วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

การป้องกันและบรรเทาอาการปวดศีรษะ

วันนี้ได้รับอีเมลจากอาจารย์วิไลพรรณ สมตระกูล เรื่องการป้องกันและบรรเทาอาการปวดศีรษะ โดยการยืดเส้นยืดสาย เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ หลายคนออกกำลังด้วยการแกว่งแขน ซึ่งคล้าย ๆ กันการยืดเส้นยืดสายอย่างหนึ่งเหมือนกัน น่าสนใจดี

       รู้หรือไม่ว่าการยืดเส้นยืดสายสามารถป้องกันและบรรเทาอาการปวดศีรษะได้ โดยอาการปวดศีรษะ เป็นอาการที่พบบ่อยมากอาจมีอาการมึนงง ง่วงนอน คลื่นไส้ อาเจียน หรือชาลงไปตามแขน หรืออาจจะมีอาการเหล่านี้โดยไม่มีอาการปวดศีรษะ ส่วนมากมักจะเป็นที่บริเวณหน้าผาก กระบอกตา ขมับ ท้ายทอย อาจจะเป็นทั้งสองข้างหรือข้างเดียว
      
       อาการเหล่านี้เกิดจากสาเหตุที่พบบ่อย คือมีจุดเจ็บหรือตึงในกล้ามเนื้อและพังผืด ที่อยู่บริเวณลำคอ บ่า และบริเวณหลังส่วนบน เนื่องจากกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวมีการหดหรือเกร็งตัวเป็นระยะเวลานานจากการใช้แขน และมือทำงานต่างๆ หรือมีท่าทางไม่เหมาะสมการรับประทานยาแก้ปวดหรือคลายกล้ามเนื้อ กดจุดหรือฝังเข็มอาจจะดีขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีก ดังนั้น การบริหารกล้ามเนื้อบริเวณลำคอ บ่า และหลังส่วนบนด้วยการยืดเหยียด จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันและแก้ปัญหาการปวดศีรษะ
      
       สำหรับท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อที่สามารถปฎิบัติได้ตามง่ายๆมีทั้งหมด 8 ท่า ดังนี้       1.ท่าเตรียม : ยืนหรือสั่งศีรษะตรง มือประสานกันหันฝ่ามือขึ้นวางบนศีรษะ
       
       ปฎิบัติ: เหยียดแขนขึ้นข้างบนและเอนไปข้างหลังค้างไว้ประมาณ 10 วินาที กลับสู่ท่าเตรียมผ่อนคลายและทำซ้ำ

       
2.ท่าเตรียม : ยืนหรือนั่ง ศีรษะตรง มือประสานกันข้างหน้าในระดับไหล่ หันฝ่ามือออกข้างหน้า
       
       ปฎิบัติ: เหยียดแขนไปข้างหน้าในระดับไหล่จนสุด ก้มศรีษะค้างไว้ประมาณ 10 วินาที กลับสู่ท่าเตรียมผ่อนคลายและทำซ้ำ

       
3. ท่าเตรียม : ยืนหรือนั่งศีรษะตรง มือประสานกันข้างหลังหันฝ่ามือเข้าหาลำตัว เหยียดแขนให้ตรง
       
       ปฎิบัติ : ยกแขนขึ้นเท่าที่สามารถจะทำได้ ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที ผ่อนคลายและทำซ้ำ


       
4.ท่าเตรียม : ยืนหรือนั่งศีรษะตรง
       
       ปฎิบัติ : เอียงศีรษะไปข้างขาวขณะเดียวกันใช้มือขวาดึงมือซ้ายลงมาข้างล่างไว้ประมาณ 10 วินาที กลับสู่ท่าเตรียม เปลี่ยนสลับข้าง ทำเช่นเดียวกันและทำซ้ำ


       
5.ท่าเตรียม : ยืนหรือนั่ง ศีรษะตรง
       
       ปฎิบัติ : ยกฝ่ามือขวาดันศรีษะและใบหู เกร็งกล้ามเนื้อต้นคอไว้ประมาณ 6 วินาที กลับสู้ท่าเตรียม เปลี่ยนสลับข้าง ทำเช่นเดียวกันและทำซ้ำ จากนั้นเปลี่ยนเป็นการดันศีรษะบริเวณหน้าผากสลับกับท้ายทอย และทำซ้ำตามรูป6.ท่าเตรียม : ยืนหรือนั่ง ศีรษะตรง
       
       ปฎิบัติ : ยกฝ่ามือขวาวางที่แก้มขวาใช้ปลายนิ้วชี้ไปทางหู ข้อศอกชี้ไปข้างหน้าออกแรงดันขณะที่พยายามหมุนศีรษะไปทางขวา เกร็งค้างไว้ 6 วินาที ผ่อนคลายและหมุนศีรษะไปทางซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ค้างไว้ 10 วินาที และทำซ้ำจากนั้นเปลี่ยนสลับข้างทำเช่นเดียวกัน 7.ท่าเตรียม : ยืนหรือนั่ง ศีรษะตรง แขนห้อยแนบลำตัว
       
       ปฎิบัติ : หมุนไหล่ทั้งสองไปข้างหน้าและวนไปข้างหลัง ทำซ้ำๆ


       
8.ท่าเตรียม : ยืนหรือนั่ง ศีรษะตรง
       
       ปฎิบัติ : หันหน้าไปข้างขวา จากนั้นก้มศีรษะและหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปทางซ้าย ทำกลับไปกลับมาอย่างช้าๆ ซ้ำๆ ตามต้องการไม่ควรหมุนศีรษะเป็นวงกลม เพราะอาจจะเกิดการบาดเจ็บที่คอได้
       
       ทั้งนี้ให้เหยียดกล้ามเนื้อค้างไว้ 10-30 วินาที หรือเกร็งกล้ามเนื้อค้างไว้ 6 วินาที หายใจเข้าออกตามปกติไม่ต้องกลั้นหายใจ แต่ละท่าทำซ้ำ 4-6 ครั้ง ทำอย่างน้อย 2-3วันต่อสัปดาห์หรือเป็นประจำทุกวัน ก็จะช่วยให้อาการปวดศีรษะดีขึ้นได้

ขอบคุณ อาจารย์วิไลพรรณ สมตระกูล สำหรับข้อมูลดี ๆ นะครับวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557

การสร้างวงกลม 3 ห่วง ด้วย Illustrator cs 6

เราจะสร้างวงกลม 3 ห่วง ดังภาพต่อไปนี้
มีเทคนิคที่ควรทราบ ก่อนการสร้างคือ

  1. เราสามารถสร้างเส้น Guides ขึ้นเองจากรูปร่าง Shapes ที่สร้างขึ้นจากเครื่องมือ Shape Tool โดยไปที่ View > Guides > Make จะได้เส้น Guide สำหรับใช้เป็นแนวในการสร้าง ในตัวอย่างนี้ จะใช้จุดยอดของสามเหลี่ยมด้านเท่า เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมทั้งสามวง
  2. ปุ่ม Divide ใน Pathfinder ใช้สำหรับตัดรูปร่างของวัตถุออกจากกัน โดยตัดทั้งภาพบนและล่างออกเป็นส่วน ๆ เราใช้เทคนิคนี้ สร้างวงกลม โดยการนำวงกลมสองวงมาซ้อนกัน และตัดวงกลมในออก จะได้รูปวงแหวนที่จะนำมาซ้อนกัน
  3. วงแหวนที่ได้ จะมีลักษณะเป็น Compound Shape ซึ่งตามปกติอาจจะไม่เห็นจุดกึ่งกลาง ในการลากวงแหวนไปไว้ที่สองตำแหน่ง เราจำเป็นต้องลากจากจุดกึ่งกลาง และนำจุดกึ่งกลางไปวางไว้ที่จุดปลายของสามเหลี่ยมที่เป็น Guide ดังนั้น จึงต้องแสดงจุดกึงกลางของวงแหวน จึงจะสามารถลากไปได้ การแสดงจุดกึ่งกลาง ใช้ Attributes ช่วย และกำหนดให้แสดงจุดกึ่งกลาง (Show Center)
  4. Selection Tool (ลูกศรสีดำ) และ Direct Selection Tool (ลูกศรสีขาว) ใช้ต่างกัน คือ Selection Tool ใช้คลิกเลือกวัตถุทั้งหมด ส่วน Direct Selection Tool สามารถใช้เลือกเฉพาะวัตถุใดวัตถุหนึ่งภายในกลุ่มได้ และถ้ากด Alt ควบคู่ไปด้วย จะเลือกวัตถุนั้นทั้งหมด ถ้าไม่กด Alt จะเลือกเฉพาะบางส่วนของวัตถุ
ดูวิธีการสร้างรูปวงแหวน 3 ห่วงได้ จากวิดีโอข้างล่างนี้