วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การทักทาย Greetings

คำพูดที่ใช้ทักทายคนรู้จัก

การทักทายแบบคนกันเอง สามารถเลือกใช้คำพูดได้หลายอย่าง เช่น

     ❉ How are you?
     ❉ How's it going?
     ❉ What's up?
     ❉ What's happening?

การตอบคำทักทาย

How are you?

 • Fine
  สบายดี
  ใช้ได้ทุกโอกาส เป็นคำตอบกลาง ๆ คล้ายกับเป็นการตัดบท ไม่ต้องการสนทนาต่อ
 • Not bad
  ไม่เลวซะทีเดียว
  ค่อนข้างเป็นกันเองมากกว่า Fine 
 • Fine, thanks.
  สบายดี ขอบคุณ
  ค่อนข้างเป็นทางการ ใช้กับคนที่ไม่สนิทกัน หรือคนที่ไม่รู้จัก
 • Very well, thanks.
  สบายดี ขอบคุณ
  ค่อนข้างเป็นทางการ
 • Good. หรือ Pretty good.
  ก็สบายดี
  ค่อนข้างเป็นคำตอบที่เป็นกันเอง ใช้บ่อยเหมือนกัน
 • Great! How are you doing?
  แจ๋วเลย แล้วเป็นไงบ้าง
  มีการถามกลับ อย่างนี้ใช้เมื่อต้องการคุยต่อเนื่อง
 • I'm hanging in there.
  วันนี้ไม่ค่อยราบรื่นซักเท่าไร
 • I've been better.
  เคยดีกว่านี้
  เหมือนเป็นการบอกว่า อยากจะเล่าเรื่องปัญหาให้ฟัง ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าตอบแบบนี้ คนฟังมักจะถามต่อว่า What's wrong?

  A: How are you?
  B: I've been better.
  A: What's wrong?
  B: I just found out that I'm being laid off.

How is it going?

       สามารถใช้คำตอบเหมือนกับถามว่า How are you? หรือ อาจจะตอบว่า
 • It's going well. ก็ได้
  เป็นคำพูดแบบกันเอง ใช้ได้กับเพื่อร่วมงาน ลูกค้า หรือคนรู้จักที่ไม่ได้พบกันไม่นานนัก

What's up?

คำถามนี้คล้ายกับถามว่า เป็นไงบ้าง มีอะไรใหม่ ๆ หรือ มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง เป็นต้น คำตอบไม่จำเป็นต้องตอบตามจริงทุกประการ หรือเล่าเรื่องราวในชีวิตให้ฟัง นอกเสียจากว่าต้องการที่จะคุยยาว ....

คำตอบส่วนใหญ่ มักจะตอบต่อไปนี้ เช่น
 • Nothing much.
  ไม่มีอะไรมาก
  เป็นคำตอบที่ใช้กันมากที่สุด และอาจจะต่อด้วยอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟัง เช่น

  Nothing much. Just getting ready for a job interview.
  ไม่มีอะไรมาก เพียงแต่กำลังเตรียมสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน
 • Not a lot.
  ไม่มีอะไรมาก
  เป็นคำตอบยอดนิยมอีกคำตอบหนึ่ง เป็นตัวเลือกของคำตอบ Nothing much. ได้
 • Nothing
  ไม่มีอะไร
  เป็นคำตอบแบบตรง ๆ ความจริงไม่ควรใช้ เพราะจะทำให้ผู้ถามนึกว่า โกรธ หรือ ไม่สุภาพ
 • Oh, just the usual.
  ก็เหมือนเดิม ตามปกติ
 • Just the same old same old.
  เหมือนเดิม ๆ ซ้ำ ๆ
  ใช้กับงานประจำที่ออกจะเบื่อนิด ๆ
 • Oh gosh, all kinds of stuff!
  ใช้พูดเพื่อบอกว่า งานที่กำลังทำอยู่สนุกมาก ชอบด้วย


ที่มา
http://www.phrasemix.com/collections/how-to-respond-to-how-are-you-whats-up-and-other-conversatio

picture from:
http://www.fluentu.com/german/blog/german-greetings-say-hi-bye/
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

I was wondering... VS I was wondered...

I was wondering ... VS I was wondered ...

I was wondering ... ใช้สำหรับการชักชวน หรือขอร้อง อย่าง สุภาพและเกรงใจ

ตัวอย่างประโยค


       I was wondering if you’d like to go to a movie tonight. (ชวนไปดูหนัง)
       I was wondering if you could lend me a few hundred baht. (ขอยืมเงิน)

I was wondered ... รูปประโยคแบบนี้ ไม่มี ห้ามใช้เด็ดขาด

คำว่า wonder ในความหมายนี้ เป็นกริยาชนิดที่ไม่มีกรรมตรง (Direct Object) ซึ่งเรียกคำกริยาพวกนี้ว่าเป็นชนิด intransitive คำกริยาประเภทนี้ มีหลายคำ เช่น walk  run และ sleep เป็นต้น 

กริยาที่เป็น intransitive จะใช้ในรูป Passive Voice ไม่ได้

ดังนั้นจึงพูดว่า I was wondered ... ไม่ได้นั่นเอง
ทำนองเดียวกัน
I was slept well last night. ก็ผิดเช่นเดียวกัน ต้องพูดเป็น
I slept well last night.

รูปกริยาของคำว่า wonder

wonder มีรูปกริยาได้ 2 แบบ คือ Active Simple และ  Active Continuous

Active Simple 
       I wonder ...
       I wondered ...
       I have wondered ...
      etc

Active Continuous
       I am wondering ...
       I was wondering ...
       I have been wondering ...
      etc 


I am wondering ... VS I was wondering...

ในประโยคขอร้องหรือชักชวน เรามักจะใช้ในรูปของ Past Tense เพื่อแสดงความเกรงใจ ไม่บังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องตอบรับ คือ จะตอบรับก็ได้ หรือจะตอบปฏิเสธก็ได้ ไม่เป็นการบังคับ เป็นการพูดอย่างสุภาพนั่นเอง 

      I was wondering if you'd like to come for dinner.http://www.grammaring.com/verbs-which-cannot-be-used-in-the-passive-voice
http://english.stackexchange.com/questions/2132/why-is-the-past-tense-used-in-i-was-wondering-if-you-would-like-to-come-for-din
http://forum.thefreedictionary.com/postst31526_-I-m-wondering--or--I-m-wondered-.aspx

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

discuss หรือ discuss about

discuss หมายถึง สนทนาเกี่ยวกับ หรือ อภิปรายเกี่ยวกับ จึงไม่ต้องมีคำว่า about เพราะจะทำให้ซ้ำซ้อน เช่น

Let's discuss the issues.
ไม่ใช่
Let's discuss about the issues.

We need to discuss the new advertising campaign.
ไม่ใช่
 need to discuss about the new advertising campaign.

Do you have a few minutes to discuss this project?
ไม่ใช่
Do you have a few minutes to discuss about this project?

Have you discussed the problem with anyone?
ไม่ใช่
Have you discussed about the problem with anyone?

 I'm not prepared to discuss this on the phone.
ไม่ใช่
 I'm not prepared to discuss about this on the phone.

They met to discuss the possibility of working together.
ไม่ใช่
They met to discuss about the possibility of working together.

Discuss มีความหมายเดียวกับคำว่า talk about สามารถใช้แทนกันได้ เช่น

Let's talk about the issues.
We need to talk about the new advertising campaign.
Have you talked about the problem with anyone?

จำไว้เลยว่า discuss ไม่ต้องมีคำว่า about

คำอื่น ๆ ทำนองเดียวกันนี้ เช่น

enter/come into

He entered the room.
He came into the room.
ไม่ใช่
He entered into the room

approach/ go up to

He approached the dog.
He went up to the dog
ไม่ใช่
He approached up to  the dog.