นโค้งหยัก เราใช้เทคนิคการสร้างวงกลมซ้อนกัน และตัดส่วนที่ซ้อนกันออก แต่วงกลมต้องอยู่ระหว่างเส้นจึงต้องหาจุดศูนย์กลางของวงกลมเสียก่อน
 1. สร้างวงกลมรูปสมดุล (กด Alt+Shift ขณะวาดวงกลม)โดยใช้จุดปลายเส้นเป็นจุดศูนย์กลาง
 2. เลือก Black Arrow และ ลากจุดกึงกลางของวงกลมที่สร้างขึ้น มาวางที่จุดปลายเส้นของอีกเส้นหนึ่ง
 3. ดับเบิ้ลคลิกที่ Black Arrow Tool เพื่อเปิดหน้าจอการเคลื่อนย้าย
 4. ตั้งค่าให้ย้ายกลับไปที่เดิม ครึ่งทาง โดยการ เปลี่ยนค่า Horizontal และ Vertical เป็นเครื่องหมายตรงข้าม และ หารด้วย 2
 5. กด OK
 6. เลือกเครื่องมือหมุน (Rotate Tool) และ กด Alt ค้างไว้แล้วคลิกที่จุดกึ่งกลาง เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลาง หมุนวงกลมที่สร้างขึ้น
 7. กำหนดองศาการหมุน เท่ากับ 360/10 หรือ 36 แล้วกด Copy
 8. กด Crtrl + D อีก 8 ครั้ง เพื่อสร้างวงกลมที่จุดปลายเส้น ให้ครบ
 9. ใช้ Black Arrow Tool เลือกวงกลมที่สร้างขึ้นใหม่ และเส้นรัศมีทุกเส้น (กด Shift ค้างไว้ขณะเลือก)
   
 10. ไปที่เครื่องมือ Shape Builder Tool และลากรวมส่วนที่เป็นกลีบดอกเข้าด้วยกัน
 11. ถ้ามีปัญหาในการรวม บางครั้งอาจจะรวมไม่ได้ เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างวงกลมและเส้นรัศมีห่างกันเกินไป ทำให้รวมกันไม่ได้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องมือ Shape Builder Tool และตั้งค่าความห่าง ให้มากขึ้น
 12. ใช้ Black Arrow Tool เลือกรัศมีทุกเส้นและวงกลมนอกสุด (กด Shift ค้างไว้ขณะเลือก)
 13. ใช้ Shape Builder Tool เพื่อรวมส่วนเข้าด้วยกัน
 14. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ภาพที่ต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น