วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Windows 7 ใช้เวลา Boot นานมาก

โดยปกติ เมื่อ Windows  ใช้เวลา Boot นานมาก เรามักจะเรียกโปรแกรม msconfig เพื่อจัดการกับโปรแกรมที่ load เข้ามาตอน Startup เพื่อให้โหลดเร็วขึ้น

แต่หลายครั้งที่ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ

โปรแกรม Windows 7 รุ่น Ultimate, Professional และรุ่น Enterprise มีเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการ Boot เครื่องมือนี้เรียกว่า Windows Boot Performance Diagnostics

วิธีการใช้งาน
  1. เรียกใช้งานโปรแกรม gpedit.msc โดยคลิกที่ไอคอนรูป Windows และพิมพ์ gpedit.msc 
  2. คลิกเลือก Show/Hide Console Tree (ปกติเมื่อเปิด จะคลิกเปิดอยู่แล้ว)
  3. เลือก Computer Configuration > Administrative Templates > System
  4. ดับเบิ้ลคลิก Troubleshooting and Diagnostics
  5. ดับเบิ้ลคลิก Windows Boot Performance Diagnostics เพื่อเปิดหน้าต่างใช้งาน
  6. เลือก Configure Secnario Excution Level
  7. คลิก Policy setting
  8. เปิดใช้งาน โดยคลิก Enable และเลือก Detection, Troubleshooting and Resolution
เป็นอันเสร็จสิ้นการให้ Windows วิเคราะห์และแก้ไขการ Boot ช้า ของ Windows 7

ที่มา
http://www.guidingtech.com/2955/fix-slow-windows-startup-boot-performance-diagnostics/

3 ความคิดเห็น: