ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โลกเย็น (Global Cooling)

หมอดาเลีย นำข่าวจากหนังสือพิมพ์ เมล์ออนไลน์ บอกว่าเกิดมีภาวะโลกเย็น หรือ Global Cooling น้ำแข็งที่ขั้่วโลกเหนือเพิ่มขึ้นปีละ 60%
  • พื้นที่น้ำในมหาสมุทรปกคลุมด้วยน้ำแข็งเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว (2012)มากกว่า 1 ล้านตารางไมล์ หรือ คิดเป็นพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของทวีปยุโรป
นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่า โลกกำลังมุ่งเข้าสู่ช่วงแห่งความเย็นซึ่งจะหมดลงประมาณกลางศตวรรษนี้   ขัดแย้งกับการพยากรณ์เกี่ยวกับโลกร้อนโดยสิ้นเชิง

ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข้อมูล ระบุว่า ภาวะโลกร้อนได้หยุดลงชั่วคราวตั้งแต่ต้นปี 1997  สร้างความงุนงงให้แก่นักอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก เพราะคอมพิวเตอร์การพยากรณ์อากาศไม่สามารถทำนายสภาวะนี้ได้

BBC เคยพยากรณ์ไว้เมื่อปี 2007 ว่า ในฤดูร้อนปี 2013 มหาสมุทรขั้วโลกเหนือจะปราศจากน้ำแข็ง

คอมพิวเตอร์พยากรณ์อากาศทำงานผิดพลาด ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการหยุดชั่วคราวของสภาวะโลกร้อน

คำถามที่ตามมาคือ ภาวะโลกร้อนเกิดจากแกสเรือนกระจก ควันพิษจากรถยนต์ โรงงาน ซึ่งเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์จริงหรือ หรือว่าเป็นวัฏจักรของโลก ของระบบสุริยะ หรือของธรรมชาติ?????

ศาสตราจารย์ Judith Curry ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศของอเมริกา พูดถึงอิทธิพลของอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรว่ามีผลต่อสภาวะอากาศของโลก และสันนิษฐานว่า โลกกำลังเข้าสู่วัฏจักรแห่งความเย็น เช่นเดียวกับที่เคยมีปรากฏในช่วงปี 1965 - 1975

ศาสตราจารย์ Anastasios Tsonis แห่งมหาวิทยาลัย University of Wisconsin รายงานว่า ขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงแนวโน้มความเย็น ซึ่งจะดำเนินต่อไปอีกอย่างน้อย 15 ปี ภาวะโลกร้อนในช่วง 1980 - 1999 ได้ยุติลงแล้ว

คณะกรรมการนานาชาติด้านภูมิอากาศเปลี่ยนขององค์กรสหประชาชาติ (The UN Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) กำลังจะจัดประชุมปลายเดือนนี้ เพื่อพิจารณาทบทวน รายงานการประเมินฉบับที่ 5 (Fifth Assessment Report) เนื่องจากประเทศที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ IPCC ต้องการให้ปรับปรุงบทสรุปสำหรับผู้กำหนดนโยบาย (summary for policymakers) ให้สามารถอธิบายสภาวะการหยุดชั่วคราวของภาวะโลกร้อนได้อย่างพอเพียง

น้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือเป็นไปตามวัฏจักร มีการละลาย มีการกลับเป็นน้ำแข็ง ซึ่งพฤติกรรมนี้ จะมีผลต่อภูมิอากาศของโลก โดยเฉพาะในช่วง 5 ปี ต่อจากนี้ไป

บทส่งท้าย

ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนสำหรับเรื่องนี้ ยังคงต้องดูกันต่อไป ติดตามนักวิชาการที่จะออกมาให้ข้อมูลเพิ่ม สังเกตภาวะภูมิอากาศรอบตัว แต่ที่แน่ ๆ ถ้าเย็นลงสักหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกัน เพราะตอนนี้ร้อนมาก ๆ ๆ ๆ

อ้างอิง
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2415191/Global-cooling-Arctic-ice-caps-grows-60-global-warming-predictions.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …