บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2022

Shortcut สำหรับโปรแกรม VLC

Shortcut สำหรับโปรแกรม VLC ควบคุมการเล่น SPACE เล่น/หยุดเล่น ] เล่นเร็วขึ้น [ เล่นช้าลง File Operations CTRL + O Open a single file CTRL + SHIFT + O Open multiple files CTRL + F Open folder CTRL + D Open disk CTRL + N Open network stream CTRL + C Open capture device CTRL + V Open location copied in the clipboard CTRL + R Convert and save file CTRL + S Stream your media locally or on the internet Program Operations CTRL + Q or ALT + F4 or ALT + Q Quit CTRL + E Open the adjustment and effects menu CTRL + SHIFT + W VLM Configuration CTRL + M Open the message screen CTRL + P Open the preferences menu F1 Help SHIFT + F1 About Playing Operations SPACE Play and Pause a file N Next Track P Previous Track F or F11 or Mouse Double Click Full screen mode on and off CTRL + H Switch minimal interface on and off T Show current and remaining time information CTRL + T Go to a specific time of a playing media P Go and play from the start

เส้นตารางและสีพื้น ใน Excel

รูปภาพ
ใน Excel เวลาเรากำหนดสีพื้นของ cell เส้นตารางจะหายไป เช่น ถ้าเราต้องการให้มีเส้นตาราง ต้องไปกำหนดที่เส้นขอบ มีวิธีการดังนี้ เลือกแผ่นงานทั้งหมด โดยคลิกที่มุมซ้ายด้านบน ที่เมนู หน้าแรก - เซลล์ - รูปแบบ - จัดรูปแบบเซลล์ ที่หน้าจอ pop up ให้เลือกสีของเส้นขอบ และกำหนดเส้นขอบ ดังภาพ จะได้เส้นขอบตามต้องการ ถ้าต้องการเส้นขอบสีเทา เหมือนค่า default ให้เลือกสีเทา ก็จะได้ตามต้องการ  

การวิเคราะห์ไฟล์ csv หลายไฟล์ ด้วย Power Query ของ Excel

รูปภาพ
 ไฟล์ CSV (commar seperated value) เป็นไฟล์ชนิดข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า เราไม่สามารถเปิดได้โดยตรงจาก Excel ต้องนำเข้า ถ้ามีหลาย ๆ ไฟล์ ก็สามารถนำมาต่อกันวิเคราะห์คราวเดียวได้เลย แต่มีข้อแม้ว่า โครงสร้างต้องเหมือนกันด้วย ต่อไปนี้ จะนำไฟล์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์ โดยมีหลายไฟล์ ซึ่งแต่ละไฟล์จะมีโครงสร้างเหมือนกัน และเก็บไว้ในห้องเดียวกัน ซึ่ง จะขอแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ นำเข้าและปรับข้อมูลด้วย Power Query และ วิเคราะห์ด้วย PivotTable ซึ่งมีวิธีการดังนี้ การนำเข้าข้อมูลจาก ไฟล์ CSV และปรับข้อมูลด้วย Power Query Microsoft Excel ตั้งแต่รุ่น 2016 เป็นต้นมา และ Excel 365 จะมี Power Query เพิ่มเข้ามาด้วย ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้สะดวกดีขึ้นมาก เรานำมาใช้ได้ ดังนี้ เปิดโปรแกรม Microsoft Excel   ไปที่  ข้อมูล > จากไฟล์ > จากโฟลเดอร์ เราไม่ใช้ จากข้อความ/CSV เพราะเราจะนำเข้าหลายไฟล์ทีเดียวเลย ไปที่ห้องที่เก็บไฟล์ และเลือก จะมีหน้าจอเกิดขึ้นให้ระบุ โดยมีชื่อไฟล์ csv ในห้องทั้งหมด พร้อมทั้งมีปุ่มด้านล่างให้กำหนดลักษณะการเปิดที่ต้องการ  ให้เลือก > รวม > แปลงข้อมูล เพรา

เกร็ด เคล็ดลับ Windows 11

รูปภาพ
เกร็ด-เทคนิค-เคล็ดลับ เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับ Windows 11 เปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ เหมาะสำหรับการจดบันทึกการประชุม เปิดโปรแกรมพิมพ์เอกสาร เช่น Notepad ปรับเปลี่ยนภาษา ถ้าเป็นภาษาไทย จะพิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ จะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ กดแป้นรูปโลโก้ของ Windows ( )  และ ตัว h พร้อมกัน กดรูปไมโครโฟน เพื่อรับเสียง พูด หรือเปิดเสียงที่ต้องการให้พิมพ์ โปรแกรมจะฟังและพิมพ์ตาม สามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โปรแกรมทำได้ค่อนข้างดี แต่ต้องมาดูตรวจแก้ให้ตรงอีกครั้ง การย้ายไอคอนบน Taskbar ให้มาอยู่ชิดซ้าย  ธรรมดา ไอคอนบน Taskbar ของ Windows 11 จะอยู่ตรงกลาง แต่จะให้มาอยู่ด้านซ้ายเหมือน Windows 10 ก็ทำได้ คลิกขวาที่ taskbar เลือก Taskbar setting เลือก Taskbar behaviors > Align to left โปรแกรม PowerToys ช่วยทำงานหลายอย่าง เป็นโปรแกรม Utilities แต่ต้องติดตั้งก่อนใช้งาน ไม่ได้มาพร้อม Windows 11 เวลาจะใช้งาน ต้องเปิดโปรแกรม PowerToys ให้ run เป็น background ก่อน (กดปุ่ม Alt และ Spacebar พร้อมกัน) สิ่งทำได้ เช่น กำหนดให้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง อยู่บนสุดเสมอ เช่น โปรแกรมเครื่องคิดเลข (กด