การเปลี่ยนสีตัวอักษรตามเงื่อนไขบนรายงาน ของ Access 2010

ในการทำรายงานผ่านหน้าจอ บางครั้งเราต้องการเน้นสีตัวอักษรให้ชัดเจน เช่น ถ้าเป็นรายงานการส่งเงิน ถ้าขาดส่ง ต้องการให้ขึ้นตัวอักษรสีแดง ถ้าเหลืออีก 1 เดือนจะต้องส่งเงิน ให้เป็นตัวอักษรสีชมพู นอกนั้น เป็นตัวอักษรตามปกติ ดังภาพ

วิธีนี้ถ้าจะใช้ VBA กำหนดลักษณะของตัวอักษรใน Control ก็สามารถทำได้ แต่มีวิธีที่ง่ายกว่ามาก คือการใช้การกำหนดรูปแบบตามเงื่อนไข ซึ่งทำได้ ดังนี้

  1. เปิดรายงาน ในมุมมองออกแบบ
  2. ในตัวอย่างนี้ ต้องการกำหนดเงื่อนไข ตามจำนวนเดือนที่เหลือ คือ ถ้าเหลือ 1 เดือน กำหนดให้ตัวอักษรเป็นสีชมพู ถ้าไม่เหลือเดือน ให้กำหนดสีตัวอักษร เป็นสีแดง
  3. Control ที่มีข้อมูลจำนวนเดือนที่เหลือ คือ monthsLeft ซึ่งเราจะใช้เป็นตัวกำหนดเงื่อนข
  4. คลิกเลือก Control ที่ต้องการให้ตัวอักษรเปลี่ยนทั้งหมด
  5. ไปที่เมนู รูปแบบ >  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
  6. คลิกสร้างกฎ ซึ่งเป็นการระบุว่า ต้องการสร้างเงื่อนไขเพื่อจัดรูปแบบ
  7. จะเปิดหน้าต่างใหม่ ให้เลือก นิพจน์ที่จำเป็น เพื่อสร้างเงื่อนไขเอง และในช่องเงื่อนไข ให้พิมพ์เงื่อนไขที่ต้องการ ในที่นี้คือ ถ้าข้อมูลในฟิลด์ [monthsLeft] น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0
  8. เลือกรูปแบบที่ต้องการให้แสดง ตามที่มีในหน้าจอ สามารถกำหนดได้ทั้งสีพื้น และตัวอักษร ในตัวอย่าง กำหนดเป็นตัวอักษรหนา สีแดง
  9. คลิกปุ่ม ตกลง
  10. ในกรณีของสีชมพู ต้องสร้างกฎเพิ่ม โดยคลิกที่ สร้างกฎ และทำตามขั้นตอนที่ 7-9 เงือนไข หรือกฎ คือ [monthsLeft] = 1
  11. เมื่อเสร็จแล้ว จะเห็นมีกฎ อยู่ 2 กฎ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับ Control ที่เราเลือกไว้ในตอนที่ 4
  12. ในหน้าจอนี้ สามารถกลับมาแก้ไขได้ โดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไขกฎ 
  13. คลิกปุ่มตกลง
  14. เมื่อดูแบบฟอร์ม จะเห็นข้อมูลเปลี่ยนสีตามที่ต้องการ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.