บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2022

เกร็ด เคล็ดลับ Windows 11

รูปภาพ
เกร็ด-เทคนิค-เคล็ดลับ เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับ Windows 11 เปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ เหมาะสำหรับการจดบันทึกการประชุม เปิดโปรแกรมพิมพ์เอกสาร เช่น Notepad ปรับเปลี่ยนภาษา ถ้าเป็นภาษาไทย จะพิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ จะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ กดแป้นรูปโลโก้ของ Windows ( )  และ ตัว h พร้อมกัน กดรูปไมโครโฟน เพื่อรับเสียง พูด หรือเปิดเสียงที่ต้องการให้พิมพ์ โปรแกรมจะฟังและพิมพ์ตาม สามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โปรแกรมทำได้ค่อนข้างดี แต่ต้องมาดูตรวจแก้ให้ตรงอีกครั้ง การย้ายไอคอนบน Taskbar ให้มาอยู่ชิดซ้าย  ธรรมดา ไอคอนบน Taskbar ของ Windows 11 จะอยู่ตรงกลาง แต่จะให้มาอยู่ด้านซ้ายเหมือน Windows 10 ก็ทำได้ คลิกขวาที่ taskbar เลือก Taskbar setting เลือก Taskbar behaviors > Align to left โปรแกรม PowerToys ช่วยทำงานหลายอย่าง เป็นโปรแกรม Utilities แต่ต้องติดตั้งก่อนใช้งาน ไม่ได้มาพร้อม Windows 11 เวลาจะใช้งาน ต้องเปิดโปรแกรม PowerToys ให้ run เป็น background ก่อน (กดปุ่ม Alt และ Spacebar พร้อมกัน) สิ่งทำได้ เช่น กำหนดให้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง อยู่บนสุดเสมอ เช่น โปรแกรมเครื่องคิดเลข (กด