วิธีการสั่งซื้อโปรแกรม

  การสั่งซื้อโปรแกรม ทำได้ ดังนี้
 1. สั่งซื้อผ่าน Paypal โดยคลิกปุ่ม 
  เมื่อผมได้รับการแจ้งจาก Paypal แล้ว จะส่งโปรแกรมให้ท่าน ทางอีเมล ที่ท่านแจ้งไว้กับ Paypal โดยส่งเป็นลิงค์ให้ดาวน์โหลดได้ทันที
 2. สั่งซื้อโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
  ช่องทางในการโอนเงิน
  • ผ่านตู้ ATM
  • ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  • โอนผ่านอินเทอร์เน็ต/มือถือ ตามที่ท่านมีบัญชีอยู่กับธนาคาร เช่น K-Mobile Banking PLUS ของธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น
  โดยโอนเงินเข้าบัญชี นายทองจุล ขันขาว ธนาคารกรุงไทย สาขาโพธาราม บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 708-0-27385-4
  เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งการชำระเงิน โดยระบุ ชื่อโปรแกรมที่ต้องการ วันที่ เวลา และจำนวนเงิน ที่โอน โดยแจ้งไปที่
  • ทางอีเมล ที่ thongjoon@gmail.com
  • และแจ้งการโอนเงินทางโทรศัพท์ หมายเลข 080-429-4812
  โปรแกรมจะส่งให้ท่าน โดยการตอบอีเมลของท่าน และมีลิงค์ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม ท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ ทันที