วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

การใช้ Reflect Tool สร้างรูปสมมาตร ใน Illustrator CS6

หลักการใช้ Reflect Tool คือ ต้องใช้ลูกศรสีดำเลือก เส้นที่จะกลับรูป จากนั้น จึงไปเลือกเครื่องมือ Reflect Tool โดย กดปุ่ม Alt ค้างไว้พร้อมกับคลิก เพื่อเปิดหน้าจอตัวเลือกของ Reflect Tool ต่อไป

ตัวอย่าง
ต้องการกลับรูปนี้ ให้เป็นรูปสมมาตร
วิธีการ
 1. คลิก Black Arrow Tool และเลือกเส้นโค้งนี้
 2. คลิกที่เครื่องมือ Reflect Tool
 3. กดปุ่ม Alt ค้างไว้ เพื่อเปิด หน้าจอตัวเลือก และคลิกที่จุดปลายล่าง เพื่อกำหนดเป็นตำแหน่งการ Reflect
 4. เมื่อคิก จะเกิดหน้าจอตัวเลือก ดังภาพ
 5. คลิก Preview เพื่อดู และคลิก Copy เพื่อสร้างภาพสมมาตร จะได้ ดังภาพ
 6. ถ้าต้องการรวมภาพเข้าด้วยกัน ให้ใช้ Black Arrow Tool คลิกเลือกเส้นโค้งทั้งสอง และกด Ctrl+J จะได้ภาพสมมาตร รูปเดียว
การ Reflect เส้นโค้งที่เอียง

อย่างไรก็ตาม ถ้าเส้นโค้งนี้ เป็นเส้นโค้งเอียง การสร้างรูปสมมาตร ต้องกำหนดแนวเส้น (Axis) สำหรับการกลับ เพราะ Illustrator จะกลับภาพบนเส้นแกน axis เรากำหนดเส้นแกน axis เองได้โดยการคลิก 2 ครั้ง ดังนี้
 1. สร้างเส้นโค้งที่มีแกนเอียง
 2. คลิก Black Arrow Tool และเลือกเส้นโค้ง
 3. คลิกที่ Reflect Tool
 4. คลิกที่จุดบน เพื่อกำหนดเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นแกน axis
 5. คลิกที่จุดล่าง เพื่อกำหนดเป็นจุดสุดท้ายของเส้นแกน axis ก่อนคลิกให้กด Alt ค้างไว้ เพื่อ Copy ให้เป็นรูปสมมาตร (เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปลูกศรซ้อนกัน)
 6. เมื่อคลิก จะได้ดังภาพ
 7. ถ้าต้องการให้ปลายห่างออกจากกัน ให้คลิกให้ห่างจากจุดล่างนิดหน่อย เขาจะ Reflect ออกไปอีกเท่าตัว ดังภาพ

ตัวอย่างการใช้งาน

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

แนะนำโปรแกรม PSPP: โปรแกรมทดแทน SPSS

ผมเป็นคนที่สนับสนุนการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ เพราะนอกจากจะปลอดภัยจากไวรัส และ Malicious Software ต่าง ๆ  แล้ว ยังเป็นการเคารพต่อความสามารถและอัจฉริยะของผู้เขียนโปรแกรมอีกด้วย คนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรม จะไม่ทราบเลยว่า การเขียนโปรแกรมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องใช้มันสมองและความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์ชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ โปรแกรมที่ทำงานอย่างเดียวกัน สามารถสร้างได้ เป็นร้อยเป็นพันอย่าง แล้วแต่ว่าใครจะมีความสามารถทำได้ขนาดไหน

อย่างไรก็ตาม โปรแกรมลิขสิทธิ์ ก็มีข้อจำกัดสำหรับบางคนที่มีทุนทรัพย์น้อย หรือมีความจำเป็นอย่างอื่นมากกว่า แต่ในโลกนี้ ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของชาวโลก เพื่อความสุขในการที่ได้ทำงานที่ชอบ โดยทำโปรแกรมแจกฟรี หรือ Freeware เพื่อให้ได้ใช้งานกันอย่างอิสระ จะ Copy แจกจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม โปรแกรมอย่างไรก็ได้

โปรแกรม Freeware ไม่เหมือนกับ Shareware โปรแกรม Shareware เป็นโปรแกรมให้ทดลองใช้งาน โดยมีข้อจำกัด เช่น อาจจะกำหนดวันหมดอายุ หรือจำกัดด้านการทำงานของโปรแกรมบางอย่างเอาไว้ แต่โปรแกรม Freeware สามารถนำไปใช้งานได้ทันที เต็มความสามารถของโปรแกรม ไม่มีการหมดอายุ แต่ต้องระวังโปรแกรม Freeware ที่เป็นมิจฉาชีพ แอบเอาไวรัส หรือ Malware ติดไปด้วย ตรงนี้ ต้องดูความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา เช่น มีองค์กรรับรองหรือไม่ โดยเฉพาะถ้าเป็น GNU Project ก็เชื่อถือได้ 100% อีกอย่าง ก็คือต้องดูว่า โปรแกรม Freeware นั้น มีผู้พัฒนาที่มีตัวตน เช่น อาจจะเป็นองค์กร หรือบุคคลซึ่งเชื่อถือได้ สามารถติดต่อได้ มีปัญหาสอบถามได้ เป็นต้น ก็น่าจะถือว่าปลอดภัยใช้ได้ เช่น โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน โปรแกรมธนาคารโรงเรียน ที่ผมพัฒนา เป็น Freeware ไม่มีไวรัส ผู้พัฒนามีตัวตน ติดต่อได้ ให้การสนับสนุนฟรีทุกอย่าง (แต่ก็ต้องมี Disclaimer ว่า ถ้าใช้งานแล้วทำให้เกิดความเสียหายไม่รับผิดชอบนะ เช่น Copy ไปทับข้อมูลเดิม ทำให้ข้อมูลหายหมด เป็นต้น)

ผมตรวจสอบราคาโปรแกรม SPSS จาก http://www.globalsoftthailand.com วันนี้ 15 มึนาคม 2558 มีราคาตั้งแต่ 34,800 ถึง 62,400 บาท สำหรับหน่วยงาน องค์กรที่จำเป็นต้องใช้งาน หรือสำหรับผู้ที่ไม่มีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ ผมสนับสนุนให้ซื้อโปรแกรม SPSS เต็มที่ คิดว่าราคานี้ คุ้มค่ากับการใช้งาน แต่ถ้านักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ที่ต้องการทำวิจัย ที่ต้องการแสวงหาทางเลือกสำหรับ SPSS และต้องการศึกษาด้วยตนเอง ต้องโปรแกรมนี้เลยครับ PSPP


โปรแกรม PSPP เป็น GNU Project เป็น Freeware ที่ใช้วิเคราะห์ค่าสถิติ สามารถทดแทนโปรแกรม SPSS ได้ โดยมีการทำงานที่คล้ายกันมาก เช่น การกำหนดค่าตัวแปร การป้อนข้อมูล ตลอดจนการแสดงผลการวิเคราะห์ ตารางต่าง ๆ เป็นต้น มีข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่สำคัญคือ ไม่มีระเบิดเวลา ใช้งานได้ตลอดกาล ไม่มีวันหมดอายุ ไม่จำกัดจำนวนตัวแปร หรือ จำนวนข้อมูล คือ มีจำนวนข้อมูลได้มากกว่า 1 พันล้านเรคคอร์ด มีตัวแปรได้มากกว่า 1 พันล้านตัว เช่น ถ้าใช้กับแบบสอบถาม ก็สามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้มากกว่า 1 พันล้านฉบับ แบบสอบถามสามารถมีข้อคำถามได้มากกว่า 1 พันล้านข้อ ซึ่งมากมายมหาศาล พูดได้ว่า โปรแกรมไม่มีข้อจำกัดก็ว่าได้ นอกจากนี้ โปรแกรม PSPP ยังมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องมี Package เพิ่มเติม ถ้าต้องการวิเคราะห์ค่าสถิติระดับสูง เพราะ PSPP  มีความสมบูรณ์ในต้วเอง ทุกอย่างมีอยู่ใน Core package แล้วทั้งหมด ไม่ต้องมีอะไรมาเสริม และอีกอย่าง โปรแกรมนี้ ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

