บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2020
การคิดลัด ร้อยละ -- เลขคณิต คิดในใจ (1)คลิกเลือกข้อคำถาม (2)ลองคิดหาคำตอบ (3)คลิกดูเฉลย หรือ (4)คลิกดูวิธีทำ |< < > >| เฉลย วิธีคิด คำตอบของท่าน:     โจทย์เลข โจทย์ปัญหา ร้อยละ คือการคิดจากจำนวนเต็ม 100 หรือ ต่อร้อย คำว่า percent มาจากคำว่า per + cent คำว่า cent เป็นรากศัพท์ หมายถึง 100 ดังนั้น คำว่า 30% ก็คือ 30 จาก 100 นั่นเอง การคำนวณร้อยละ ของจำนวนใดจำนวนหนึ่ง เราก็เอาทศนิยม 2 ตำแหน่งของร้อยละที่กำหนด ไปคูณกับเลขจำนวนนั้น เช่น 50% ของ 200 = 200x0.5= 100 20% ของ 50 = 50x0.2 = 10 5% ของ 50 = 50x0.05 = 2.5 ข้อควรจำ 50% คือครึ่งหนึ่ง เช่น 50%ของ 300=150 25% คือ หนึ่งในสี่ หรือ เอา 4 ไปหาร เช่น 25%ของ200 = 200/4 = 50 10% คือ หนึ่งในสิบ หรือ เอา 10 ไปหาร เช่น 10%ของ 450=45 5% คือ ครึ่งหนึ่งของ 10% เช่น 5%ของ 230 คือ 23/2 = 11.5 (10%ของ 230 คือ 23 และ ครึ่งหนึ่งของ 23 คือ 11.5) 75% คือ 3ใน4 คือ หารด้วย 4 คูณด้วย 3 เช่น 75% ของ 200 = (200/4)*3 = 150 เราสามารถ สลับที่ร้อยละกันได้ เช่น 5%ของ30 เท่ากับ 30%ของ5 เช่น

การใช้งาน Javascript file ภายนอก ที่อยู่บน Google Drive

รูปภาพ
บางครั้ง เราต้องการแยก Javascript ออกเป็นไฟล์ภายนอก และในหลายกรณีที่ Web Host ไม่อนุญาตให้ Upload ไฟล์ไปไว้บน Server ทำให้ Google Drive กลายเป็นตัวเลือกสำคัญในการวางไฟล์ Javascript ขั้นตอนการนำไฟล์ *.js ไปไว้บน Google Drive และการเรียกใช้งาน เข้าไปที่ Google Drive และ  Upload ไฟล์ สร้างและคัดลอก URL สำหรับแขร์ไฟล์ เลือกการแชร์แบบ สาธารณะ หรือ Public on the web นำ URL ไปแปลงเป็น Direct Link สำหรับ Google Drive โดยใช้ Direct Link Generator เช่น  https://syncwithtech.blogspot.com/p/direct-download-link-generator.html  หรือ  https://sites.google.com/site/gdocs2direct/   นำ Direct Link ไปใช้ในไฟล์ Html เช่น <!DOCTYPE html> <head> <script type="text/javascript" src="https://drive.google.com/uc?export=download&id=1u13xlRD97baNrgrC0S6vHvRQTGrx5x7w"></script>  </head>  <html> <body>  <h1>The onclick Event</h1>  <p>The onclick event is used to trigger a function when an element is clic