บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2016

การทักทาย Greetings

รูปภาพ
คำพูดที่ใช้ทักทายคนรู้จัก การทักทายแบบคนกันเอง สามารถเลือกใช้คำพูดได้หลายอย่าง เช่น      ❉ How are you?      ❉ How's it going?      ❉ What's up?      ❉ What's happening? การตอบคำทักทาย How are you? Fine สบายดี ใช้ได้ทุกโอกาส เป็นคำตอบกลาง ๆ คล้ายกับเป็นการตัดบท ไม่ต้องการสนทนาต่อ Not bad ไม่เลวซะทีเดียว ค่อนข้างเป็นกันเองมากกว่า Fine  Fine, thanks. สบายดี ขอบคุณ ค่อนข้างเป็นทางการ ใช้กับคนที่ไม่สนิทกัน หรือคนที่ไม่รู้จัก Very well, thanks. สบายดี ขอบคุณ ค่อนข้างเป็นทางการ Good. หรือ Pretty good. ก็สบายดี ค่อนข้างเป็นคำตอบที่เป็นกันเอง ใช้บ่อยเหมือนกัน Great! How are you doing? แจ๋วเลย แล้วเป็นไงบ้าง มีการถามกลับ อย่างนี้ใช้เมื่อต้องการคุยต่อเนื่อง I'm hanging in there. วันนี้ไม่ค่อยราบรื่นซักเท่าไร I've been better. เคยดีกว่านี้ เหมือนเป็นการบอกว่า อยากจะเล่าเรื่องปัญหาให้ฟัง ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าตอบแบบนี้ คนฟังมักจะถามต่อว่า What's wrong? A: How are you? B: I've been better. A: What's wrong? B: I just found out that I'm being laid o

I was wondering... VS I was wondered...

รูปภาพ
I was wondering ... VS I was wondered ... I was wondering ... ใช้สำหรับการชักชวน หรือขอร้อง อย่าง สุภาพและเกรงใจ ตัวอย่างประโยค        I was wondering if you’d like to go to a movie tonight. (ชวนไปดูหนัง)        I was wondering if you could lend me a few hundred baht. (ขอยืมเงิน) I was wondered ... รูปประโยคแบบนี้ ไม่มี ห้ามใช้เด็ดขาด คำว่า wonder ในความหมายนี้ เป็นกริยาชนิดที่ไม่มีกรรมตรง (Direct Object) ซึ่งเรียกคำกริยาพวกนี้ว่าเป็นชนิด intransitive คำกริยาประเภทนี้ มีหลายคำ เช่น walk  run และ sleep เป็นต้น  กริยาที่เป็น intransitive จะใช้ในรูป Passive Voice ไม่ได้ ดังนั้นจึงพูดว่า I was wondered  ... ไม่ได้นั่นเอง ทำนองเดียวกัน I was slept well last night . ก็ผิดเช่นเดียวกัน ต้องพูดเป็น I slept well last night. รูปกริยาของคำว่า wonder wonder มีรูปกริยาได้ 2 แบบ คือ Active Simple และ  Active Continuous Active Simple         I wonder ...        I wondered ...        I have wondered ...       etc Active Continuous    

discuss หรือ discuss about

รูปภาพ
discuss หมายถึง สนทนาเกี่ยวกับ หรือ อภิปรายเกี่ยวกับ จึงไม่ต้องมีคำว่า about เพราะจะทำให้ซ้ำซ้อน เช่น Let's discuss the issues. ไม่ใช่ Let's discuss about the issues. We need to discuss the new advertising campaign. ไม่ใช่  need to discuss  about  the new advertising campaign. Do you have a few minutes to discuss this project? ไม่ใช่ Do you have a few minutes to discuss about this project? Have you discussed the problem with anyone? ไม่ใช่ Have you discussed  about  the problem with anyone?  I'm not prepared to discuss this on the phone. ไม่ใช่  I'm not prepared to discuss  about  this on the phone. They met to discuss the possibility of working together. ไม่ใช่ They met to discuss  about  the possibility of working together. Discuss มีความหมายเดียวกับคำว่า talk about สามารถใช้แทนกันได้ เช่น Let's  talk about  the issues. We need to  talk about  the new advertising campaign. Have you  talked about  the problem with anyone? จำไว้เล