บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2013

การแยกชื่อไฟล์ ออกจาก Path ด้วย Access VBA

รูปภาพ
เมื่อมีการใช้ File Dialogue ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์ในเครื่อง โดยให้แสดง File Dialog ดังภาพ เมื่อผู้ใช้เลือกไฟล์ที่ต้องการและเราต้องการแยกชื่อไฟล์ออกจาก Path มีฟังก์ชั่น ที่ dzone.com สามารถนำไปใช้ได้ทันที ตามโค้ดตามโค้ดข้างล่างนี้ Function GetFilenameFromPath ( ByVal strPath As String ) As String   If Right $( strPath , 1 ) <> "\" And Len ( strPath ) > 0 Then GetFilenameFromPath = GetFilenameFromPath ( Left $( strPath , Len ( strPath ) - 1 )) + Right $( strPath , 1 )     End If End Function ตัวอย่างการใช้งาน (บรรทัดที่มีตัวหนังสือสีแดง) Private Sub Command0_Click() On Error GoTo ErrHandler      Dim f As Object     Dim fileAddress As String     Dim selectedFileName As String      Set f = Application.FileDialog(3)          f.AllowMultiSelect = False          f.Title = "โปรดเลือกไฟล์ภาพโลโก้ของท่าน"          f.Filters.Clear          f.Filters.Add "JPG Files", "*.jpg"          f.Filters

การสร้างหญ้า ด้วย Illustrator cs6

รูปภาพ
การสร้างหญ้า ตามภาพข้างล่าง ใช้ Symbol และใช้เครื่องมือของ Symbol นอกจากนี้ มีการใช้ Clipping Mask เพื่อตัดภาพ วิธีการ ใช้ Pen Tool สร้างเส้นโค้ง เลือก Selection Tool (ลูกศรสีดำ) คลิกเลือกที่เส้น  กำหนดสี Fill เป็นไม่มีสี สีStroke สีเขียวอ่อน กำหนดขนาด Stroke เท่ากับ 10 และ Variable Width Profile เป็นรูปสามเหลี่ยม ดังภาพ    เปิดหน้าต่าง Symbols (ไปที่ Window > Symbols) และใช้ Black Arrow Tool ลากภาพที่สร้างขึ้นเข้าไปในหน้าต่าง Symbols เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ จะมีหน้าหน้าจอให้ตั้งชื่อ Symbols ให้กด OK ในขณะที่ภาพกำลังถูกเลือก ให้กดปุ่ม Delete เพื่อลบภาพออกไป ในขณะที่ Symbol ที่สร้างขึ้นใหม่กำลังถูกเลือก ให้คลิกที่เครื่องมือ Symbol Sprayer Tool และระบายภาพต้นหญ้า ระบายหนา ๆ จนได้ต้นหญ้าหนาพอควร ดังภาพ ใช้ Symbol Scruncher Tool คลิกเพื่อทำให้ต้นหญ้าชิดกัน กดปุ่ม [ หรือ ] เพื่อปรับขนาดของ Tool ให้เล็ก หรือใหญ่ เพื่อให้ได้ภาพแบบสุ่ม ใช้ Symbol Shifter Tool ลากขึ้นเพื่อทำให้หญ้าแคบขึ้น หนาขึ้น ควรปรับขนาดของแปรงไปเรื่อย ๆ ใช้ Symbol Spinner Tool ทำให้หญ้าเปล

การใช้ Envelope Distort ใน Illustrator cs6

รูปภาพ
Envelope Distort เป็นการปรับแต่งรูปทรงให้เป็นรูปต่าง ๆ เราจะใช้ในการสร้างภาพตะกร้าหกเหลี่ยม ต่อไปนี้ วิธีการ สร้าง Pattern รูปต่อไปนี้ ดูวิธีการสร้าง ที่นี่   สร้างรูปหกเหลี่ยม ด้วย Polygon Tool ใช้ White Arrow Tool เลือกจุดด้านบน และด้านล่างทั้งสี่จุด (Shift click) และคลิกที่เครื่องมือ Scale Tool ลากย่อ เพื่อใช้เป็นด้านบนของตะกร้า ดังภาพ ใช้ Rectangle Tool สร้างสี่เหลี่ยมที่มีขนาดความยาวเท่ากับความกว้างของรูปหกเหลี่ยม แสดงบรรทัด (กด Ctrl+R) และลากเส้น Guide จากเส้นบรรทัดมาวางตรงเหลี่ยมของรูปหกเหลี่ยม ใช้ Pen Tool เพิ่มจุด Anchor Point ของด้านบนและด้านล่างรูปสี่เหลี่ยม ให้ตรงกับเหลี่ยมของรูปหกเหลี่ยม คัดลอกรูปสี่เหลียม เพื่อทำเป็นด้านหน้าของตะกร้า และด้านในของตะกร้า  นำเส้น Guide มาวางตามแนวนอนรูปหกเหลี่ยม ใช้ White Arrow Tool คลิกที่ด้านข้างของสี่เหลี่ยม รูปแรก และปรับให้เป็นรูป ดังภาพ ทำอีกด้านที่เหลือ และที่สี่เหลี่ยมรูปที่สอง ก็ทำเช่นเดียวกันแต่ลากมุมกลับลง จะได้ภาพใหม่ สองรูป ดังภาพ คัดลอกภาพด้านหน้าและด้านหลังของตะกร้าไว้ เพื่อจะนำไปทำเป็นเงา วาดรูปสี่เหลี

การปรับลายพื้นตามรูปร่าง ด้วย Envelop Distort

รูปภาพ
ต้องการสร้างภาพนี้ จากภาพจะเห็นว่าภาพพื้น มีลักษณะเป็นลายเดียวกัน แต่มีการโค้งตามลักษณะของภาพ ในลักษณะเช่นนี้ เป็นการใช้พื้น (Pattern) เดียวกัน แต่มีการปรับแต่งให้เปลี่ยนตามรูปร่าง โดยใช้ Envelop Distort Envelop Distort ใช้เพื่อปรับรูปร่างตามต้องการ เช่น ทำตัวหนังสือให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ หรือปรับลายตามรูปทรง เป็นต้น วิธีการ สร้างลายพื้น ดูวิธีการสร้างที่นี่ วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยเครื่องมือ Rectangle Tool และกำหนดลายพื้นที่้ต้องการ กำหนด Fill เป็นสีขาว Stroke เป็นสีดำ ขนาด 1 px วาดรูปสี่เหลี่ยม เลือกสี่เหลี่ยมทั้งสองรูป ไปที่ Object > Envelop Distort > Envelop Options และตั้งค่าให้มีการ Distort Pattern Fill ไปที่ Object > Envelop Distort > Make with Top Object จะได้ภาพสี่เหลี่ยมที่มีพื้นเหมือนเดิม แต่คราวนี้สามารถปรับรูปร่างให้เป็นไปตามกรอบสี่เหลี่ยมได้ ใช้ Path Tool เพิ่มจุด 4 จุด ดังภาพ ใช้ White Arrow Tool ปรับจุดที่มุมทั้ง 4 และปรับแขนให้โค้งงอ ปรับเสร็จแล้ว จะได้ดังภาพ

การสร้างลายพื้น illustrator cs6

รูปภาพ
Illustrator CS6 มีลายพื้น หรือ Pattern มาให้จำนวนมาก เปิดดูได้จาก Swatches โดยคลิกที่มุมขวาด้านบนของ Swatch จากนั้นจึงไปที่ Open Swatch Library > Pattens และเลือก หมวดหมู่ของ Pattern และ Pattern ที่ต้องการ เมื่อเลือกแล้ว Pattern นั้นจะมาปรากฏใน Swatch สามารถนำไปใช้งานได้ การสร้างลายพื้น Pattern ลายพื้น (Pattern) สามารถสร้างได้จากภาพที่นำเข้า หรือ สร้างเองแล้วกำหนดให้เป็นลายได้ ถ้าใช้ภาพ ควรใช้ Image Trace ให้เป็น Vector เสียก่อน เมื่อขยายเป็นภาพใหญ่ ภายจะชัดเจนไม่เบรอ วิธีการ สร้างไฟล์ใหม่ กำหนด Fill เป็นสีเหลือง และ Stroke เป็นสีดำ ความหนา 1 px สร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง ขนาดความกว้าง 20 px สูง 5px ไปที่ Object > Pattern > Make Illustrator จะเข้าสู่หน้าจอการสร้าง Pattern สังเกตด้านบนจะมีเมนู Save a copy, Done และ Cancel Save a copy ใช้เพื่อบันทึก Pattern ที่สร้างไว้ใน Swatch ถ้าไม่บันทึกไว้ เมื่อปิดไฟล์ Pattern จะหายไป Done ใช้เมื่อแก้ไขปรับปรุง เรียบร้อยแล้ว Cancel ต้องการยกเลิก การตั้งค่าลักษณะการเรียง (Tile Type) Grid เป็นการจัดแบบตาราง