วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ยกเลิกกรอบและเงาของภาพ ใน Dynamic Template ของ Blogger

การกำหนดใช้ หรือไม่ใช้กรอบภาพ และเงาของภาพ ใน Blogger สำหรับ Dynamic template
สำหรับ Dynamic Template มีขั้นตอน ดังนี้
 1. ไป Dashboard เลือก แม่แบบ
 2. เลือกกำหนดค่า
 3. เลือก ขั้นสูง
 4. เลือก เพิ่ม CSS
 5. พิมพ์โค้ดนี้ ในช่องที่กำหนด
  .entry-content img{
  box-shadow: none !important;
  padding: 0px !important;
  border: 0px !important;
  margin: 7px !important;
  }
 6. กดปุ่ม Enter บนคีบอร์ด หลังเครื่องหมาย }
 7. คลิกปุ่ม ใช้กับบล็อก
 8. กลับไปดูหน้าเว็บ จะเห็นว่า ภาพไม่มีกรอบอีกต่อไป
 9. ถ้าจะให้มีกรอบเหมือนเดิม ก็ลบโค้ดที่พิมพ์เข้าไปออก ก็จะได้กรอบเหมือนเดิม

ที่มา:
http://www.southernspeakers.net/2011/11/remove-border-and-shadow-from-blogger.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น