วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

Do you like ... VS Would you like ....

หลายคนมักจะสับสน ระหว่างคำว่า Do you like .... กับ Would you like .... และมักจะใช้สลับกัน ไม่ถูกต้อง

Do you like ... 

- ใช้ถามเกี่ยวกับความชอบทั่ว ๆ ไป เช่นถามว่า
เธอชอบไปซื้อของไหม
Do you like shopping?

คุณชอบข้าวหรือไม่
Do you like rice?

- สามารถตามด้วยคำนาม (ตามตัวอย่างข้างบน) หรือถ้าตามด่วยคำกริยา ก็สามรรถใช้ได้ทั้ง กริยาเติม ing และ กริยาที่มี to นำหน้า เช่น

ฉันชอบว่ายน้ำในแม่น้ำ
I like swimming in the river. หรือ
I like to swim in the river.

Would you like ...

- ใช้พูดเมื่อต้องการเสนอ หรือถามความต้องการ เช่น พนักงานบริการ ต้องการถามลูกค้าว่า จะเอากาแฟไหม ถามว่า
Would you like some coffee?
มีความหมายเดียวกับการถามว่า
Do you want some coffee? แต่ประโยค Would you like ... มีความสุภาพนุ่มนวลกว่า

อย่าถามว่า
Do you like coffee?
เพราะถ้าถามลอย ๆ ก็เหมือนกับถามว่า คุณชอบกาแฟหรือไม่ คิดว่ากาแฟดีหรือไม่ เป็นต้น


- ใช้พูดบอกความต้องการ เช่น อยากได้กาแฟสักถ้วย พูดว่า
I'd like a cup of coffee, please. (I'd like = I would like)

- กริยาที่ตามหลัง Would you like ต้องมี to นำหน้า เช่น
Would you like to have dinner with me on Sunday?
จะไปทานข้าวเย็นกับผมวันอาทิตย์ไหม


- หมาเหตุ แม้ว่าจะใช้ Would ซึ่งเป็น Past แต่ความหมายเป็นปัจจุบัน

ลองดูบทสนทนาต่อไปนี้


A: Do you like coffee? (ชอบกาแฟไหม)
B: Yes, I do. It keeps me awake in the afternoon. (ชอบ มันช่วยไม่ให้ง่วงตอนบ่าย)
A: Would you like some now? (ถ้างั้นต้องการสักถ้วยไหมตอนนี้)
B: No, not now. I just had one already.(ไม่ละ เพิ่งดื่มไปแก้วนึงเมื่อกี้นี้)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น