วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การหาค่า Mean และ S.D. ในบริเวณที่เลือก ด้วย Excel VBA

การหาค่า Mean และ S.D. ด้วย VBA

คำสั่ง ให้หาค่า Mean และ S.D. ของข้อมูลในบริเวณที่เลือก ในแผ่นงานข้างล่างนี้
หลักการ
 1. ใช้ Range เพื่อเลือกบริเวณที่ต้องการ
 2. ใช้คำสั่ง average และ stdev เพื่อคำนวณค่าที่้ต้องการ

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การเลือกเซลล์ ด้วย Excel VBA

การเลือกเซลล์ ด้วย VBA ถ้ารู้ว่าจะเลือกเซลล์อะไร หรือ เซลล์อะไรถึงอะไร ก็ไม่ยาก ใช้ Range มาช่วย ดังนี้

ต้องการเลือกเซลล์ B3
Sub example1()
    Sheets("Sheet1").Range("B3").Select 
End Sub
หรือ
Sub example2()
    Sheets("Sheet1").Cells(3, 2).Select
End Sub

หมายเหตุ
Sheets("Sheet1").Cells(3, 2) คือ เซลล์แถวที่ 3 คอลัมน์ที่ 2 ของ Worksheet1

ต้องการเลือกเซลล์ A2:B8

Sub example3()
    Sheets("Sheet1").Range("A2", "B8").Select
'    หรือ
'    Sheets("Sheet1").Range(Cells(2, 1), Cells(8, 2)).Select
End Sub

แต่ถ้าต้องการเลือกจำนวนเซลล์โดยขึ้นอยู่กับตัวแปร ว่าจะเลือกกี่เซลล์ลงมา อย่างนี้ ต้องใช้อีกแบบหนึ่ง เช่น

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การสร้างรูป หยิน หยาง

การสร้างรูป หยิน หยาง เป็นการใช้เครื่องมือ Shape builder tool สร้างจาก ภาพวงกลม โดยใช้เส้นรอบรูปเป็นกรอบ เป็นตัวอย่างการมองสิ่งของอีกทัศนะหนึ่ง

วิธีการ

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การสร้าง Drop down list และกำหนดเงื่อนไข ใน Excel 2010

เมื่อมีการใช้ Drop-down list ใน Excel เพื่อให้เลือกตัวเลือก เมื่อผู้ใช้เลือกแล้ว ให้จัดการบางอย่าง เช่น แสดงหรือซ่อนเซลล์ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

ในตัวอย่างข้างบน มีการสร้าง Drop-down list ที่เซลล์ G32 เพื่อให้ผู้ใช้เลือกว่า มีการแบ่งข้อคำถามของแบบสอบถามออกเป็นด้าน ๆ หรือไม่ เมื่อผู้ใช้เลือกว่า มีการแบ่งด้านออกเป็นด้าน ๆ ให้แสดงช่วงบรรทัดที่ 33-40 เพื่อให้กรอกข้อมูล แต่ถ้าผู้ใช้ระบุว่า ไม่มีการแบ่งช่วง ให้ซ่อนเซลล์ บรรทัดที่ 33-40

หลักการ

สร้าง Drop-down list โดยใช้ Data Validation จากนั้นเขียน VBA ของ Sheet ที่ใช้งาน ให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ที่มี Drop-down list จากนั้นจึงกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผลไม้จิ้มเกลือ: ภูมิปัญญาคนโบราณ

สมัยเด็ก เมื่อประมาณสัก 50 กว่าปีมาแล้ว เวลาไปเก็บมะเฟือง มะม่วงดิบมากิน จะเอากินกับเกลือเม็ดในไห เหตุผลง่าย ๆ ที่เข้าใจได้คือ ผลไม้มีรสเปรี้ยว ส่วนเกลือมีรสเค็ม พอเอามากินด้วยกัน ก็จะได้รสชาดที่พอดี

มาตอนนี้ ลองค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูพบว่า เกลือกับผลไม้ เป็นเนื้อคู่ที่ต้องอยู่ด้วยกัน เนื่องจาก ผลไม้ส่วนใหญ่จะมี Potassium สูง

เกลือ หรือ Sodium กับ Potassium เป็นแร่ธาตุที่ทำงานประสานกัน ร่างกายต้องมีปริมาณสัดส่วนของทั้งสองอย่าง อย่างสมดุลกัน ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่ง มากกว่ากันมาก จะทำให้เกิดการกำจัด (excretion) อีกอย่างหนึ่งออกจากร่างกาย เช่น ถ้ามี Potassium มาก จะทำให้ร่างกายกำจัด เกลือ หรือ Sodium ออกจากร่างกาย และถ้ามี เกลือมาก ร่างกายจะกำจัด Potassium ออกจากร่างกาย จึงต้องมีทั้งสองอย่าง ในอัตราส่วนที่สมดุลกัน

