การปรับลายพื้นตามรูปร่าง ด้วย Envelop Distort

ต้องการสร้างภาพนี้
จากภาพจะเห็นว่าภาพพื้น มีลักษณะเป็นลายเดียวกัน แต่มีการโค้งตามลักษณะของภาพ ในลักษณะเช่นนี้ เป็นการใช้พื้น (Pattern) เดียวกัน แต่มีการปรับแต่งให้เปลี่ยนตามรูปร่าง โดยใช้ Envelop Distort

Envelop Distort ใช้เพื่อปรับรูปร่างตามต้องการ เช่น ทำตัวหนังสือให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ หรือปรับลายตามรูปทรง เป็นต้น

วิธีการ

 1. สร้างลายพื้น ดูวิธีการสร้างที่นี่
 2. วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยเครื่องมือ Rectangle Tool และกำหนดลายพื้นที่้ต้องการ
 3. กำหนด Fill เป็นสีขาว Stroke เป็นสีดำ ขนาด 1 px
 4. วาดรูปสี่เหลี่ยม
 5. เลือกสี่เหลี่ยมทั้งสองรูป
 6. ไปที่ Object > Envelop Distort > Envelop Options และตั้งค่าให้มีการ Distort Pattern Fill
 7. ไปที่ Object > Envelop Distort > Make with Top Object
 8. จะได้ภาพสี่เหลี่ยมที่มีพื้นเหมือนเดิม แต่คราวนี้สามารถปรับรูปร่างให้เป็นไปตามกรอบสี่เหลี่ยมได้
 9. ใช้ Path Tool เพิ่มจุด 4 จุด ดังภาพ
 10. ใช้ White Arrow Tool ปรับจุดที่มุมทั้ง 4 และปรับแขนให้โค้งงอ
 11. ปรับเสร็จแล้ว จะได้ดังภาพ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์