โปรแกรม PSPP เป็นโปรแกรมที่มีเสถียรภาพ เชื่อถือได้ ไม่แฮง หรือมีปัญหาในการใช้งาน สามารถวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณา (descriptive statistics) ค่าสถิติ T-tests, anova, linear and logistic regression, measures of association, cluster analysis, reliability and factor analysis, non-parametric tests และอื่น ๆ โปรแกรมออกแบบให้สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าข้อมูลจะมีขนาดใหญ่เพียงใดก็ตาม สามารถเลือกใช้เมนูต่าง ๆ ของโปรแกรม หรือ ใครถนัดแบบเดิม จะเรียกใช้งานเป็นคำสั่งโดยตรงก็ได้ แต่ผมถนัดใช้งานตามเมนู หน้าจอที่เขาออกแบบมามากกว่า เพราะง่ายดี แต่บางคนอาจจะชอบพิมพ์คำสั่งโดยตรง เพราะสั้น รวดเร็ว ตรงประเด็น อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบ

โดยสรุป คุณลักษณะของโปรแกรม PSPP มีดังนี้ (มีตัวอย่างหน้าจอ และรายงานของโปรแกรม คลิกที่นี่)
 • สามารถใช้ข้อมูลได้ มากกว่า 1 พันล้านรายการ (over 1 billion cases)
 • สามารถใช้ตัวแปรได้ มากกว่า 1 พันล้านตัวแปร (over 1 billion variables)
 • ไวยากรณ์และไฟล์ข้อมูล เข้ากันได้กับโปรแกรม SPSS
 • สามารถเลือกการใช้งานได้หลายโหมด เช่น แบบ terminal หรือแบบเมนู หน้าจอของโปรแกรม
 • สามารถพิมพ์รายงานได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความธรรมดา (text) postscript, pdfopendocument หรือเป็นเว็บเพจ html ก็ได้
 • สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมเอกสาร ฟรี เช่น  GnumericLibreOfficeOpenOffice.Org เป็นต้น
 • สามารถนำข้อมูลเข้าจาก โปรแกรม spreadsheets เช่น Excel หรือไฟล์ text หรือ จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมกันได้ 2 ชุด (datasets) ซึ่งสามารถนำข้อมูลมารวมกัน หรือต่อกันได้ เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 
 • สนับสนุนได้หลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย และใช้ Font ที่นิยมเป็นมาตรฐานได้
 • วิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีข้อมูลจำนวนมากก็ตาม
 • ใช้ได้ฟรี ไม่มีค่า license
 • ไม่มีวันหมดอายุ
 • ไม่มีเจตนาซ่อนเร้นเอาเปรียบ ไม่เป็นธรรมที่มาในรูปของ “end user license agreements
 • มีคู่การใช้งานที่ใช้ง่าย ค้นหาง่าย และสมบูรณ์
 • มีความเป็นอิสระ ลิขสิทธิ์ภายใต้ GPLv3 หรือสูงกว่า สามารถใช้งาน คัดลอก แจกจ่ายโปรแกรมได้อย่างอิสระ แก้ไขโปรแกรมก็ได้ (ถ้าทำได้)
 • พกพาได้สะดวก ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์หลายประเภท หลายระบบปฏิบัติการหลายอย่าง ทั้ง Windows Linux เป็นต้น
กลุ่มเป้ามหายของ PSPP คือ นักวิจัย นักสถิติสังคมศาสตร์ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ด้วยโปรแกรมที่เชื่อถือได้และทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างหน้าจอการกำหนดตัวแปร(ภาษาไทย) Variable View
ตัวอย่างหน้าจอการป้อนข้อมูลจากตัวแปรที่กำหนด (Data View)
ตัวอย่างการพิมพ์รายงานที่มีตัวแปรภาษาไทย

วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม

ไปที่เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม ที่ http://www.gnu.org/software/pspp/get.html และเลือกแบบ Binaries คือที่เขา Compile ให้พร้อมใช้งานแล้ว ถ้าใครอยากจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็สามารถดาวน์โหลด source code มา แก้ไขและ Compile เองได้ แต่สำหรับทั่ว ๆ ไปแล้ว เอาแบบที่เป็น Binaries มาใช้งานดีกว่า เขาทำไว้สมบูรณ์ดีแล้ว

จะมีให้เลือกหลายแบบ สำหรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น Fedora Ubuntu Mac OS X และ MS Windows เป็นต้น ให้เลือกตามต้องการ

สำหรับ Windows ถ้าเลือก XP and up จะไปที่หน้าดาวน์โหลด ซึ่ง มีให้เลือกทั้ง 32 bits และ 64 bits ถ้าไม่แน่ใจว่า Windows ในเครื่องเราเป็นกี่บิต ก็ให้เลือก 32 bits เพราะใช้ได้ทั้ง 32 และ 64 bits และถ้าจะให้ดี ก็เลือกรุ่นที่ใหม่ที่สุด หรือจะเลือกรุ่นเก่า ก่อนหน้านี้ก็ได้ แต่ถ้ามีรุ่นเก่า และจะใช้รุ่นใหม่ ต้องถอนรุ่นเก่าออกไปก่อน ในตัวอย่างข้างล่าง รุ่นล่าสุดคือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (2015-02-24)

เมื่อคลิกที่ลิงค์ชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลด โปรแกรมจะพาไปหน้าดาวน์โหลด เช่นที่ http://sourceforge.net/ รอสักครู่จะดาวน์โหลดให้โดยอัตโนมัติ เมื่อเสร็จแล้ว จะเห็นมีไฟล์ที่เครื่องของเรา เช่น

สามารถดับเบิ้ลคลิก และติดตั้งได้ทันที

ส่วนวิธีการใช้ ให้ศึกษาเอาเอง จากคู่มือออนไลน์ หรือจะดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่อง ก็ได้ แต่ขอบอกว่า เหมือนกับใช้ SPSS เกือบทุกอย่าง สำหรับผู้ที่เคยใช้ SPSS แล้ว จะเหมือนกับ ขี่รถยนต์ฮอนด้า แล้วมาขี่รถ TOYOTA นั่นแหละครับ เหมือน ๆ กัน

อ้างอิง
http://www.gnu.org/software/pspp/
http://www.globalsoftthailand.com/php/shopping_cart/product.php?sub_cate_id=00077


วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

การปัดเศษ 0.75 เป็น 1 ด้วย Excel

เคยพูดเรื่องการปัดเศษของ Excel มาแล้ว โดยใช้ฟังก์ชัน round, roundup, rounddown, floor, ceiling, odd เป็นต้น ซึ่งเป็นการปัดเศษตามปกติ หรือ ปัดเศษ ให้เป็นเลขทวีคูณ ตามที่กำหนด

คราวนี้ มีกรณีที่ ต้องการปัดเศษที่เกิน 0.75 ให้เป็นจำนวนเต็ม ถ้าน้อยกว่า 0.75 ให้ปัดลงเป็นเลขจำนวนเต็ม เช่น 4.70 ให้ปัดลงเป็น 4 แต่ถ้าเป็น 4.75 หรือ 4.80 ให้ปัดเป็น 5

กรณีข้างต้น จะให้สูตรการปัดเศษธรรมดา น่าจะลำบากอยู่ ต้องคิดเอาเอง

หลักการคิด

 1. ขั้นแรกให้ตัดเอาเฉพาะเลขจำนวนเต็มของตัวเลขที่ต้องการปัดเศษเอาไว้ก่อน เผื่อว่า ถ้าปัดลง (เศษน้อยกว่า 0.75) ก็จะได้ใช้ตัวเลขนี้เลย แต่ถ้าปัดขึ้น (เศษมากกว่า 0.75) ก็จะเอา 1 ไปบวกเพิ่มให้ โดยใช้ฟังก์ชัน INT()
 2. ดูว่า เศษที่เหลือ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 หรือไม่ โดยเอา 1 ไปหารตัวเลขที่ต้องการปัดเศษ และคิดเอาเฉพาะเศษที่เหลือ โดยใช้ฟังก์ชัน MOD() ผลที่ได้ก็จะมีตั้งแต่ .01 ไปจนถึง .99
 3. คราวนี้ ก็ดูว่า เศษที่ได้จากข้อ 2 มากกว่า หรือเท่ากับ 0.75 หรือไม่ ถ้าใช่ ก็ บวกจำนวนเต็มที่กันไว้ตามข้อ 1 เข้าไปอีก 1 แต่ถ้าน้อยกว่า ก็บวกเข้าไปอีก 0 ซึ่งก็จะเท่าเดิม
 4. ตัวอย่าง ดังภาพ
 5. ลองทำดูจาก Excel Web App ข้างล่างนี้นะครับวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประโยชน์ของ คาร์บอนไดออกไซด์ ต่อชีวิตมนุษย์

ดูจากชื่อเรื่อง เหมือนกับจะขัดกับความจริง แต่เป็นความจริง  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์ จริง ๆ

โดยสรุป ประโยชน์ของ คาร์บอนไดออกไซด์ คือ ช่วยให้ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดปล่อยก๊าซออกซิเจน ให้เซลล์ในร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้

โดยธรรมชาติ การทำงานของเซลล์ในร่างกายจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่นเดียวกับการจุดไฟ แล้วจะเกิดควันไฟ ซึ่งก็เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายผลิตออกมาจะทำปฏิกริยากับน้ำ เกิดเป็นกรดคาบอริค ความเป็นกรด จะทำให้ค่า PH ของเลือด ลดต่ำลง เมื่อค่า PH ลดลง ก็จะทำให้ความสามารถในการจับยึดก๊าซออกซิเจน (Affinity) ของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดลดลง เป็นผลให้ออกซิเจนที่มากับฮีโมโกลบิน ถูกปล่อยออกไปให้เซลล์ได้นำไปใช้งาน ต่าง ๆ แล้วแต่ว่า เซลล์นั้น ๆ จะมีหน้าที่ทำอะไร

สมการ ที่คาร์บอนไดออกไซด์ทำปฏิกริยากับน้ำ เกิดเป็นกรด คือ
H2CO3 คือกรดคาร์บอนิค ซึ่งทำให้ค่า PH ของเลือด ลดต่ำลง

การออกกำลัง ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อในส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานมากขึ้น ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น  และในขณะเดียวกันก็ต้องการออกซิเจนในการทำงานมากขึ้นด้วย เมื่อเลือดพาออกซิเจนมาถึง พบว่าเซลล์มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก ค่า PH ของเลือดต่ำกว่าระดับปกติ จึงปล่อยออกซิเจนให้เชลล์ที่ทำงานมากตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน ก็นำพาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กลับไปที่หัวใจ เพื่อส่งต่อไปที่ปอด เพื่อหายใจออก และรับออกซิเจนเข้ามาใหม่

นี่เป็นระบบมหัศจรรย์ของร่างกาย ที่ทำให้ร่างกายส่งออกซิเจนไปให้เซลล์อย่างถูกต้อง ส่วนไหนต้องการออกซิเจนมาก ก็ส่งไปมาก และทำงานอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนถ่ายระหว่างก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่พูดถึงนี้ เป็นกฎของบอร์ หรือที่เรียกว่า Bohr Effect ซึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายระหว่างก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในระดับเซลล์

นอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนถ่ายระหว่างก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คือ อุณหภูมิ อุณหภูมิสูง จะทำให้ฮีโมโกลบินปล่อยก๊าซออกซิเจนมากขึ้น