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การซ่อนสูตร ของ Excel

หลักการ
การซ่อนสูตร ใน Excel ทำได้ โดยกำหนดที่ รูปแบบของเซลล์ที่มีสูตร ให้การป้องกันเป็นแบบ ล็อค และ ซ่อน จากนั้น ให้ทำการป้องกันแผ่นงาน แผ่นนั้นด้วย เมื่อคลิกที่เซลล์ที่มีสูตร จะไม่แสดงให้เห็นสูตร และไม่สามารถแก้ไขได้

ตัวอย่าง
จากภาพ ต้องการซ่อนสูตรในเซลล์ C5 จะทำอย่างไร


วิธีการ

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การปรับทิศทางของ Autofill ใน Excel 2010 ด้วย สูตร Offset

โดยปกติ Autofill เมื่อลากลง แถวจะเปลี่ยน และเมื่อลากไปทางขวาคอลัมน์จะเปลี่ยน
แต่ถ้าต้องการให้ลากลง คอลัมน์เปลี่ยน และเมื่อลากไปทางขวาให้แถวเปลี่ยน จะทำอย่างไร

ลักษณะนี้ จะมีประโยชน์ เมื่อต้องการสลับแถวและคอลัมน์ เช่น การนำเสนอผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม การสลับแถวกับคอลัมน์ เป็นต้น

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การสร้างลูกกวาดหลากสี รอบวงกลม

ต้องการสร้างภาพนี้
 
หลักการ
มีวิธีการสร้างวงกลมเล็กรอบวงกลมใหญ่หลายวิธี วิธีหนึ่งที่ง่ายคือการใช้ Blend Tool แล้วสร้างวงกลม จากนั้นจึงกำหนดให้ Blend มา Replace Spline ที่เป็นวงกลม และใช้ กรรไกรตัดวงกลมออกเป็น 2 ส่วน เพื่อให้ Blend ทำหน้าที่ล้อมรอบวงกลมทั้งวง การเปลี่ยนสี ทำโดยใช้ White Arrow Tool เปลี่ยนสีวงกลมเล็กทีละวง

วิธีการ

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เทคนิคการใช้ Pattern Brush ไม่มีรอยต่อ

ใช้ Pattern Brush สร้างลายกรอบจากภาพที่ใช้ Pen Tool สร้าง เสร็จแล้วปรากฏว่า ลายต่อกันไม่สนิท ดังภาพ
สาเหตุ
สาเหตุหลักเกิดจาก ภาพก่อนที่จะนำไปทำเป็น Pattern Brush เช่น ลักษณะ cap ของ Stroke ที่ยื่นออกไป หรือ อาจจะมีจุดเล็ก ๆ อยู่ด้านนอก และเลือกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Brush ก็เป็นไปได้ ซึ่งต้นเหตุมาจาก ไม่ได้ทำการ Expand ก่อนที่จะกำหนดส่วนไปใช้เป็น Brush เมื่อใช้ Pen Tool วาด จะเป็นเส้น Path การตัดเส้น Path จะมีส่วนของปลายเส้น หรือ Cap ที่จะทำให้เกิดปัญหาเมื่อนำไปทำเป็น Pattern Brush ได้

แนวทางการแก้ไข

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ยอ: อาหารและยาครอบจักรวาล

ยอ หรือ Noni หรือ Morinda หรือ Morinda citrifolia หรือ Beach mulberry หรือ อีกหลายชื่อ เป็นพืชที่เป็นทั้งอาหาร และเป็นทั้งยาแก้สารพัดโรค รู้จักกันมานานกว่า 2,000 ปี

ในสมัยโบราณ ชาวเกาะตาฮีติออกเรือเพื่อไปสร้างถิ่นที่อยู่ใหม่ และได้นำต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย สำหรับกินนเป็นอาหาร สำหรับสร้างที่อยู่อาศัย และใช้เป็นยา หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือ ต้นยอ ชาวโพลีนีเซีย ถือว่า ต้นยอ เป็นของขวัญที่ประทานมาจากพระเจ้า เป็นพืชแห่งชีวิต และสร้างความสมดุลให้ร่างกาย

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การใช้เครื่องมือ Shape Builder Tool, Knife Tool และ Scissors Tool

ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างการใช้งานเครื่องมือ Shape Builder Tool, Knife Tool และ Scissors Tool  เพื่อสร้างภาพ ข้างล่างนี้
ความจริงภาพนี้ สามารถสร้างได้หลากลักษณะ แต่ตัวอย่างนี้ จะใช้เครื่องข้างต้นสร้าง เพื่อแสดงการใช้เครื่องมือดังกล่าว

