โลกเย็น (Global Cooling)

หมอดาเลีย นำข่าวจากหนังสือพิมพ์ เมล์ออนไลน์ บอกว่าเกิดมีภาวะโลกเย็น หรือ Global Cooling น้ำแข็งที่ขั้่วโลกเหนือเพิ่มขึ้นปีละ 60%
  • พื้นที่น้ำในมหาสมุทรปกคลุมด้วยน้ำแข็งเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว (2012)มากกว่า 1 ล้านตารางไมล์ หรือ คิดเป็นพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของทวีปยุโรป
นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่า โลกกำลังมุ่งเข้าสู่ช่วงแห่งความเย็นซึ่งจะหมดลงประมาณกลางศตวรรษนี้   ขัดแย้งกับการพยากรณ์เกี่ยวกับโลกร้อนโดยสิ้นเชิง

ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข้อมูล ระบุว่า ภาวะโลกร้อนได้หยุดลงชั่วคราวตั้งแต่ต้นปี 1997  สร้างความงุนงงให้แก่นักอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก เพราะคอมพิวเตอร์การพยากรณ์อากาศไม่สามารถทำนายสภาวะนี้ได้

BBC เคยพยากรณ์ไว้เมื่อปี 2007 ว่า ในฤดูร้อนปี 2013 มหาสมุทรขั้วโลกเหนือจะปราศจากน้ำแข็ง

คอมพิวเตอร์พยากรณ์อากาศทำงานผิดพลาด ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการหยุดชั่วคราวของสภาวะโลกร้อน

คำถามที่ตามมาคือ ภาวะโลกร้อนเกิดจากแกสเรือนกระจก ควันพิษจากรถยนต์ โรงงาน ซึ่งเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์จริงหรือ หรือว่าเป็นวัฏจักรของโลก ของระบบสุริยะ หรือของธรรมชาติ?????

ศาสตราจารย์ Judith Curry ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศของอเมริกา พูดถึงอิทธิพลของอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรว่ามีผลต่อสภาวะอากาศของโลก และสันนิษฐานว่า โลกกำลังเข้าสู่วัฏจักรแห่งความเย็น เช่นเดียวกับที่เคยมีปรากฏในช่วงปี 1965 - 1975

ศาสตราจารย์ Anastasios Tsonis แห่งมหาวิทยาลัย University of Wisconsin รายงานว่า ขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงแนวโน้มความเย็น ซึ่งจะดำเนินต่อไปอีกอย่างน้อย 15 ปี ภาวะโลกร้อนในช่วง 1980 - 1999 ได้ยุติลงแล้ว

คณะกรรมการนานาชาติด้านภูมิอากาศเปลี่ยนขององค์กรสหประชาชาติ (The UN Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) กำลังจะจัดประชุมปลายเดือนนี้ เพื่อพิจารณาทบทวน รายงานการประเมินฉบับที่ 5 (Fifth Assessment Report) เนื่องจากประเทศที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ IPCC ต้องการให้ปรับปรุงบทสรุปสำหรับผู้กำหนดนโยบาย (summary for policymakers) ให้สามารถอธิบายสภาวะการหยุดชั่วคราวของภาวะโลกร้อนได้อย่างพอเพียง

น้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือเป็นไปตามวัฏจักร มีการละลาย มีการกลับเป็นน้ำแข็ง ซึ่งพฤติกรรมนี้ จะมีผลต่อภูมิอากาศของโลก โดยเฉพาะในช่วง 5 ปี ต่อจากนี้ไป

บทส่งท้าย

ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนสำหรับเรื่องนี้ ยังคงต้องดูกันต่อไป ติดตามนักวิชาการที่จะออกมาให้ข้อมูลเพิ่ม สังเกตภาวะภูมิอากาศรอบตัว แต่ที่แน่ ๆ ถ้าเย็นลงสักหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกัน เพราะตอนนี้ร้อนมาก ๆ ๆ ๆ

อ้างอิง
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2415191/Global-cooling-Arctic-ice-caps-grows-60-global-warming-predictions.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์