ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อันตรายจากโทรศัพท์มือถือ

พูดกันมากเรื่องอันตรายจากคลื่นวิทยุ (radiofrequency - RF)จากโทรศัพท์มือถือ มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายที่ต่อต้านโดยเฉพาะจากทางผู้ผลิตมือถือ ซึ่งถึงปัจจุบันก็ยังหาข้อยุติไม่ได้

มาถึงวันนี้ (ข่าวจาก www.forbes.com เมื่อ DEC 16, 2017 @ 10:37 AM) สำนักงานสาธารณสุขของรัฐคาลิฟอร์เนียร์ (the California Department of Public Health - CDPH) ได้ออกประกาศคำแนะนำอย่างเป็นทางการ ให้ลดการใช้งานโทรศัพท์มือถือ

คำแนะนำส่วนหนึ่ง มีดังนี้


 • ให้โทรศัพท์อยู่ห่างจากตัวทุกครั้งที่ทำได้ เช่นเอาไว้ในกระเป๋าถือ กระเป๋าเอกสาร เป็นต้น
  แทนที่จะเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อ กางเกง
 • งดการใช้โทรศัพท์ในสถานที่ที่มีสัญญานโทรศัพท์ต่ำ (สังเกตจากสัญญานมีแค่ 1-2 ขีด ) หรือขณะนั่งอยู่ในรถยนต์ หรือรถประจำทางที่กำลังวิ่งด้วยความเร็ว ทั้งนี้เพราะ ถ้าสัญญานต่ำหรืออยู่ในขณะที่เคลื่อนที่เร็ว โทรศัพท์จะปล่อยพลังงานความถี่มากกว่าปกติ
 • ลดการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อดูหนัง-ฟังเพลง แบบ streaming หรือ ลดการดาวน์โหลดหรืออับโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่
 • ตอนกลางคืน ควรวางโทรศัพท์ไว้ให้ห่างจากเตียง หรือห่างจากศีรษะ
 • ถอดชุดหูฟังออกจากศีรษะ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่โฆษณาว่า สามารถป้องกันรังสีแม่เหล็กได้ เพราะอาจจะเป็นการเพิ่มการได้รับรังสีมากขึ้น

 • ก่อนหน้านี้ ประเทศฝรั่งเศสก็ห้ามนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน (ข่าวจาก the Guardian

  ในที่ประชุมนักวิทยาศาสตร์ 14 ประเทศ ของ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ง ของ องค์การอนามัยโลก หรือ the World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer (WHO/IARC) สรุปว่า การใช้โทรศัพท์มือถืออาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งสมอง

  นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยที่ระบุว่า คลื่นรังสี RF อาจจะมีผลต่อการเกิด มะเร็งในสมอง (brain cancer) และ ก้อนเนื้อในประสาทการได้ยิน (acoustic nerve) และต่อมน้ำลาย (salivary gland) ได้

  โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น ซึ่งสมองกำลังอยู่ในระหว่างพัฒนาการ อาจจะได้รับผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลายาวนานติดต่อกัน

  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่มีข้อยุติ แต่ถ้าระวังไว้ก่อนก็จะดี ถือคติที่ว่า "กันไว้ ดีกว่าแก้ ถ้าแย่แล้วจะแก้ไม่ทัน"

  อ้างอิง
  https://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2017/12/16/california-warns-about-cell-phone-exposure-and-health-risks/#1a4748c134a3
  http://healthland.time.com/2011/05/31/whoiarc-classifies-cell-phone-radiation-as-possibly-carcinogenic-now-what/
  https://www.scientificamerican.com/article/major-cell-phone-radiation-study-reignites-cancer-questions/
  https://www.theguardian.com/world/2017/dec/11/france-to-ban-mobile-phones-in-schools-from-september

  ความคิดเห็น

  โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

  อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

  การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
  ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

  คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

  คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
  ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

  คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

  แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

  ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
  ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

  เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
  เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
  เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

  เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

  |ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


  ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


  ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

  ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

  ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
  ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
  บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
  คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
  มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
  ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …