บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2013

การสร้างรัศมี logo ด้วย illustrator

รูปภาพ
การสร้างรัศมีของ logo ด้วย Illustrator ตามภาพข้างล่าง หลักการ สร้างแขนรัศมีหลัก 2 แขนให้มี Gradient ตามต้องการ แล้วใช้ Transform Effect ปรับให้เป็นรัศมี โดยทำทีละแขน กำหนดมุมหมุน ให้ตรงกันข้าม จากนั้นจึง Expand และแก้ไขหัวลูกศรอีกครั้งหนึ่ง วิธีการ สร้างรูปนี้ เพื่อใช้เป็นแขนรัศมี สร้างอีกแขนหนึ่งในตำแหน่งเดียวกัน โดยคัดลอก และ เลือก paste in place จัดการทีละแขน โดย lock ที่ layer ชั้นใดชั้นหนึ่ง   ไปที่ Effects > Distort & Transform > Transform… ตั้งค่า scale Horizontal: 130%, Rotate Angle: 19.5, Copy:10, Preview: Check และปรับตำแหน่งการหมุน ให้อยู่กึ่งกลางด้านล่าง (ค่า horizontal, angle และ จำนวน copy อาจจะไม่เป็นไปตามนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของรัศมีที่สร้าง ถ้าไม่ได้ตามภาพ ให้ปรับค่าตัวเลข จนได้ตามต้องการ) ทำเช่นนี้กับอีกรูปหนึ่ง โดยคลิกเลือกชั้นที่เหลือเพื่อทำ transform ไปที่ Effects > Distort & Transform > Transform… ต้งค่าทุกอย่างเหมือนเดิม แต่ปรับค่า การหมุน เป็นค่าติดลบ เป็น -19.4 ปรับหัวลูกศร โดยการ Expand ที่ละชั้น ที่ Layer คลิกเ

ใช้พลาสติกอย่างไรให้ปลอดภัย

รูปภาพ
พลาสติกที่ใช้ทำภาชนะ ถุง หีบห่อบรรจุอาหาร สามารถปล่อยสารพิษ โดยเฉพาะ BPA โดยเฉพาะเมื่อถูกความร้อน เช่น การต้ม นึ่ง นำเข้าไมโครเวฟ ทำให้ให้สารพิษปนเปื้อนอาหาร เมื่อรับประทานเข้าไปอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ BPA  อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ ดังนี้ มีผลต่อการสร้างฮอร์โมนของร่างกาย เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ และวัยเด็ก มะเร็ง จากการทดลองในสัตว์พบว่า สัตว์ที่ได้รับสาร BPA มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงกว่า  มีผลต่อการสร้างเซลล์สมอง ระบบประสาท ความทรงจำ การเรียนรู้ มีผลต่อฮอร์โมนการเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ ทำให้เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเกินไป เด็กมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วน และไฮเปอร์แอคทีฟ ก่อให้เกิดความเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคหัวใจ ยิ่งสะสมในร่างกายมากเท่าใด ก็จะยิ่งไปลดศักยภาพการทำงานของร่างกายมากขึ้น ที่สำคัญคือ เด็กทารก เมื่อได้รับสาร BPA ก็จะส่งผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าในเด็กโต หรือผู้ใหญ่ ทำอย่างไร จึงจะปลอดภัย การหลีกเลี่ยงไม่ใช้ภาชนะที่ทำจากพลาสติกคงเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าทำได้ ควรหลีกเลี่ยงและใช้ภาชนะที่เป็นแก้ว หรือสิ่งของธรรมชาติ เช่น ใบตอง แทนได้ก็จะเป็

นอนไม่หลับ ทำอย่างไร

รูปภาพ
การนอนเป็นเรื่องสำคัญในชีวิต ถ้านอนหลับดี หลับอย่างพอเพียง ตื่นขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่น ไม่มึนงง งัวเงีย ชีวิตตลอดวันก็จะสดชื่น โดยปกติ ผู้ใหญ่ต้องการนอนวันละ 7.5-8 ชั่วโมง   บางคนนอนเพียง 6 ชั่วโมงก็นพอ แต่บางคนต้องการนอนวันละ 9 ชั่วโมง ก็มี การนอนไม่หลับ การนอนไม่ พอ เป็นผลต่อสุขภาพโดยรวม ถ้านอนไม่หลับ นอนหลับยาก ตื่นตอนกลางคืนแล้วนอนต่อไม่หลับ ถ้าเกิดปัญหาเหล่านี้จะทำอย่างไร คุณหมอโดนัล โรบิน ( Dr. Donald Robbins ) ให้คำแนะนำไว้ดีเหมือนกัน โดยสรุป คือว่า แสงสว่างในห้องนอน ถ้ามีแสงสว่างจะทำให้นอนได้หลับไม่ดี แสงสว่างมีผลต่อการสร้างฮอร์โนเมลาโทนิน(Melatonin) ทำให้ร่างกายสร้างเมลาโทนินได้น้อยลง เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนควบคุมการนอนหลับ ก่อนนอนควรปิด โทรท้ศน์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่มีแสงสว่างทุกชนิด แม้แต่นาฬิกาดิจิตอลที่มีแสงสว่างก็ไม่ควรมีในห้องนอน เพราะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินของร่างกาย การออกกำลังกาย การออกกำลังกายในตอนบ่าย จะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น การออกกำลังกายในตอนเย็น ใกล้เวลานอน มีผลเสียต่อการนอน ทำสมาธิก่อนนอน หยุดคิด หยุดกังวลเรื่องต่าง ๆ เพราะจะทำให้นอนไ

น้ำกับผู้สูงอายุ

รูปภาพ
น้ำดื่มสำคัญอย่างไร ร่างกายเกินครึ่งประกอบด้วยน้ำ น้ำนำแร่ธาตุและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย และเป็นตัวนำของเสียออกจากร่างกาย ร่างกายจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำอย่างเพียงพอ น้ำช่วยให้: เปลี่ยนอาหารเป็นพลังงาน ควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย ปกป้องและป้องกันการกระทบกันของอวัยวะสำคัญในร่างกาย และ ช่วยให้เราเป็น "ปกติ" อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเราดื่มน้ำไม่พอ ถ้าดื่มน้ำน้อยกว่าน้ำที่ร่างกายสูญเสียออกไป ร่างกายจะขาดน้ำ เกิดภาวะที่เรียกว่า dehydrated ร่างกายสูญเสียน้ำทางปัสสาวะ เหงื่อ และ อุจจาระ เราเสริมกำลังด้วยการดื่มน้ำและของเหลวอื่น ๆ นอกจากนี้ เรายังได้น้ำจากผักและผลไม้อีกด้วย ถ้าดื่มน้ำน้อยหรือเกิดภาวะการขาดน้ำ(dehydration) อาจจะเกิดอาการดังนี้  กลืนอาหารลำบาก ปากแห้งเนื่องจากร่างกายสร้างน้ำลายได้นอย ปวดหัว อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ตาแห้ง เป็นตะคริว และ/หรือ เป็นนิ่วในไต ทำไมการดื่มน้ำจึงสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ที่มีอายุเกินกว่า 65 ปีขึ้นไป มีภาวะการขาดน้ำชนิดไม่รุนแรง ซึ่งมีสาเหตุมาจากสิ่งต่อไปนี้ ไม่รู้สึกว่าหิวน้ำ (ก็เลยไม่ดื่มน้

การหาชื่อ field ของตาราง ใน Access

รูปภาพ
ในการทำงานกับ MS Access บางครั้งมีความจำเป็นที่ต้องหาชื่อฟิลด์ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไข ตามที่ต้องการ สมมติตาราง Table1 มึข้อมูล ดังนี้ วิธีการหาชื่อตาราง มีดังนี้ สร้างฟอร์มใหม่ ชื่อ Form1 สร้างปุ่ม ใช้ชื่อว่า Command1 ที่เหตุการณ์ เมื่อคลิก ให้พิมพ์โค้ดข้างล่างนี้ Private Sub Command1_Click() Set db = CurrentDb() Set rs1 = db.OpenRecordset("Table1") Dim fld As DAO.Field For Each fld In rs1.Fields     MsgBox (fld.Name) Next Set fld = Nothing End Sub เมื่อคลิกที่ปุ่ม จะแสดงชื่อฟิลด์ ใน Message Box

อาหาร GMO: ข้อดีและความเสี่ยงต่อสุขภาพ

รูปภาพ
จีเอ็มโอ (GMO) ย่อมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Genetically Modified Organisms (GMOs) คือ สิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์ หรือแบคทีเรีย หรือ จุลินทรีย์ ที่ถูกดัดแปลง พันธุกรรม จากกระบวนการทาง พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) โดยจากการตัดเอายีน(gene)ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มาใส่เข้าไปในยีน(gene)ของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยตามปกติไม่เคยผสมพันธุ์กันได้ในธรรรมชาติ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ต้องการ สิ่งมีชีวิตที่ถูกนำยีน(gene)มาใส่เข้าไปแล้วก็คือ จีเอ็มโอ(GMOs) ตัวอย่างเช่น นำยีน(gene)ทนความหนาวเย็นจากปลาขั้วโลกมาผสมกับมะเขือเทศเพื่อให้มะเขือเทศปลูกในที่ที่อากาศหนาวเย็นได้ นำยีน(gene)จากแบคทีเรียชนิดหนึ่งมาใส่ในยีน(gene)ของถั่วเหลืองเพื่อให้ถั่วเหลืองทนทานต่อยาปราบวัชพืช นำยีน(gene)จากไวรัสมาใส่ในมะละกอเพื่อให้มะละกอต้านทานโรคไวรัสใบด่างวงแหวนได้ เป็นต้น ข้อดี ทำให้อาหารมีรสดีและมีคุณภาพ การตัดต่อดัดแปลงพันธุกรรม สามารถทำให้ข้าวโพดรสหวานขึ้น พริกไทเผ็ดขึ้น สามารถเก็บผักผลไม้ไว้ได้นานขึ้น ไม่เน่าเสีย เป็นต้น ทำให้สามารถลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผ

ฉลาก ข้อมูลโภชนาการ

รูปภาพ
ก่อนซื้อสินค้า โดยเฉพาะจำพวกอาหาร ต้องอ่านฉลากเสียก่อน เช่น ดูวันหมดอายุ และดูคุณค่าทางโภชนาการ ที่ฉลาก ข้อมูลโภชนาการ ฉลากข้อมูลโภชนการ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ข้อมูลโภชนการจะระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารที่มีในอาหารนั้นไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใส่ใจสุขภาพ หรือ ผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้น เพราะจะช่วยให้ทราบถึงชนิดและปริมาณสารอาหารที่จะได้รับจากการบริโภคอาหารนั้น ๆ ทำให้เลือกบริโภคอาหารได้ตรงตามภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล และสามารถนำมาเปรียบเทียบ เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้อที่ให้ประโยชน์มากที่สุดได้อีกด้วย ที่สำคัญยังช่วยให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ต้องการได้ เช่น เป็นโรคไตต้องควบคุมปริมาณโซเดียม หรือไขมันในเลือดสูงต้องควบคุมโคเลสเตอรอล เป็นต้น คำแนะนำในการอ่านข้อมูลโภชนาการ ดูปริมาณ “หนึ่งหน่วยบริโภค” หรือ ปริมาณการกินต่อครั้งที่ผู้ผลิต แนะนำให้ผู้บริโภครับประทาน หรือหมายถึง กินครั้งละเท่าไรนั่นเอง ซึ่งได้มาจากค่าเฉลี่ยที่รับประทานของคนไทย เมื่อรับประทานในปริมาณเท่านี้แล้วก็จะได้รับสา

การเปิดฟอร์มให้พร้อมรับข้อมูล ใน MS Access ด้วย VBA

รูปภาพ
ใน MS Access โดยปกติเมื่อสร้างฟอร์มและมีการกรอกข้อมูล เมื่อเรียกเปิดฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูล ฟอร์มจะยังไม่พร้อมที่จะทำงาน เพราะโปรแกรมจะไปที่ Record แรก ต้องเลื่อนตำแหน่งไปยัง Record สุดท้ายและเพิ่ม Record ใหม่ ฟอร์มเมื่อเปิดครั้งแรก ถ้าดูที่ Navigation bar ด้านล่าง จะเห็นว่าอยู่ที่ ระเบียนที่ 1 จากทั้งหมด 2837 ระเบียน ถ้าต้องการให้เปิดฟอร์มแล้วพร้อมใช้งาน ให้ใช้ VBA สั่งให้ไปยัง Record สุดท้าย และสร้าง Record ใหม่ ขึ้น โดยเรียกใช้คำสั่ง ที่เหตุการณ์ เมื่อเปิด ของฟอร์มนั้น ดังนี้ DoCmd.RunCommand acCmdRecordsGoToNew    เมื่อเปิดฟอร์ม จะทำให้ฟอร์มพร้อมที่จะรับคำสั่งใหม่ทันที ซึ่งจะสังเกตที่ Navigation bar ด้านล่างของฟอร์ม ซึ่งแสดงระเบียน แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมสร้างระเบียนเพิ่มอีก 1 ระเบียน เป็นระเบียนที่ 2838 และขณะนี้ กำลังอยู่ที่ระเบียน 2838 พร้อมที่จะรับการป้อนข้อมูล

การเพิ่มพื้นที่ในไดรฟ์ C

รูปภาพ
วันก่อนหลังจาก Windows 7 ทำการ Update พอเปิดเครื่องขึ้นมา Drive C: มีแถบสีแดง ตรวจดูพบว่า พื้นที่เหลือน้อย ไปดูที่ Administrative Tools (Create and format hard disk partitions) พบว่า ไม่สามารถ Extend Partition ของ Drive C: ได้     ค้นหาดูในอินเทอร์เน็ต พบว่ามีโปรแกรมฟรี สำหรับจัดการ Partition อยู่หลายโปรแกรม เช่น KDE Partition Manager โปรแกรม Paragon Partition Manager และ easeUS เป็นต้น   โปรแกรม Paragon Partition Manager ใช้ได้ดีระดับหนึ่ง คือสามารถรวมพื้นที่ Partition ที่เป็นชนิดเดียวกัน ที่อยู่ติดกันได้   โปรแกรมที่ดีกว่าคือ KDE Partition Manager ดาวน์โหลดได้ที่ sourceforce.net เป็นไฟล์ ISO เมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว ให้ใช้โปรแกรมเขียนลงแผ่นซีดี เช่น CDBurnerXP หรือ Nero เขียนลงแผ่นซีดี และ Boot เครื่องจากแผ่นนี้ และทำตามหน้าจอ โปรแกรมสามารถจัดการเพิ่ม ลด พื้นที่ของ Partition ได้ หน้าจอใช้ง่าย   โปรแกรม easeUS ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ easeUS  มีทั้งรุ่น Professional และ รุ่น Free ผมใช้รุ่น Free ก็สามารถทำงานได้ดี   ติดตั้งแล้วเปิดมาดูหน้าตาเรียบร้อย    หน

ต้อกระจก

รูปภาพ
วันนี้ไปตรวจตาตามที่หมอนัด หมอตรวจดูบอกว่า เป็นต้อกระจก แต่ยังไม่มาก ต้อกระจก (Cataract) สาเหตุ เกิดจากการสะสมของโปรตีนที่เลนซ์ดวงตา ทำให้มีความขุ่น เป็นผลให้แสงผ่านเลนซ์ได้น้อย ความสามารถในการมองเห็นลดลง เซลล์เลนซ์ที่เกิดใหม่ จะเกิดที่ด้านนอก เซลล์เก่าจะถูกบีบอัดไว้ที่ตรงกลาง ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ต้อกระจก ต้อกระจกมีหลายประเภท เช่น ต้อกระจกในผู้สูงอายุ มีสาเหตุจากการมีอายุสูงขึ้น เป็นต้อกระจกที่พบมากที่สุด ต้อกระจกที่มีมาแต่กำเนิด ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อ การบาดเจ็บ การพัฒนาการไม่สมบูรณ์ก่อนกำเนิด เป็นต้น ต้อกระจกทุติยภูมิ เกิดจากผลทางการแพทย์ การใช้ยาบางประเภท โรคเบาหวาน การได้รับสารพิษ รังสีไวโอเล็ต หรือ กัมมันตรังสี เป็นต้น ต้อกระจกจากการบาดเจ็บ เกิดจากดวงตาได้รับการบาดเจ็บ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกายเมื่อมีอายุสูงขึ้น นอกจากนี้อาจจะเกิดจากการสูบบุหรี่ การอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน หรือ ภาวะโภชนาการที่ขาด วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ การป้องกัน เนื่องจากต้อกระจกเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัด ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดที่สา

การสร้างข้อสอบออนไลน์ และตรวจข้อสอบ ด้วย PHP

รูปภาพ
ครั้งก่อน เคยพูดเรื่อง การใช้ตัวแปรในตัวแปร ของ PHP และ การส่งค่า Array ของ PHP ซึ่งทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเขียนโค้ดยาว คราวนี้ จะเป็นการนำมาใช้เรื่องการตรวจข้อสอบ ในตัวอย่างนี้ ประกอบด้วยไฟล์ 2 ไฟล์ คือ ไฟล์ข้อสอบ ชื่อ quiz.php และไฟล์ตรวจข้อสอบ ชื่อ checkit.php ไฟล์ข้อสอบ (quiz.php) มีการส่งค่าเฉลยคำตอบที่ถูก ชื่อวิชา เกณฑ์การสอบผ่าน และให้ผู้เข้าสอบกรอกชื่อตัวเอง การส่งค่าเฉลยคำตอบ ชื่อวิชา และเกณฑ์การสอบผ่าน ส่งแบบ hidden โดยผู้ออกข้อสอบเป็นผู้กำหนด ส่วนชื่อผู้เข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบพิมพ์เองผ่านหน้าจอ ไฟล์ตรวจข้อสอบ(checkit.php) รับค่าจากไฟล์ quiz.php และนำมาตรวจคำตอบ พร้อมทั้งพิจารณาผลสอบว่าสอบผ่านหรือไม่ แล้วแจ้งผลทางหน้าจอ ไฟล์ตรวจข้อสอบ สามารถใช้ตรวจข้อสอบได้หลายวิชา แต่ละวิชามีจำนวนข้อไม่จำกัด โค้ดตัวอย่างไฟล์ข้อสอบ (quiz.php) <?php $subjectName = "ความรู้ทั่วไป"; //เฉลยข้อที่ถูก -- ไม่จำกัดจำนวนข้อ $correctAns=array("ข","ก","ค","ง","ค","ง");  //เกณฑ์การผ่านขั้นต่ำ $cutpoin