จากภาพ เราจะสร้างภาพวงกลมซ้อนกัน 2 วง ใช้ Shape Builder Tool ลบส่วนเกิน ใช้ Knife Tool ตัดแบ่งภาพออก และใช้ Scissors Tool เพื่อตัดเอาเฉพาะส่วนของเส้นรอบภาพมาใช้งาน

Shape Builder Toolใช้เพื่อรวม หรือตัดส่วนของภาพตั้งแต่สองภาพขึ้นไป ใช้เหมือนกับ เครื่องมือ Path Finder แต่คิดว่าใช้ง่ายกว่า
Knife Toolใช้สำหรับการตัดภาพออกเป็นส่วน ๆ การตัดควรลากจากข้างนอกภาพจากด้านหนึ่ง ไปยังอีกด้านหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิด Compound Path
Scissors Toolใช้ตัดเส้นรอบรูป โดยคลิกที่เส้นเพื่อแบ่งออกเป็นส่วน ๆ

สิ่งสำคัญ: การใช้เครื่องมือทั้งหมด ต้องเลือกภาพที่ต้องการกระทำเสียก่อน

วิธีการ

 1. ใช้ Rectangle Tool สร้างวงกลม 2 วง ซ้อนกัน (วงกลมไม่มี Stroke)
 2. ใช้  Black Arrow Tool เลือกภาพทั้งสอง
 3. คลิก Shape Builder Tool คลิกเมาส์นอกวงกลมสีเขียว และลากเข้าไปบริเวณวงกลมสีเขียวที่อยู่นอกวงกลมสีแดง และ กด Alt ค้างไว้ เพื่อให้ลบส่วนนี้ออกไป
 4. จะได้ภาพนี้
 5. เลือกภาพทั้งสอง และคลิกที่เครื่องมือ Knife Tool ลากตัดผ่านภาพทังสอง เพื่อตัดภาพออกเป็นส่วน ๆ โดยเริ่มต้นลากจากนอกภาพและให้ตัดภาพทั้งสอง ดังภาพ

 6. ใช้ Black Arrow Tool เลือกส่วนสีเขียว และสีแดงที่อยู่ส่วนล่าง และกดลูกศรลง และลูกศรซ้าย เพื่อเลื่อนตำแหน่ง ดังภาพ
 7. ใช้ Black Arrow Tool เลือกส่วนบนของสีเขียว กด Ctrl + C และ กด Ctrl + F เพื่อวงตำแหน่งเดียวกัน
 8. เลือกส่วนที่เป็นสีเขียวที่คัดลอกใหม่ และ เลื่อนออกมาข้างนอก เพื่อให้เห็นชัดเจน
 9. ในขณะที่ชิ้นที่เลื่อนออกมากำลังถูกเลือก คลิกที่เครื่องมือ Scissors Tool และคลิกตัดที่จุดล่างและจุดบน เพื่อแยกภาพ
 10.  จะได้ Open Path จำนวน 2 เส้น คลิกเลือกเส้นด้านขวามือ และกำหนด Fill เป็นไม่มี Fill และ Stroke เป็นสีดำ ขนาด 8 pt
 11. ลบส่วนสีเขียวด้านซ้ายมือออก และใช้ Black Arrow Tool ลากเส้นสีดำมาไว้ในวงกลม ดังภาพ
 12. ใช้ White Arrow Tool คลิกเลือกจุดบนของเส้น เพื่อเลือกเฉพาะจุดนี้ และลากออกให้เลยนอกวงกลมสีแดง ปรับแขน เพื่อให้ได้เส้นโค้งที่ขนานไปกับเส้นขอบสีเขียว
 13. ทำเช่นเดียวกันกับจุดล่างของเส้น
 14. ใช้ Black Arrow Tool เลือกเส้นทั้งหมด และ ไปที่ Object > Expand เพื่อเปลี่ยนเส้น Path ให้เป็นภาพ
 15. ที่ปลายเส้น ใช้ Black Arrow Tool เลื่อกวงกลมสีแดงและส่วนปลายของเส้น และใช้ Shape Builder Tool ลบส่วนเส้นที่เกินออกนอกวงกลมสีแดงออกไป (กด Alt ค้างไว้ เพื่อลบ)
 16. ส่วนเกิดจะถูกตัดออก จะได้ ดังภาพ
 17. ทำเช่นเดียวกัน กับปลายเส้นด้านบน จะได้ ดังภาพ
หมายเหตุ

 ขั้นตอนที่ 12 อาจจะทำการ Expand เสียก่อน แล้ว ใช้ White Arrow Tool เลือกที่จุดปลายทั้งสองจุด และลากออกนอกวงกลมสีแดง ก็ได้

อีกทางเลือกหนึ่ง คือการ Copy วงกลมสีเขียวไว้ก่อน และซ่อนไว้ ภายหลังจึง Scale ให้ใหญ่ขึ้น และเลือกเอาเฉพาะ Stroke ก็ได้