บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2016

การลบบรรทัดว่าง ใน MS Word ที่คัดลอกมาจากเว็บ

รูปภาพ
การคัดลอกข้อความจากเว็บ มาวางใน Word จะมีสิ่งต่าง ๆ ติดมาด้วย เช่น พื้นหลัง ซึ่งได้แสดงวิธีการลบพื้นหลังออกแล้ว แต่ยังมีสิ่งอื่น ๆ อีก โดยเฉพาะ บรรทัดว่าง บรรทัดว่าง ส่วนใหญ่จะพบว่า มีเครื่องหมายวงกลมเล็ก ๆ ซึ่งเป็นเครื่องหมาย non-breaking space อยู่หน้าเครื่องหมายย่อหน้าอยู่ด้วย ดังภาพ เครื่องหมาย non-breaking space (ช่องว่างไม่แยก) มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฉีกคำหรือแยกคำ แต่เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถใช้สัญญลักษณ์ ^p^p เพื่อค้นหา และแทนที่ด้วย ^p เพื่อลบบรรทัดว่าง ได้ วิธีการลบ ที่แถบ หน้าแรก เปิดหน้าจอ แทนที่ ที่ช่องสิ่งที่ต้องการค้นหา ให้พิมพ์ ^s^p  (^s = non-breaking space และ ^p = paragraph) ถ้าไม่พิมพ์เอง จะหาเอาจากในเมนูก็ได้ อยู่ที่ เพิ่มเติม > พิเศษ > ช่องว่างไม่แยก ถ้าเลือกเอง ต้องเลือกเครื่องหมาย่อหน้าด้วยนะครับ  กดปุ่ม แทนที่ทั้งหมด บรรทัดว่างที่มี non-breaking space หรือ ช่องว่างไม่แยก และเครื่องหมายย่อหน้า จะถูกลบออกไป ดังภาพ แต่บางทีอาจจะมี บรรทัดว่าง ที่มีแต่เครื่องหมายย่อหน้าหลงอยู่ ก็ให้ใช้ ^p ไปแทนที่ ^p^p อีกครั้ง บรรทัดว่าง ก็จะหา

การลบสีพื้นหลังใน ms word

รูปภาพ
บางครั้งเมื่อคัดลอกและวางข้อความจากเว็บ มาไว้ที่โปรแกรม Microsoft Word จะมีพื้นหลังติดมาด้วย ทำอย่างไรก็ไม่ยอมออก ไม่รู้จะเอาออกได้อย่างไร ตามภาพ วิธีการ วิธีที่ง่ายที่สุด คือ เลือกทั้งหมด แล้วกด Ctrl + space bar หรือ Ctrl + Q ดังนี้ กด Ctrl+A เพื่อเลือกท้้งหมด ลองกด Ctrl + Space bar ถ้าหากเป็นการใส่เงาที่บางส่วนของ paragraph ในลักษณะการจัดรูปแบบตัวอักษร ก็จะหายไป แต่ถ้าไม่หาย ดังภาพ จากภาพ จะเห็นว่า ตัวอักษรถูกปรับใหม่ให้เป็นแบบ Default แสดงว่า การจัดรูปแบบตัวอักษรถูกยกเลิกไปแล้ว ด้วย Ctrl + Space bar แต่พื้นหลัง หรือ background ยังคงอยู่ ถ้ากด Ctrl + Space bar แล้ว ยังไม่หาย แสดงว่า พื้นหลัง เป็นการจัดรูปแบบของ paragraph หรือ ย่อหน้า ให้กด Ctrl + Q พื้นหล้งจะหายไป ดังภาพ เมื่อเอา highlight ออก โดยคลิกบริเวณนอกสีฟ้า จะได้ข้อความที่ไม่มีพื้นหลัง สามารถปรับอื่น ๆ เช่น ระยะห่างระหว่างย่อหน้า หรือ อื่น ๆ ได้ ตามต้องการ

sometimes, sometime และ some time

รูปภาพ
sometimes เป็น adverb of frequency หมายถึง เป็นบางครั้ง ไม่บ่อยนัก เช่น      - Sometimes, I just don’t understand what that man is saying.      - บางครั้ง ฉันไม่เข้าใจว่า ชายคนนั้นกำลังพูดว่าอะไร      - The 78 bus was sometimes completely full.      - รถเมล์สาย 78 คันนั้น บางครั้งคนเต็มแน่นคัน sometime เป็นคำ adverb หมายถึง สักวันหนึ่งในอนาคต หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเมื่อไร เช่น      -  He will wash the car sometime.      - เขาจะล้างรถวันใดวันหนึ่งในอนาคต      - Can I come and see you sometime?      - วันหน้า ให้ฉันมาพบคุณได้ไหม      - The cure for cancer will be found sometime.      - สักวันหนึ่ง วิธีการรักษาโรคมะเร็งจะต้องถูกค้นพบ some time เขียนแยกกันเป็น 2 คำ คำแรก คือ some ทำหน้าที่ขยายคำว่า time ซึ่งหมายถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะยาว หรือสั้น หรือไม่ทราบ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่พูด เช่น      - For some time, the world has been known to be round.      - เป็นเวลานานมาแล้ว ที่เรารู้ว่าโลกกลม      - He has been studying Chinese for