การสร้างลายดอกไม้ ด้วย Illustrator CS6

ต้องการสร้าง ลายดอกไม้ ดังภาพข้างล่าง
 มีวิธีสร้างได้หลายวิธี แต่ต่อไปนี้ จะสร้างโดยใช้เทคนิคหลาย ๆ อย่าง ผสมกัน

หลักการ

สร้าง Guide กึ่งกลางหน้าเพื่อเป็นจุดที่ใช้ร่วมกัน สร้างวงกลมขนาดต่าง ๆ โดยใช้ Transform และสร้างรัศมีโดยหมุนรอบให้ครบ 360 องศา จากนั้นสร้างเส้นรอบวงดอกไม้ด้วยวงกลมที่ปลายเส้นเส้นรัศมี และลบส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยใช้ Shape Builder Tool

วิธีการ

การสร้าง Guide และวงกลมขนาดต่าง ๆ
 1. แสดงไม้บรรทัด โดยไปที่ View > Rulers > Show Rulers
 2. ลาก Guides จากในแถบไม้บรรทัด ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เพื่อให้ได้เส้นที่ตัดกันประมาณกึ่งกลางหน้า
 3. ทำการ Lock Guides โดยไปที่ View > Guides > Lock Guides
 4. คลิกเลือกเครื่องมือวงกลม กำหนด Fill เป็นไม่มี และ Stroke เป็นสีแดง กดปุ่ม Shift และ Alt ค้างไว้ และลากสร้างวงกลมจากจุดตัดของ Guides ที่สร้างไว้
 5. ใช้ Black Arrow Tool เลือกรูปวงกลม และไปที่ Objects > Transform > Scale กำหนดค่าให้ขยาย 120% แล้วคลิก Copy เพื่อให้สร้างวงกลม
 6. สร้างวงกลมอีก 1 วง คราวนี้กำหนดให้ขยายเป็น 150%
 7. เลือกเครื่องมือวาดเส้น (Line Segment Tool) และวาดเส้นจากจุดกึ่งกลางขึ้นไปด้านบน ควรกด Shift ค้างไว้ เพื่อให้ได้เส้นตรง
 8. ขณะที่เส้นถูกเลือก คลิกที่เครื่องมือหมุน(Rotate Tool) และกด Alt ค้างไว้ พร้อมกับคลิกที่จุดปลายเส้นจุดเริ่มต้น เพื่อใช้เป็นจุดหมุน
 9. ต้องการหมุน 10 รอบ กำหนดองศาเป็น 360/10
 10. กดปุ่ม Copy
 11. กดปุ่ม Ctrl + D อีก 8 ครั้ง จนได้ภาพรัศมี 10 เส้น
การสร้างเส้นรอบวงดอกไม้
เส้นรอบวงดอกไม้มีลักษณะเป็นเส้นโค้งหยัก เราใช้เทคนิคการสร้างวงกลมซ้อนกัน และตัดส่วนที่ซ้อนกันออก แต่วงกลมต้องอยู่ระหว่างเส้นจึงต้องหาจุดศูนย์กลางของวงกลมเสียก่อน
 1. สร้างวงกลมรูปสมดุล (กด Alt+Shift ขณะวาดวงกลม)โดยใช้จุดปลายเส้นเป็นจุดศูนย์กลาง
 2. เลือก Black Arrow และ ลากจุดกึงกลางของวงกลมที่สร้างขึ้น มาวางที่จุดปลายเส้นของอีกเส้นหนึ่ง
 3. ดับเบิ้ลคลิกที่ Black Arrow Tool เพื่อเปิดหน้าจอการเคลื่อนย้าย
 4. ตั้งค่าให้ย้ายกลับไปที่เดิม ครึ่งทาง โดยการ เปลี่ยนค่า Horizontal และ Vertical เป็นเครื่องหมายตรงข้าม และ หารด้วย 2
 5. กด OK
 6. เลือกเครื่องมือหมุน (Rotate Tool) และ กด Alt ค้างไว้แล้วคลิกที่จุดกึ่งกลาง เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลาง หมุนวงกลมที่สร้างขึ้น
 7. กำหนดองศาการหมุน เท่ากับ 360/10 หรือ 36 แล้วกด Copy
 8. กด Crtrl + D อีก 8 ครั้ง เพื่อสร้างวงกลมที่จุดปลายเส้น ให้ครบ
 9. ใช้ Black Arrow Tool เลือกวงกลมที่สร้างขึ้นใหม่ และเส้นรัศมีทุกเส้น (กด Shift ค้างไว้ขณะเลือก)
   
 10. ไปที่เครื่องมือ Shape Builder Tool และลากรวมส่วนที่เป็นกลีบดอกเข้าด้วยกัน
 11. ถ้ามีปัญหาในการรวม บางครั้งอาจจะรวมไม่ได้ เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างวงกลมและเส้นรัศมีห่างกันเกินไป ทำให้รวมกันไม่ได้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องมือ Shape Builder Tool และตั้งค่าความห่าง ให้มากขึ้น
 12. ใช้ Black Arrow Tool เลือกรัศมีทุกเส้นและวงกลมนอกสุด (กด Shift ค้างไว้ขณะเลือก)
 13. ใช้ Shape Builder Tool เพื่อรวมส่วนเข้าด้วยกัน
 14. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ภาพที่ต้องการ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์