ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คำทับศัพท์ยุค ดิจิทัล ที่มักเขียนผิด

ในข้อสอบ วิชาภาษาไทย ก.พ. มักจะมีข้อสอบเกี่ยวกับการเขียนตัวสะกด ซึ่งอาจจะออกมาในรูปการเติมคำ หรือให้คำหลาย ๆ คำแล้วให้หาว่า ข้่อใดเขียนถูกหมด เป็นต้น
โดยเฉพาะคำศัพท์ใหม่ ๆ หรือคำทับศัพท์ใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล มักจะมีออกข้อสอบอยู่เสมอ

หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ควรทราบ

  1. การทับศัพท์ ให้ถอดอักษรในภาษาเดิม พอควรแก่การแสดงที่มาของรูปศัพท์ และให้เขียนในรูปที่อ่านได้สะดวกในภาษาไทย เช่น graphic = กราฟิก (ไม่ใช่ กราฟิค)
  2. คำทับศัพท์ที่ใช้กันมานานจนถือเป็นภาษาไทย และปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานแล้ว ให้ใช้ต่อไปตามเดิม เช่น ช็อกโกเลต, ช็อกโกแลต, เชิ้ต, ก๊าซ, แก๊ส
  3. การเขียนคําทับศัพท์ไม่ต้องใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ ยกเว้นในกรณีที่ คํานั้นมีเสียงซ้ำกับคําไทย จนทําให้เกิดความสับสน อาจใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ได้ เช่น coke = โค้ก coma = โคม่า
คำทับศัพท์ ที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ คำที่เขียนถูก คำที่มักเขียนผิด
Application แอปพลิเคชัน แอพพลิเคชั่น
Art อาร์ต อาร์ท
Browser เบราว์เซอร์ บราวเซอร์
Classic คลาสสิก คลาสสิค
Click คลิก คลิ๊ก
Digital ดิจิทัล ดิจิตอล
Diskette ดิสเกตต์ ดิสเกต
E-book อีบุ๊ก อีบุ๊ค
E-mail อีเมล อีเมล์
Facebook เฟซบุ๊ก เฟสบุ๊ก, เฟซบุค, เฟซบุ๊ค
Function ฟังก์ชัน ฟังก์ชั่น
Graphic กราฟิก กราฟฟิค กราฟฟิก
Hardware** ฮาร์ดแวร์ ส่วนเครื่อง หรือส่วนอุปกรณ์ กระด้างภัณฑ์
Internet อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต
Joystick แท่งควบคุม แท่งหรรษา
Jacket แจ็กเกต แจกเก็ต
Lab แล็บ แล็ป
Like กดไลค์*
Link ลิงก์ ลิงค์
Locker ล็อกเก้อร์ ล็อคเก้อร์
Mobile โมไบล์ โมบาย
Package (หีบห่อ บรรจุภัณฑ์) แพ็กเกจ
เช่น แพ็กเกจและโปรโมชัน ทรูมูฟ เอช
แพ็คเกจ
Packet
(ห่อ ซอง กลุ่มข้อมูล-คอม)
แพ็กเก็ต แพ็คเกต
Pickup truck รถพิกอัป รถปิคอัพ
Promotion โปรโมชัน โปรโมชั่น
Quota โควตา โควต้า
Remote รีโมต รีโมท, รีโหมด
Server เซิร์ฟเวอร์ เซิฟเวอร์ เซิพเวอร์
Set เซต เซ็ต
shirt เชิ้ต เชิ๊ต
Shopping ชอปปิง ช้อปปิ้ง
Smart สมาร์ต สมาร์ท
Source code ซอร์สโค้ด ซอสโค๊ด ซอร์สโค๊ด
Software** ซอฟต์แวร์ หรือ ชุดคำสั่ง ซอฟท์แวร์ หรือ ละมุนภัณฑ์
Stock สต็อก สต๊อก
Start สตาร์ต สตาร์ท
Stuff สตัฟฟ์ สตั๊ฟ
Teflon (กระทะ)เท้ฟล่อน เทฟลอน
Tent เต็นท์ เต๊นท์
Ultraviolet อัลตราไวโอเลต อุลตร้าไวโอเลต
Update อัปเดต อัพเดท
Upload อัปโหลด อัพโหลด
Version เวอร์ชัน เวอร์ชั่น
Website เว็บไซต์ เว็ปไซด์
Wifi วายฟาย ไวไฟ
Workshop เวิร์กชอป เวิร์คช็อป
x-ray เอกซเรย เอ็กซเรย์
* ศ.ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ อ้างจาก https://hilight.kapook.com/view/95663
** “กระด้างภัณฑ์” “ละมุนภัณฑ์” “แท่งหรรษา” ไม่ใช่ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

ที่มา:
http://www.royin.go.th/
http://www.royin.go.th/?knowledges=อีบุ๊ก-๒๗-กรกฎาคม-๒๕๕๔
http://www.med.cmu.ac.th/secret/edserv/grad/pgrad/Royal%20Dictionary/Royal%20Dictionary.htm https://www.ega.or.th/th/content/890/887/
https://www.kroobannok.com/1818

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …