ติดต่อนายทองจุล ขันขาว
อีเมล: thongjoon@yahoo.com.sg


Thongjoon Khankhow
email: thongjoon@yahoo.com.sg

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์