ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างลายดอกไม้ ด้วย Illustrator CS6

ต้องการสร้าง ลายดอกไม้ ดังภาพข้างล่าง
 มีวิธีสร้างได้หลายวิธี แต่ต่อไปนี้ จะสร้างโดยใช้เทคนิคหลาย ๆ อย่าง ผสมกัน

หลักการ

สร้าง Guide กึ่งกลางหน้าเพื่อเป็นจุดที่ใช้ร่วมกัน สร้างวงกลมขนาดต่าง ๆ โดยใช้ Transform และสร้างรัศมีโดยหมุนรอบให้ครบ 360 องศา จากนั้นสร้างเส้นรอบวงดอกไม้ด้วยวงกลมที่ปลายเส้นเส้นรัศมี และลบส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยใช้ Shape Builder Tool

วิธีการ

การสร้าง Guide และวงกลมขนาดต่าง ๆ
 1. แสดงไม้บรรทัด โดยไปที่ View > Rulers > Show Rulers
 2. ลาก Guides จากในแถบไม้บรรทัด ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เพื่อให้ได้เส้นที่ตัดกันประมาณกึ่งกลางหน้า
 3. ทำการ Lock Guides โดยไปที่ View > Guides > Lock Guides
 4. คลิกเลือกเครื่องมือวงกลม กำหนด Fill เป็นไม่มี และ Stroke เป็นสีแดง กดปุ่ม Shift และ Alt ค้างไว้ และลากสร้างวงกลมจากจุดตัดของ Guides ที่สร้างไว้
 5. ใช้ Black Arrow Tool เลือกรูปวงกลม และไปที่ Objects > Transform > Scale กำหนดค่าให้ขยาย 120% แล้วคลิก Copy เพื่อให้สร้างวงกลม
 6. สร้างวงกลมอีก 1 วง คราวนี้กำหนดให้ขยายเป็น 150%
 7. เลือกเครื่องมือวาดเส้น (Line Segment Tool) และวาดเส้นจากจุดกึ่งกลางขึ้นไปด้านบน ควรกด Shift ค้างไว้ เพื่อให้ได้เส้นตรง
 8. ขณะที่เส้นถูกเลือก คลิกที่เครื่องมือหมุน(Rotate Tool) และกด Alt ค้างไว้ พร้อมกับคลิกที่จุดปลายเส้นจุดเริ่มต้น เพื่อใช้เป็นจุดหมุน
 9. ต้องการหมุน 10 รอบ กำหนดองศาเป็น 360/10
 10. กดปุ่ม Copy
 11. กดปุ่ม Ctrl + D อีก 8 ครั้ง จนได้ภาพรัศมี 10 เส้น
การสร้างเส้นรอบวงดอกไม้
เส้นรอบวงดอกไม้มีลักษณะเป็นเส้นโค้งหยัก เราใช้เทคนิคการสร้างวงกลมซ้อนกัน และตัดส่วนที่ซ้อนกันออก แต่วงกลมต้องอยู่ระหว่างเส้นจึงต้องหาจุดศูนย์กลางของวงกลมเสียก่อน
 1. สร้างวงกลมรูปสมดุล (กด Alt+Shift ขณะวาดวงกลม)โดยใช้จุดปลายเส้นเป็นจุดศูนย์กลาง
 2. เลือก Black Arrow และ ลากจุดกึงกลางของวงกลมที่สร้างขึ้น มาวางที่จุดปลายเส้นของอีกเส้นหนึ่ง
 3. ดับเบิ้ลคลิกที่ Black Arrow Tool เพื่อเปิดหน้าจอการเคลื่อนย้าย
 4. ตั้งค่าให้ย้ายกลับไปที่เดิม ครึ่งทาง โดยการ เปลี่ยนค่า Horizontal และ Vertical เป็นเครื่องหมายตรงข้าม และ หารด้วย 2
 5. กด OK
 6. เลือกเครื่องมือหมุน (Rotate Tool) และ กด Alt ค้างไว้แล้วคลิกที่จุดกึ่งกลาง เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลาง หมุนวงกลมที่สร้างขึ้น
 7. กำหนดองศาการหมุน เท่ากับ 360/10 หรือ 36 แล้วกด Copy
 8. กด Crtrl + D อีก 8 ครั้ง เพื่อสร้างวงกลมที่จุดปลายเส้น ให้ครบ
 9. ใช้ Black Arrow Tool เลือกวงกลมที่สร้างขึ้นใหม่ และเส้นรัศมีทุกเส้น (กด Shift ค้างไว้ขณะเลือก)
   
 10. ไปที่เครื่องมือ Shape Builder Tool และลากรวมส่วนที่เป็นกลีบดอกเข้าด้วยกัน
 11. ถ้ามีปัญหาในการรวม บางครั้งอาจจะรวมไม่ได้ เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างวงกลมและเส้นรัศมีห่างกันเกินไป ทำให้รวมกันไม่ได้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องมือ Shape Builder Tool และตั้งค่าความห่าง ให้มากขึ้น
 12. ใช้ Black Arrow Tool เลือกรัศมีทุกเส้นและวงกลมนอกสุด (กด Shift ค้างไว้ขณะเลือก)
 13. ใช้ Shape Builder Tool เพื่อรวมส่วนเข้าด้วยกัน
 14. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ภาพที่ต้องการ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …