บทความ

คิดลัด โจทย์สมการ

รูปภาพ
ข้อสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. มักจะมีโจทย์สมการอยู่เสมอ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการแก้สมการชั้นเดียว ซึ่งทำได้ไม่ยาก แต่มักจะใช้เวลาในการแก้โจทย์ ถ้าเรารู้วิธีลัด ก็จะช่วยประหยัดเวลาได้มาก เพราะการสอบ ข้อสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. จะต้องทำข้อสอบแข่งกับเวลา ถ้ายิ่งใช้เวลาในการทำแต่ละข้อน้อย ก็จะยิ่งได้ประโยชน์มาก เทคนิคการแก้โจทย์สมการ โจทย์ 3x + 2y = 17 4x + 3y = 24 การคิดตามปกติ เราต้องกำจัดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งออก โดยการหาตัวเลขมาคูณ หรือ หาร เพื่อให้ตัวแปรเท่ากัน แล้วจึงนำสมการทั้งสอง มาบวกหรือลบกัน ก็จะกำจัดตัวแปรออกไปได้ 1 ตัว แล้วจึงสามารถหาค่าได้ วิธีคิดแบบลัด วิธีนี้ ใช้ได้กับสมการเส้นตรงชั้นเดียว เหมือนกับโจทย์ สามารถคิดได้ โดยไม่ต้องกำจัดตัวแปรใด ๆ ทั้งสิ้น

แนวข้อสอบ ก.พ. ความสอดคล้อง เฉลยพร้อมอธิบายอย่างละเอียด

รูปภาพ
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. พร้อมเฉลยและอธิบายละเอียด ต้องการทบทวนหลักการสรุปความสอดคล้อง    คลิกทีนี่ คำสั่ง: ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด ข้อ 1. ผู้ที่สอบผ่านทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น   1. ผู้ที่ไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ เป็นผู้สอบไม่ผ่าน 2. ผู้ที่สอบผ่านบางคน ไม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 3. ไม่มีผู้ที่สอบผ่าน ที่ไม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 4. ผู้ที่เข้ารับการปฐมนิเทศบางคน คือผู้ที่สอบผ่าน   dummy text S = ผู้ที่สอบผ่าน P = ผู้ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ ประโยคที่กำหนดให้ เป็นประโยค A (All S are P) ประโยค A ไม่สอดคล้อง/ขัดแย้งกับ ประโยค O (Some S are not P) ข้อ 2 เป็นประโยค O จึงเป็นข้อที่ถูก วิเคราะห์ ตัวเลือกทีละข้อ ข้อ 1 เป็น Contraposition ของ A (All non-P are non-S) จึงสอดคล้องกัน ข้อ 2 เป็นประโยค O (Some S are not P) ไม่สอดคล้องกับ ประโยค A ในลักษณะ ขัดแย้งกัน (contradictories) ข้อ 3 เป็นประโยค obversion ของ A (No S are non-P) จึงสอดคล้องกับประโย

ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ความสอดคล้อง และไม่สอดคล้อง สอบ ก.พ.

รูปภาพ
หลักการ วิเคราะห์ความสอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ในเชิงตรรกะ สำหรับ สอบ ก.พ. ก่อนที่จะวิเคราะห์ประโยค จำเป็นต้องทบทวนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ ประโยค หรือ statement ในเชิงตรรกศาสตร์ และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อจะได้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ ความสอดคล้อง หรือไม่สอดคล้องได้อย่างถูกต้อง

การคัดลอกข้อมูล จาก Excel ลงตารางในโปรแกรม กองทุนหมู่บ้าน

รูปภาพ
หลายคน ต้องการนำข้อมูลเก่าจาก Excel มาเข้าในโปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งใช้โปรแกรม Microsoft Access จะทำได้อย่างไร การคัดลอกข้อมูลจาก Excel ไปยัง Access สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การคัดลอกจาก Excel แล้วมาวางในตารางของ Access หรือ จาก Access สามารถใช้เมนูการนำเข้าข้อมูลจาก Excel หรือ จะใช้การลิงค์ข้อมูล ก็ได้ แต่ในที่นี้ จะใช้วิธีที่ง่ายที่สุด คือการคัดลอกจาก Excel แล้วมาวางในตารางของ Access

ตรรกศาสตร์ การสรุปเชิงเหตุผล

รูปภาพ
ครั้งที่แล้วเขียนเรื่อง การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ มีผู้ต้องการอยากได้แบบฝึกหัด มาคราวนี้ จึงจัดให้นะครับ การสรุปเหตุผล ต้องอาศัยเหตุ หรือ premises ที่ให้มา โดยต้องเชื่อว่า เหตุที่ให้มานั้นเป็นจริง การสรุปถ้ายึดตามหลักภาษาหรือความหมายแล้ว อาจจะทำให้ผิดไปจากหลักของ ตรรกะ เช่น ถ้าเป็นไข้ จะทำให้ปวดหัว วันนี้ฉันปวดหัว สรุปว่า ฉันเป็นไข้ ถ้าดูตามความหมายก็อาจจะถูกต้อง แต่ถ้าตรวจดูตามหลักตรรกะ แล้ว จะเห็นว่า ไม่เป็นจริง เพราะ อาการปวดหัว อาจจะเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น เป็นไมเกรน ก็ปวดหัวได้เหมือนกัน การสรุปแบบนี้ เรียกว่าเป็นข้อผิดพลาด หรือ Error ชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า Affirming the Consequent ต้องการทบทวนหลักการสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ     คลิกทีนี่ ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่ มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา คลิกที่ปุ่มเพื่อไปดาวน์โหลด คำสั่ง: ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด ข้อ 1. ถ้าวันนี้ฝนไม่ตก ฉั

เตรียมสอบ ก.พ. การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ ความสอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

รูปภาพ
การสรุปเหตุผล ที่มีในข้อสอบ ก.พ. เป็นการสรุปตามข้อมูลที่ให้ แล้วนำมาสรุปว่า เป็นจริงหรือไม่จริง สอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง เป็นต้น การสรุปเหตุผลจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการสรุป ซึ่งตามหลักตรรกศาสตร์มีกฏเกณฑ์การสรุปข้อเท็จจริง จำนวนมาก แต่เท่าที่พบส่วนใหญ่ในข้อสอบ มักจะใช้กฎเกณฑ์พื้น ๆ ไม่กี่อย่าง ถ้าทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว จะสามารถทำข้อสอบ การสรุปเหตุผลได้อย่างง่ายดาย การสรุปแบบ นิรนัย (deductive) การสรุปแบบ นิรนัย (deductive) เป็นการสรุปจากข้อเท็จจริง โดยโจทย์จะกำหนด เงื่อนไข เหตุการณ์ หรือสถานการณ์(premises) ซึ่งจะนำไปสู่ข้อสรุป(conclusion) มาให้ 2 หรือ 3 เหตุการณ์ หรือมากกว่านั้น และให้หาข้อสรุป เช่น สมมติว่า ถ้า P เป็นจริงแล้ว จะทำให้ Q เป็นจริงด้วย เราสามารถเขียนได้ ดังนี้ P → Q