การสร้างฟอร์ม และ PHP อยู่ในหน้าเดียวกัน

รูปภาพ
โดยปกติเมื่อมีการสร้างฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลโดยใช้ PHP มักจะมี 2 ไฟล์ คือ ไฟล์ HTML สำหรับสร้างฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูล และ เมื่อกดปุ่มส่งข้อมูล จะไปเรียกใช้งานไฟล์ PHP เราสามารถ รวมไฟล์ทั้งสองเข้าด้วยกัน เหลือไฟล์เดียว โดยใช้หลักการดังนี้ สร้างไฟล์ PHP ที่ประกอบด้วย ฟอร์มและโค้ดของ PHP ครั้งแรกให้ตรวจสอบว่ามีการคลิกปุ่มส่ง แล้วหรือยัง โดยใช้ฟังก์ชัน isset() ถ้ามีการคลิกปุ่มแล้ว ให้ไปที่โค้ด PHP ถ้ายังไม่มี ให้ไปที่ฟอร์ม ที่ฟอร์ม Action ให้เรียกชื่อไฟล์ตัวเอง คือ $_SERVER['PHP_SELF'] การใช้ PHP_SELF มีจุดอ่อน Hacker สามารถใช้ Query String ส่ง script พ่วงเข้ามาอาศัยให้ทำงานอื่น ๆ ได้ จึงควรป้องกันไว้ก่อน โดยใช้ฟังก์ชัน htmlentities() เพื่อไม่ให้สามารถพ่วงโค้ดเข้ามาได้ ในกรณีที่ เราใช้ Query String ส่งค่าเข้ามา เช่น ส่งค่า thisid ดังนี้ http://localhost/temp/phpFormDemo.php?thisid=12345 ให้รับค่า thisid ไว้ก่อน (กรณีนี้ใช้ GET แต่สามารถส่งมาทาง POST ก็ได้) และส่งค่าจากฟอร์ม ไปที่โค้ด PHP ผ่านทาง hidden input type ตัวอย่างโค้ด ฟอร์ม และ PHP ในหน้าเดียวกัน <?php $id = $_G

การแบ่งหน้าแสดงผลข้อมูล ด้วย PHP

รูปภาพ
การค้นหาข้อมูลและนำข้อมูลการแสดง ถ้าข้อมูลมีจำนวนมากไม่สะดวกในการดู จำเป็นต้องแบ่งหน้าออกเป็นหน้า ๆ เพื่อให้ดูได้สะดวก ลักษณะเดียวกับที่ Google นำผลการค้นหามาแสดงให้ดู หลักการ กำหนดข้อมูลของ limit โดยคำนวณจาก จำนวนที่ต้องการให้แสดงข้อมูลในแต่ละหน้า เพื่อนำไปใช้หาข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง SELECT จากนั้นนำผลที่ได้ไปใส่ไว้ในตัวแปร Array เพื่อนำไปแสดงในแต่ละหน้า ตัวอย่างโค้ด <?php $host= "  "; //ข้อมูลฐานข้อมูลของท่าน $usr= "  "; $pwd= "  "; $db= "  "; //ติดต่อฐานข้อมูล $cid = mysql_connect($host,$usr,$pwd);  mysql_select_db($db);  if (!$cid) { echo "ERROR: " . mysql_error() . "\n"; };  $query = "SELECT * FROM socialMedia ORDER BY fname, subject DESC";  $result = mysql_query($query) or die("Couldn't execute query" . mysql_error());  // student table  $numrows=mysql_num_rows($result);  if ($numrows == 0)   {  echo "<table>";  echo "<tr valign=\"top\"><td&g

การสร้างฟอร์มค้นหา และให้แสดงผลการค้นหาในหน้าเดียวกัน ด้วย PHP

รูปภาพ
เมื่อครั้งที่แล้ว พูดถึงเรื่อง การใช้ javascript สร้างฟอร์มอัตโนมัติ แล้วส่งค่าไปยัง PHP  คราวนี้จะเป็นการนำค่าที่ส่งมาตรวจสอบ และถ้าถูกต้องให้แสดงช่องสำหรับให้พิมพ์คำค้นหา และให้แสดงผลการค้นหาในหน้าเดียวกัน ในตัวอย่างนี้ ไม่ได้แสดงวิธีการค้นหาคำในฐานข้อมูล แต่แสดงคำค้นหาเท่านั้น การค้นหาในฐานข้อมูลเป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรรู้อีกเรื่องหนึ่ง โค้ด PHP การตรวจสอบคำ การแสดงฟอร์มการค้นหา และแสดงผลในหน้าเดียวกัน <?php  if ($isPwdOK == ""){ $thisPwd = $_POST["myText"];  } if($thisPwd == "นฤมล" || $isPwdOK == "yes"){  echo "<H2>ยินดีต้อนรับ คุณ$thisPwd</H2>";  ?> <h2>ค้นหา</h2>  <form name="search" method="post" action="<?=$PHP_SELF?>">  ข้อมูลที่ต้องการค้นหา: <input type="text" name="find" />  <input type="hidden" name="searching" value="yes" />  <input type="hidden" name="isPwdO