วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การแปลงคะแนนดิบ เป็นคะแนนที (T-score) ด้วย Excel 2010

ทำไมจึงต้องแปลงเป็นคะแนนที

ข้อมูลคะแนนดิบที่ได้จากการทดสอบ เป็นคะแนนที่ไม่ค่อยมีความหมายมากนัก เช่น ผู้เรียนสอบได้คะแนนวิชาภาษาไทย 35 คะแนน เราไม่ทราบว่า ผู้เรียนคนอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน ที่เข้าสอบวิชาภาษาไทย ได้คะแนนเท่าไร คะแนนเฉลี่ยของการสอบเป็นอย่างไร ดังนั้น คะแนน 35 คะแนน ไม่สามารถบอกได้ว่า ผู้เรียนคนนี้ เรียนเก่ง หรืออ่อน และโดยเฉพาะ ถ้าเราจะเปรียบเทียบคะแนนระหว่างวิชาภาษาไทย กับวิชาอื่นของผู้เรียนคนนี้ เพื่ออยากรู้ว่า เรียนถนัดวิชาอะไรบ้าง เราก็ไม่สามารถที่จะนำคะแนน 35 ไปเปรียบเทียบกับคะแนนดิบของวิชาอื่น ๆ ได้ เนื่องจาก เราไม่ทราบว่าวิชาเหล่านั้น ผู้เข้าสอบทำข้อสอบได้เป็นอย่างไร ค่าเฉลี่ยของวิชานั้น ๆ เป็นเท่าไร การกระจายของคะแนนเป็นอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอน จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เหมือนกับเป็นคนละหน่วยกัน จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องแปลงคะแนนดิบ ให้เป็นคะแนนที (T-score) เพื่อทำให้คะแนนมีความหมายมากขึ้น และอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้

วิดีโอสาธิต การแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีทำไมต้องเป็นคะแนนที (T-score) ไม่ใช่คะแนนซี หรือ Z-score

ความจริง คะแนนซี (Z-score) ก็เป็นคะแนนที่มาตรฐานเหมือนกัน เพียงแต่มีค่าเฉลี่ย หรือ Mean เป็น 0 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ Standard Deviation คือ 1 ทำให้คะแนนที่น้อยกว่า Mean มีค่าติดลบ ซึ่งอาจจะทำให้เข้าใจลำบาก จึงแปลงเป็นคะแนนที (T-score) ซึ่งไม่มีค่าติดลบ นอกจากนี้ ยังมีข้อแตกต่างอย่างอื่นอีกซึ่งจะไม่กล่าวถึงในที่นี้

การแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนที (T-score) ด้วย Excel 2010

Excel มีฟังก์ชันที่สามารถนำมาใช้ในการแปลงคะแนนดิบ ให้เป็นคะแนน Z-score จากนั้น จึงแปลงคะแนน Z-score ให้เป็น คะแนนที หรือ T-score อีกครั้งหนึ่ง

วิธีการ


 1. เปิดโปรแกรม Excel 2010
 2. พิมพ์หัวคอลัมน์ ดังภาพ
 3. พิมพ์คะแนนข้างล่างนี้ (เป็นคะแนนชุดเดียวกับที่ใช้โปรแกรม PSPP แปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนที T-score)

  83 79 77 74 71 70 67 66 65 65 65 65 64 63 63 63 63 63 62 60 60 60 60 59 59 59 58 57 57 56 56 54 54 54 53 53 53 52 51 50 50 50 50 49 48 48 48 48 47 47 47 45 45 45 44 44 43 43 43 40 40 40 40 39 39 38 38 38


 4. พิมพ์ลงในคอลัมน์ คะแนนดิบ
 5. ในการคำนวณ หาค่าคะแนน Z-score ต้องใช้ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 6. คลิก เซลล์ F3 และพิมพ์สูตรหาค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร AVERAGE()
 7. คลิก เซลล์ G3 และพิมพ์สูตรหาค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร STDEV.S()
 8. หาคะแนนซี (Z-score) ของคะแนนดิบตัวแรก คือ 83 โดยใช้สูตร NORMALIZE()
     กำหนดค่า x = เซลล์ B3
     กำหนดค่า Mean = เซลล์ F3 พร้อมทั้งกดแป้น F4 เพื่อกำหนดการอ้างอิงแบบ Absolute
     กำหนดค่า Mean = เซลล์ F3 พร้อมทั้งกดแป้น F4 เพื่อกำหนดการอ้างอิงแบบ Absolute
 9. Copy สูตรในเซลล์ C3 จนถึงคะแนนดิบตัวสุดท้ายที่เซลล์ B70 โดยการลาก หรือ ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม Auto Fill (ปุ่มล่างด้านขวาของกรอบที่ล้อมรอบเซลล์ C3) ก็ได้
 10. กำหนดทศนิยมให้เป็น 2 ตำแหน่ง โดยการเลือนจุดทศนิยมบนริบบิ้น หรือ จะใช้การจัดรูปแบบเซลล์ ก็ได้
 11. คลิกที่เซลล์ D3 และแปลงคะแนนซี (z-score) เป็น คะแนนที (T-score) คือ
  T-score = 50 + (Z-scor x 10) โดยเขียนเป็นสูตร Excel ที่เซลล์ D3 ดังนี้
              = 50 + (C3 * 10)
 12. คัดลอกสูตรในเซลล์ D3 ไปจนถึง D70 โดยดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม Auto Fill
 13. จัดทศนิยมให้เป็น 2 ตำแหน่ง
 14. จะเห็นว่า ค่าที่ได้จากการแปลงคะแนนดิบ เป็น คะแนนที (T-score) โดยใช้โปรแกรม Excel ได้ผลเช่นเดียวกับ ค่าที่ได้จากการแปลงคะแนนดิบ เป็น คะแนนที (T-score) โดยใช้โปรแกรม PSPP หรือ SPSS เช่นเดียวกัน


