บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2015

เทคนิค Access VBA

รูปภาพ
เป็นเทคนิค 4 อย่าง ที่เขียนเอาไว้ กันลืม การใช้ฟอร์มย่อย หรือ subform การใช้ Lookup ในฟิลด์ของตาราง การสร้างฟอร์มค้นหาข้อมูล หรือ Search การยกเลิก Layout การใช้ฟอร์มย่อย หรือ subform การอ้างอิง Control ใน ฟอร์มย่อย จากฟอร์มหลัก ใช้รูปแบบ คือ Forms![main form name]![subform control name].Form![control name] -Forms เป็นการอ้างถึง Collection ของฟอร์ม - [main form name]  คือชื่อฟอร์มหลัก - [subform control name] คือชื่อที่ตั้งเป็นชื่อ Control สำหรับใส่ฟอร์มย่อย ไม่ใช่ชื่อฟอร์มย่อย แต่ก็อาจจะเป็นชื่อเดียวกันได้ ถ้าตั้งชื่อเหมือนกัน นั่นคือ ฟอร์มย่อย ต้องอยู่ใน Control ของฟอร์มหลัก เวลาอ้างถึงจึงต้องอ้างชื่อของ Control ที่เป็นที่อยู่ของฟอร์มย่อย -Form หมายถึงฟอร์มย่อย -[control name] คือชื่อของ control ที่ต้องการอ้างถึง ตัวอย่าง Forms![frmLearnerUpdate]![learner_subform].Form![txtFname] สามารถทำให้สั้นเข้า โดยใช้เครื่องหมาย . แทนเครื่องหมาย ! และใช้คำว่า Me แทนฟอร์มหลัก เช่น Me.[learner_subform].Form.[txtFname] การเปิดฟอร์มย่อยแบบว่าง ๆ โดยไม่มีข้อมูลใด ๆ ดังภาพ โดยปกติ

การใช้โปรแกรม Inno Setup ช่วยติดตั้งโปรแกรม

รูปภาพ
โปรแกรม Inno Setup พัฒนาโดย Jordan Russell เป็นโปรแกรมฟรี (Freeware) สำหรับสร้าง โปรแกรมการติดตั้ง หรือ Setup บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมาก และมีประสิทธิภาพสูง รุ่นล่าสูดในขณะนี้ คือ รุ่น 5.5.5 สำหรับรุ่น 5.5.5 นี้ยังไม่มีภาษาไทยรองรับ แต่สามารถจัดการให้มีได้ โดยการแก้ไขไฟล์ default.isl วิธีการใช้งาน ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.jrsoftware.org และนำมาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีการใช้โปรแกรม เปิดโปรแกรม จะมีหน้าจอปรากฎให้เลือกวิธีการสร้างไฟล์ติดตั้ง ในตอนแรกให้เลือกใช้ตัวช่วยสร้าง หรือ Wizard ทำให้ไม่ต้องเขียนสคริปเอง  ทำตามหน้าจอ โดยคลิก OK และ คลิก Next เพื่อกำหนดไฟล์ที่จะให้ติดตั้งและไฟล์ประกอบอื่น ๆ เมื่อทำตามหน้าจอเสร็จแล้ว ให้บันทึกเป็นไฟล์ นามสกุล *.iss ซึ่งเป็น script สำหรับสร้างไฟล์ติดตั้งโปรแกรม ภายหลังสามารถเปิดไฟล์นี้มาแก้ไขได้ ไม่ต้องสร้างใหม่ เมื่อบันทึกเป็นไฟล์ *.iss แล้ว โปรแกรม inno จะเปิดไฟล์นี้ ซึ่งสามารถแก้ไขเพิ่มเติม เช่น เปลี่ยน folder สำหรับติดตั้ง ซึ่งของเดิม หรือ Default จะติดตั้งไว้ในห้อง Program F

การเปลี่ยนสีตัวอักษรตามเงื่อนไขบนรายงาน ของ Access 2010

รูปภาพ
ในการทำรายงานผ่านหน้าจอ บางครั้งเราต้องการเน้นสีตัวอักษรให้ชัดเจน เช่น ถ้าเป็นรายงานการส่งเงิน ถ้าขาดส่ง ต้องการให้ขึ้นตัวอักษรสีแดง ถ้าเหลืออีก 1 เดือนจะต้องส่งเงิน ให้เป็นตัวอักษรสีชมพู นอกนั้น เป็นตัวอักษรตามปกติ ดังภาพ วิธีนี้ถ้าจะใช้ VBA กำหนดลักษณะของตัวอักษรใน Control ก็สามารถทำได้ แต่มีวิธีที่ง่ายกว่ามาก คือการใช้การกำหนดรูปแบบตามเงื่อนไข ซึ่งทำได้ ดังนี้ เปิดรายงาน ในมุมมองออกแบบ ในตัวอย่างนี้ ต้องการกำหนดเงื่อนไข ตามจำนวนเดือนที่เหลือ คือ ถ้าเหลือ 1 เดือน กำหนดให้ตัวอักษรเป็นสีชมพู ถ้าไม่เหลือเดือน ให้กำหนดสีตัวอักษร เป็นสีแดง Control ที่มีข้อมูลจำนวนเดือนที่เหลือ คือ monthsLeft ซึ่งเราจะใช้เป็นตัวกำหนดเงื่อนข คลิกเลือก Control ที่ต้องการให้ตัวอักษรเปลี่ยนทั้งหมด ไปที่เมนู รูปแบบ >  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คลิกสร้างกฎ ซึ่งเป็นการระบุว่า ต้องการสร้างเงื่อนไขเพื่อจัดรูปแบบ จะเปิดหน้าต่างใหม่ ให้เลือก นิพจน์ที่จำเป็น เพื่อสร้างเงื่อนไขเอง และในช่องเงื่อนไข ให้พิมพ์เงื่อนไขที่ต้องการ ในที่นี้คือ ถ้าข้อมูลในฟิลด์ [monthsLeft] น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 เลือกรูป