ร่างกายมนุษย์เป็นเครื่องจักรมหัศจรรย์ จริง ๆ


อ้างอิง
https://www.youtube.com/watch?v=-rCpkvE7uzo
https://www.youtube.com/watch?v=K_bkjbtzdAw
https://www.youtube.com/watch?v=HYbvwMSzqdY
http://health.howstuffworks.com/human-body/systems/circulatory/blood1.htm
http://www.austincc.edu/emeyerth/bohr.htm

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

การเปิดฟอร์ม และไปยังเรคคอร์ดที่กำหนด ด้วย VBA ใน MS Access 2010

การให้ผู้ใช้งานฐานข้อมูล เพิ่มข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันในตาราง เช่น เลขที่รหัสวิชา เป็นต้น เป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก เนื่องจากผู้ใช้ต้องเดาสุ่มว่า มีข้อมูลแล้วหรือยังในตาราง วิธีแก้ไขอย่างหนึ่ง คือ นำข้อมูลที่มีอยู่แล้ว มาแสดงให้เห็น เพื่อกำหนดไม่ให้ซ้ำกับของเดิม

ตัวอย่าง

หน้าจอให้กรอกรหัสหลักสูตร
เมื่อกรอกรหัส และคลิกปุ่ม ตกลง โปรแกรมจะไปตรวจสอบข้อมูลในตาราง เมื่อพบว่ามีข้อมูลซ้ำ จะแสดงข้อความให้ทราบ

ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่แล้ว จะนำข้อมูลที่มีในตารางมาแสดงในฟอร์ม และไปยังตำแหน่งหมายเลขที่ซ้ำ ตามที่ระบุ

วิธีการ

 1. สร้างตาราง ชื่อ tblCourses
 2. สร้างฟอร์มเพิ่มหลักสูตรใหม่ ชื่อ frmCourses เป็น Unbound Form
 3. สร้างฟอร์มแสดงข้อมูลจากตาราง tblCourse ชื่อ frmShowAllCourses
 4. เมื่อคลิกปุ่มตกลง ให้ค้นหาข้อมูล รหัสวิชา ที่มีในตาราง ถ้าพบว่าซ้ำกัน ให้เปิดหน้าจอแสดงข้อความว่า จะขอดูข้อมูลที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าต้องการ ให้เปิดฟอร์ม frmShowAllCourses โดยกำหนดให้ไปที่หมายเลขรหัสที่ผู้ใช้พิมพ์
 5. ที่ปุ่ม ตกลง เขียนโค้ด ดังนี้
  Private Sub cmdSave_Click()
  Dim rst As DAO.Recordset
  Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("select * from tblCourses WHERE (Course_id)='" & _
  Me.txtCourseID.Value & "'")
  numOfRecords = rst.RecordCount
  If numOfRecords > 0 Then
       If (MsgBox("ไม่สามารถใช้รหัส " & Me.txtCourseID.Value & "  เนื่องจากมีในฐานข้อมูลแล้ว" & vbCrLf & vbCrLf & _
          " ท่านต้องการดูรหัสทั้งหมด ในฐานข้อมูลหรือไม่" & vbCrLf & _
          "Yes=ต้องการ, No=ไม่ต้องการ", vbYesNo, "trainingBase") = vbYes) Then
          DoCmd.OpenForm "frmShowAllCourses"
          Forms!frmShowAllcourses.Recordset.FindFirst "course_id = '" & Me.txtCourseID.Value & "'"
          Exit Sub
      Else
          Me.txtCourseID.SetFocus
          Exit Sub
      End If
  End If
  Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("tblCourses")
      rst.AddNew
      rst!course_id = Me.txtCourseID
      rst.Update
      Call MsgBox("เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว")
      Me.txtCourseID = ""
  Set rst = Nothing
  End Sub
 6. จากโค้ด จะเห็นว่า การสั่งให้ไปยัง Record ที่ต้องการในฟอร์ม ใช้คำสั่ง FindFirst โดยระบุข้อมูล ฟิล์ดที่ต้องการ
 7. ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อดูรายละเอียด ได้ คลิกที่นี่