 15. อ้างอิง
  https://www.aea267.k12.ia.us/assessment/different-types-of-data-and-scores/z-scores-and-t-scores/

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การแปลงคะแนนดิบ เป็นคะแนนที (t-score) ด้วยโปรแกรม PSPP

โปรแกรมคำนวณค่าสถิติ ที่ไม่ต้องซื้อ แต่เป็น Freeware ตัวนี้ชื่อ PSPP ผมทดสอบดูแล้วใช้งานได้ดีมาก

PSPP มีลักษณะเช่นเดียวกับโปรแกรม SPSS มีหน้าตาและการใช้งาน ลักษณะเดียวกัน สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งบน Windows ได้ มีทั้ง 64 bits และ 32 bits ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gnu.org/software/pspp/pspp.html

ต่อไปนี้ จะเป็นการใช้โปรแกรม PSPP เพื่อแปลงคะแนนดิบ เป็นคะแนนที จากคะแนนดิบของผู้เรียน จำนวน  68 คนหลักการ

 1. กำหนดตัวแปร
 2. กรอกคะแนนดิบ
 3. หาค่าคะแนน z-score
 4. แปลงคะแนน z-score เป็น คะแนน t-score
วิธีการ
 1. เปิดโปรแกรม PSPP คลิกที่แถบ Variable View เพื่อกำหนดตัวแปร
 2. กำหนดตัวแปรแรก คือ raw_score (ชื่อตัวแปรห้ามมีวรรค) และกำหนดประเภทเป็น ตัวเลข
 3. กลับมาที่หน้า Data View และกรอกคะแนนดิบ ต่อไปนี้ (โปรแกรมสามารถ ถ่ายโอนหรือ import ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ไฟล์ txt ได้)

  83 79 77 74 71 70 67 66 65 65 65 65 64 63 63 63 63 63 62 60 60 60 60 59 59 59 58 57 57 56 56 54 54 54 53 53 53 52 51 50 50 50 50 49 48 48 48 48 47 47 47 45 45 45 44 44 43 43 43 40 40 40 40 39 39 38 38 38


 4. โดยกรอกทั้งหมด จำนวน 68 คน (หรือจะกรอกสัก 20 คน ก็ได้เป็นการทดสอบ)
 5. ไปที่เมนู Analyze > Descriptive Statistics > Descriptive...
 6. คลิกปุ่มสามเหลี่มเพื่อส่งตัวแปร raw_score ไปยังในกรอบ Variables เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณค่า Z-score และคลิกเครื่องหมายถูกในกรอบ Save Z-score of selected variables as new variables เพื่อให้พิมพ์ผลคะแนน Z-score เป็นตัวแปร เพื่อจะให้อยู่คู่กับคะแนนดิบ ในหน้า Data View
 7. กดปุ่ม OK โปรแกรมจะเปิดหน้า Output และแสดงผลการคำนวณ
 8. ส่วน คะแนน Z-score จะอยู่หน้า Variable View ตามที่เรากำหนด
 9. การแปลงคะแนนซี (Z-score) เป็น คะแนนที (T-score) ใช้สูตร คือ
                                      T-score = 50 + (Z-score *10)
 10. คลิกที่เมนู Transform > Compute... 
 11. กำหนดชื่อตัวแปร และคลิกส่งตัวแปร Z-score พร้อมทั้งเขียนสูตรเพิ่ม ดังภาพ
 12. กดปุ่ม OK โปรแกรมจะเปิดหน้า Output เพื่อแสดงผล
   
 13. คะแนน T-score จะอยู่หน้า Variable View คู่กับคะแนนที
 14. บันทึกไฟล์ จะได้ไฟล์นามสกุล sav เหมือนกับ SPSS ส่วนหน้า Output สามารถบันทึก ส่งออกเป็นไฟล์ได้หลายรูปแบบ เช่น pdf, txt, ps (post script), html หรือ csv ก็ได้

ครั้งต่อไป จะเป็นการใช้ Excel เพื่อหาคะแนนที (T-score) โดยใช้สูตรของ Excel 2010

วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การปรับภาพlสแกนให้เข้มขึ้น ด้วย Photoshop CS5

วันนี้เห็นใบเสร็จรับเงินซื้อเครื่องซักผ้าจางมากเกือบมองไม่เห็น แต่ยังไม่หมดประกัน ประกันยังอยู่อีกตั้งหลายปี จำเป็นต้องสแกนใบเสร็จเอาไว้ก่อน เผื่อจางจนอ่านไม่เห็น อาจจะมีปัญหาไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้

เนื่องจากต้นฉบับจางมาก เวลาสแกนออกมาแล้ว เกือบมองไม่เห็น จึงต้องปรับความเข้าให้มองเห็นให้ชัดขึ้น ต้นฉบับสแกนเป็นภาพสีด้วยความเข้ม 300 dpi

คือผลการปรับภาพจากสแกน ให้มองเห็นได้ดีขึ้น ด้วย Photoshop CS5 ซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้การปรับภาพแบบ Levels ไม่จำเป็นต้องปรับค่าอื่น ๆ ก็ใช้ได้ทันทีวิธีการ
 1. เปิดโปรแกรม Photoshop และนำภาพเข้า
 2. ไปที่่ Image > Adjustments > Level...
 3. ปรับให้ภาพมีสีดำเพิ่มมากขึ้น โดยปรับตำแหน่ง ดังภาพ
 4. ถ้าต้องการภาพสี อาจจะใช้ Color Balance ก่อน แล้วจึงปรับ Contrast ก็ได้ ดังภาพ