เงื่อนไขสัญลักษณ์ กรณีไม่แน่นอน หรือสรุปไม่ได้

รูปภาพ
ในการการทำข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ จะต้องบอกได้ว่า ข้อสรุปของโจทย์ เป็นจริง เป็นเท็จ หรือ ไม่แน่นอน การบอกว่าเงื่อนไขเป็นจริง หรือเป็นเท็จ มักจะไม่ค่อยมีปัญหา เช่น จะเป็นจริง ถ้าผลการพิสูจน์ของเราตรงกับข้อสรุป เช่น ข้อสรุป A > B ผลการพิสูจน์ A > B หรือ ข้อสรุป A ≥ B ผลการพิสูจน์ A > B เป็นเท็จ ถ้าผลการพิสูจน์ไม่ตรงกับข้อสรุป เช่น ข้อสรุป A > B ผลการพิสูจน์ A < B แต่ กรณีสรุปไม่ได้ เป็นกรณีที่ สามารถมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้มากกว่าข้อสรุปของโจทย์ เช่น ข้อสรุป A > B ผลการพิสูจน์ ไม่สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง A และ B ได้ คือ A เป็นได้ทั้ง มากกว่า B น้อยกว่า B หรืออาจจะเท่ากับ B ก็ได้

คิดลัด ร้อยละ เตรียมสอบ ก.พ.

รูปภาพ
การบริหารเวลา ในการสอบ เป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งถ้าทำได้เร็วและถูกต้อง จะได้มีเวลาเหลือไปคิดข้อสอบข้ออื่นที่ยาก หรือมีเวลาทบทวนข้อสอบที่ทำแล้ว ลักษณะโจทย์ร้อยละ ลักษณะที่ 1 หาตัวเลขจากเปอร์เซ็นต์ โจทย์ในลักษณะนี้ เช่น ถามว่า 50% ของ 200 มีค่าเท่าไร ซื้อของมา 300 บาท ขายขาดทุน 30% ขายไปกี่บาท ซื้อของมา 300 บาท ต้องการกำไร 30% ต้องขายกี่บาท ปีที่แล้วมีเงินเดือน 25,000 บาท ปีนี้ได้เพิ่มอีก 5% ปีนี้ได้เงินเดือนกี่บาท ขายของไป 210 บาท ขาดทุน 30% ซื้อของชิ้นนี้มากี่บาท? ขายของไป 130 บาท ได้กำไร 20% ซื้อของชิ้นนี้มากี่บาท? โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนหญิงคิดเป็น 24% ของนักเรียนทั้งหมด ถ้าโรงเรียนนี้มีนักเรียน 1,800 คน จงหาจำนวนนักเรียนชาย บริษัทขายโทรทัศน์แห่งหนึ่ง สั่งโทรทัศน์จากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีนำเข้า 100%ของราคาที่ซื้อมา ถ้านำมาขายราคาเครื่องละ 13,200บาท จะได้กำไร 20% จงหาราคาที่ซื้อมาจากต่างประเทศ ขายสินค้าไป 600 บาท ได้กำไร 20% ถ้าต้องการกำไร 30% จะต้องขายสินค้าในราคากี่บาท นก ขายของให้หวาน ได้กำไร 10% ต่อมา หวานขายต่อให้ หนูนา ได้กำไร 5% หนูนาซื้อจากหวานในราคา 2,310 บาท ถา

ข้อสอบ คำที่มักเขียนผิด

รูปภาพ
คำที่มักเขียนผิด มักจะมีออกข้อสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. อยู่เสมอ การเขียนให้ถูกต้องนอกจากจะมีประโยชน์ในการสอบแล้ว ยังแสดงออกถึงความเป็นคนไทย ที่รู้รักและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางภาษาของเราอีกด้วย ศึกษาเพิ่มเติม คำที่มักเขียนผิด คลิกทีนี่ คำสั่ง: ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกที่สุด ข้อ 1. ข้อใดมีคำที่เขียนสะกดไม่ถูกต้อง 1. กระยาสารท ซาละเปา ราดหน้า ฮ่อยจ๊อ 2. เฆี่ยนตี เดินจงกรม จระเข้ดุ จลาจลวุ่นวาย 3. จะงอยปาก ปลาจะละเม็ด เข้าฌาน อนุญาต 4. ประสบทุพภิกขภัย กฎเกณฑ์ ทศกัณฐ์ กรรมพันธุ์ dummy text ซาละเปา คำที่ถูกคือ ซาลาเปา

คำที่มักเขียนผิด

รูปภาพ
คำที่มักเขียนผิด คำที่มักเขียนผิด ส่วนใหญ่นำมาจาก วิกิพีเดีย และเว็บไซต์อื่น ๆ พร้อมทั้งตรวจสอบกับ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้จัดทำปุ่มค้นหา ทำให้ตรวจสอบคำที่สงสัย สามารถทำได้รวดเร็วขึ้น จึงหวังว่า น่าจะเป็นประโยชน์ ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้เตรียมสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. ตลอดจนผู้สนใจศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับ การเขียนภาษาไทย ให้ถูกต้อง ได้ตามสมควร

แนวข้อสอบ ก.พ. โอเปอเรต

ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. มีบางครั้งที่ข้อสอบ ก.พ. มีการออกข้อสอบเรื่อง โอเปอร์เรต ซึ่งเป็นทักษะการคำนวนเบื้องต้น ทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร หรือเลขยกกำลังเป็นต้น ลักษณะของข้อสอบ จะให้ตัวเลขมา 2 ชุด โดยมีคำตอบมาให้ ผู้เข้าสอบต้องหาว่า คำตอบที่ได้มานั้น มาจากการนำตัวเลขมาทำอะไรทางคณิตศาสตร์ และผู้เข้าสอบต้องใช้วิธีเดียวกันกับตัวเลข 2 ชุดที่ให้มา เพื่อหาคำตอบจากตัวเลขที่กำหนดให้ แนวการหาคำตอบ ให้ลองเอาตัวเลขชุดแรก มาลอง บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง ดู แล้วจดผลที่ได้เอาไว้ จากนั้น ให้ลองเปรียบเทียบดูกับผลลัพธ์ที่โจทย์ให้มา ว่า เราจะทำอย่างไร ให้ได้เหมือนผลลัพธ์ของโจทย์ เช่น ถ้า  2 * 3 = 15 และ 3 * 4 = 21 แล้ว  1 * 6 = ? ให้ลองเอา 2 บวก ลบ คูณ หาร กับ 3 แล้วจดเอาไว้ การทำเช่นนี้ ผมจะเรียกว่า หาข้อมูลดิบ เพื่อจะเอาไปเปรียบเทียบกับ ผลลัพธ์ที่โจทย์ให้มา ซึ่งผมจะเรียกว่า เป้าหมาย คำถามคือ เราจะทำอย่างไรกับ ข้อมูลดิบ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย การที่เราจดไว้แทนการคิดในใจ จะทำให้เราเห็นทางได้ง่ายขี้น 2 + 3 = 5 2 × 3 = 6 3 - 2 = 1 จะเห็นว่าข้อมูลดิบที่เราได้ คือ 5, 6 และ 1 สามารถทำให้ได้

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

รูปภาพ
ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้ ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่ มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบ

ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์

รูปภาพ
ข้อสอบ ก.พ. ความสมารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ ส่วนใหญ่เป็นข้อสอบเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ โดย ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น -เครื่องหมาย เท่ากัน (=) เช่น A=B -เครื่องหมาย ไม่เท่ากัน(≠) เช่น A ≠ B -เครื่องหมายมากกว่า (>) เช่น A > B -เครื่องหมายน้อยกว่า(<) เช่น A < B -เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) เช่น A ≥ B -เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ(≤) เช่น A ≤ B -เครื่องหมายไม่มากกว่า(≯) เช่น A ≯ B -เครื่องหมายไม่น้อยกว่า(≮) เช่น A ≮ B เป็นต้น

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

รูปภาพ
ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล เป็นการทดสอบความสามารถ ในการคิด หาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือ ข้อสรุป อย่างสมเหตุสมผล จากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ ในตัวอย่างข้อสอบต่อไปนี้ เป็นการหาความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์ ภาพ Abstract หรือ มิติสัมพันธ์ ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อฝึกเพิ่มพูนทักษะการมองความสัมพันธ์ของภาพ คำสั่ง: ให้ท่านหาภาพถัดไป ที่มีความสัมพันธ์กับภาพที่กำหนดให้ ข้อ 1.   1. 2. 3. 4.   dummy text รูปเหลี่ยมเคลื่อนที่ตามทะแยงมุม หรือ มีรูปแบบ pattern เป็น ดำ(เปียกปูน)-ดำ-ขาว-ว่าง ตามลำดับ เส้น หมุนเข็มนาฬิกา เป็นระยะทางครั้งละครึ่งหนึ่งของด้านสี่เหลี่ยมนอก

