โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2017

คิดลัด โจทย์สมการ

รูปภาพ
ข้อสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. มักจะมีโจทย์สมการอยู่เสมอ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการแก้สมการชั้นเดียว ซึ่งทำได้ไม่ยาก แต่มักจะใช้เวลาในการแก้โจทย์ ถ้าเรารู้วิธีลัด ก็จะช่วยประหยัดเวลาได้มาก เพราะการสอบ ข้อสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. จะต้องทำข้อสอบแข่งกับเวลา ถ้ายิ่งใช้เวลาในการทำแต่ละข้อน้อย ก็จะยิ่งได้ประโยชน์มาก

เทคนิคการแก้โจทย์สมการ

โจทย์
3x + 2y = 17
4x + 3y = 24

การคิดตามปกติ เราต้องกำจัดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งออก โดยการหาตัวเลขมาคูณ หรือ หาร เพื่อให้ตัวแปรเท่ากัน แล้วจึงนำสมการทั้งสอง มาบวกหรือลบกัน ก็จะกำจัดตัวแปรออกไปได้ 1 ตัว แล้วจึงสามารถหาค่าได้

วิธีคิดแบบลัด
วิธีนี้ ใช้ได้กับสมการเส้นตรงชั้นเดียว เหมือนกับโจทย์ สามารถคิดได้ โดยไม่ต้องกำจัดตัวแปรใด ๆ ทั้งสิ้น

แนวข้อสอบ ก.พ. ความสอดคล้อง เฉลยพร้อมอธิบายอย่างละเอียด

รูปภาพ
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. พร้อมเฉลยและอธิบายละเอียด

ต้องการทบทวนหลักการสรุปความสอดคล้อง   คลิกทีนี่


คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด

ข้อ 1. ผู้ที่สอบผ่านทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ

ข้อใด ไม่สอดคล้อง กับข้อความข้างต้น
1. ผู้ที่ไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ เป็นผู้สอบไม่ผ่าน 2. ผู้ที่สอบผ่านบางคน ไม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 3. ไม่มีผู้ที่สอบผ่าน ที่ไม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 4. ผู้ที่เข้ารับการปฐมนิเทศบางคน คือผู้ที่สอบผ่าน dummy text S = ผู้ที่สอบผ่าน
P = ผู้ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ
ประโยคที่กำหนดให้ เป็นประโยค A (All S are P)
ประโยค A ไม่สอดคล้อง/ขัดแย้งกับ ประโยค O (Some S are not P)
ข้อ 2 เป็นประโยค O จึงเป็นข้อที่ถูก

วิเคราะห์ ตัวเลือกทีละข้อ

ข้อ 1 เป็น Contraposition ของ A (All non-P are non-S) จึงสอดคล้องกัน

ข้อ 2 เป็นประโยค O (Some S are not P) ไม่สอดคล้องกับ ประโยค A ในลักษณะ ขัดแย้งกัน (contradictories)

ข้อ 3 เป็นประโยค obversion ของ A (No S are non-P) จึงสอดคล้องกับประโยคเดิม

ข้อ 4 เป็นการ converse ของประโยค A (Partial Conversion) จึงสอดคล้องกัน