เกี่ยวกับผู้เขียน

ชื่อ: ทองจุล ขันขาว

การศึกษา

ป.7 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
ม.ศ.3 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
M.S.   Florida State University (นักเรียนทุน ก.พ.)
Cert. for Radio Programme Makers RNTC, The Netherlands (ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์)
Dip in Appl. Ling. SEAMEO RELC, Singapore (ทุนองค์การ SEAMEO)

ข้าราชการบำนาญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.

อดีต นักเรียนทุน ก.พ. (โครงการ คพน.)

อีเมล: thongjoon@gmail.com

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์