บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2017

เตรียมสอบ ก.พ. การใช้คำที่มีความหมายคล้ายกัน

รูปภาพ
ข้อสอบวิชาภาษาไทย สอบ ก.พ. ภาค ก. มักจะทดสอบการเลือกใช้คำให้ถูกกับความหมาย ซึ่งมีคำอยู่หลายคำ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน จึงทำให้เลือกลำบาก ในแบบฝึกหัดนี้ จะนำเอาคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เพื่อฝึกทักษะ เป็นการเตรียมความพร้อม ในการสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. คำสั่ง: ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด ข้อ 1. เขาคงไม่ยอม ........... ง่าย ๆ หรอก คงหาทางแก้ไขต่อไปจนได้ 1. จนมุม 2. จนแต้ม 3. จนตรอก 4. จนใจ dummy text จนมุม - ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง (มักจะใช้กับผู้ร้ายที่หนีตำรวจไม่พ้น) เช่น ผู้ร้ายจนมุม ถูกตำรวจจับได้ จนแต้ม - หมดทางสู้ หมดทางหนี ไม่รู้จะเอาไม้ไหนมาสู้ เพราะใช้ทั้งหมดแล้วก็ยังสู้ไม่ได้ (สู้กัน และในที่สุดก็หมดทางสู้) เช่น อย่าไปเซ้าซี้เขานักเลย ท่าทางเขาจะจนแต้มแล้วละ จนตรอก - หมดหนทาง สุดทางหนี (แพ้และหนี แต่ในที่สุดก็หนีอีกไม่ได้ เพราะหมดทางหนี)เช่น ถึงอย่างไรก็จะสู้จนกว่าจะจนตรอกนั่นแหล่ะ จนใจ - จนปัญญา,หมดหนทาง,ไม่มีทางคิด เช่น ผมจนใจจริงๆ ที่ไม่สามารถช่วยคุณได้. คำตอบคือ ข้อ : 2

อันตรายจากโทรศัพท์มือถือ

รูปภาพ
พูดกันมากเรื่องอันตรายจากคลื่นวิทยุ (radiofrequency - RF)จากโทรศัพท์มือถือ มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายที่ต่อต้านโดยเฉพาะจากทางผู้ผลิตมือถือ ซึ่งถึงปัจจุบันก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ มาถึงวันนี้ (ข่าวจาก  www.forbes.com เมื่อ DEC 16, 2017 @ 10:37 AM) สำนักงานสาธารณสุขของรัฐคาลิฟอร์เนียร์ (the California Department of Public Health - CDPH) ได้ออกประกาศคำแนะนำอย่างเป็นทางการ ให้ลดการใช้งานโทรศัพท์มือถือ คำแนะนำส่วนหนึ่ง มีดังนี้

การลบหรือเปลี่ยนแปลงระเบียนในตารางที่มีความสัมพันธ์กับตารางอื่น ของ Microsoft Access

รูปภาพ
โดยปกติ ถ้าตารางสองตารางของ MS Access ที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์กัน ในลักษณะ one-to-many เราจะไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดความสัมพันธ์ ถ้าพยายามแก้ โปรแกรมจะขึ้นข้อความแจ้งให้ทราบ ดังนี้

แทรกวิดีโอออนไลน์ ใน Word 2016

รูปภาพ
เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าได้เกือบหนทุกแห่ง Microsoft จึงได้เพิ่มฟังก์ชันให้ MS Word สามารถนำไฟล์มีเดีย เช่น ไฟล์วิดีโอ และไฟล์เสียง จากอินเทอร์เน็ต มาไว้ในเอกสาร Word ได้ โดยเริ่มมาตั้งแต่ Word 2013 แล้วนะครับ โดยเพิ่มคำสั่ง "วิดีโอแบบออนไลน์" ในเมนูแทรก บนริบบิ้น

เตรียมสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย (ภาษาบกพร่อง)

รูปภาพ
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาไทย(ภาษาบกพร่อง) พร้อมเฉลยและอธิบายละเอียด การใช้ภาษาไม่เหมาะสม ได้แก่ (1) ใช้ภาษาฟุ่มเฟือย (2) ใช้ภาษากำกวม (3) เขียนตัวสะกดผิด (4)ใช้คำผิดความหมาย เช่น ใช้ลักษณะนามผิด ใช้คำ/สำนวนผิด ใช้คำเชื่อมผิด ใช้คำนามเป็นคำกริยา เป็นต้น (5) ใช้คำ/สำนวนต่างประเทศโดยไม่จำเป็น (6) เรียงคำ/กลุ่มคำผิดลำดับ (7) ใช้ภาษาแสลง (8) ใช้คำขัดแย้งกันในประโยค (9) ใช้คำไม่คงที่ (10) ใช้คำต่างระดับ (11) และ อื่น ๆ เช่น ใช้คำไม่เหมาะแก่โวหาร ไม่เหมาะกับ กาละ เทศะ และบุคคล ตลอดจนใช้คำไม่เหมาะกับความรู้สึก เป็นต้น ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม    คลิกทีนี่ คำสั่ง: ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด ข้อ 1. ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด 1. คุณพ่อให้ช่างมาซ่อมประตูแผ่นที่ชำรุด 2. เราต้องขืนใจกินทั้ง ๆ ที่ไม่หิวเลย 3. ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก ทั้งหมดนี้ อย่าได้ไว้วางใจ 4. บ้านเรือนของผู้คนปลูกเป็นระยะ ๆ dummy text ข้อ 1. ใช้ลักษณะนามผิด ประตูใช้คำว่า บาน คุณพ่อให้ช่างมาซ่อมประตูบานที่ชำรุด ข้อ 2. ใช้คำผิดความหมาย