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล เงื่อนไขภาษา การสรุปความจากภาษา

รูปภาพ
× เตรียมสอบ ก.พ. Some text in the Modal.. http://www.thongjoon.com ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. การสรุปความจากภาษา หรือ เงื่อนไขภาษา เป็นการทดสอบการวิเคราะห์หาเหตุผล หาข้อสรุป โดยใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ ลักษณะของข้อสอบจะมีหลายลักษณะด้วยกัน เช่น การเรียงลำดับ การจัดหมวดหมู่ การลำดับเครือญาติ และอื่น ๆ เป็นต้น การแก้ปัญหาโจทย์ลักษณะนี้ ส่วนใหญ่มักจะต้องใช้การวาดแผนภูมิ หรือนำข้อมูลไปลงตาราง เงื่อนไขบางอย่างมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไขอื่น ซึ่งการแก้ปัญหา อาจจะต้องมีการแก้ปัญหาตามเงื่อนไข อย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน จึงจะแก้ปัญหาได้ อีกอย่างที่สำคัญ คือการฝึกทักษะการแก้ปัญหา การทำโจทย์มาก ๆ ทำให้มีประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ลองทำโจทย์ เงื่อนไขภาษา ข้างล่างนี้ เงื่อนไข สำหรับข้อ 1-5 จัดเรียงเก้าอี้ หมายเลข 1 -10 เป็นวงกลม ตามเข็มนาฬิกา เก้าอี้ทั้ง 10 ตัว มีคนนั่ง ไม่เรียงลำดับ คือ แมว มน มด มะลิ มะยม จอม จอย จ๋า ปอ และปู โดยนั่งหันหน้าเข้าหาวงกลม แมวนั่งติดกับมน โดยแมวนั่งเก้าอี้ หมายเลข 1 มะยมกับจอม นั่งติดกัน มะยมนั่งอยู่ทางซ้ายของมน

เม็ดขนุนต้ม มีประโยชน์

รูปภาพ
แม่เคยต้มเม็ดขนุนให้กิน เมื่อวานไปซื้อขนุนมา กินเนื้อแล้วก็ต้มเม็ดขนุนกิน สงสัยว่า มันจะมีประโยชน์หรือไม่ แต่ที่สุดแล้วก็พบว่า มากประโยชน์ทีเดียว ประโยชน์เม็ดขนุนต้ม  สารอาหารหลัก  เม็ดขนุน 100 กรัม หรือ 1 ขีด ให้พลังงาน 184 แคลอลี่ ให้โปรตีน 7 กรัม คาร์โบไฮเดรท 38 กรัม ไฟเบอร์หรือเส้นใยพืช 1.5 กรัม มีไขมัน น้อยกว่า 1 กรัม หรือพูดได้ว่า แทบจะไม่มีไขมันเอาเสียเลย เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการลดการบริโภคไขมันโดยแท้ ไฟเบอร์หรือเส้นใยจากพืชที่ได้ 1.5 กรัม คิดเป็น 6 เปอร์เซ็นต์ไฟเบอร์ที่ร่างกายต้องการต่อวัน แต่ละวันควรบริโภคไฟเบอร์หรือเส้นใยพืชให้ได้ 25 กรัม เส้นใยพืช ช่วยให้อิ่ม และช่วยลดน้ำหนัก และอาจจะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจ คอเรสเตอรรอลสูง ความดันโลหิตสูง และท้องผูกได้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

รูปภาพ
การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ” ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่ มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธ