บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2021

การแก้ไขข้อความ ระหว่างคำ ในไฟล์ XML ด้วย Regular Expression

รูปภาพ
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความใน text file เช่น  สมมุติว่า มีไฟล์ xml ดังข้างล่างนี้ ต้องการเปลี่ยน คำว่า "ข้อ 1" ซึ่งอยู่ระหว่าง <qNum> และ </qNum> เป็นอย่างอื่น เช่น <qNum>id1627193500:date1627453500</qNum> จะทำอย่างไร อย่างนี้ก็ต้องใช้ regular expression เข้ามาช่วย โดยใช้ lookbehind คือ (?<=) และ look ahead คือ (?=) เช่น (?<=<qNum>)(.*)(?=</qNum>) เครื่องหมาย () เป็นการจัดกลุ่ม ข้อความข้างต้น มี 3 กลุ่ม คือ  (?<=<qNum>) และ (.*) และ (?=</qNum>) ?<= คือ อะไรที่อยู่หลังส่วนนี้ <qNum> คือ ข้อความที่ระบุว่า ให้อยู่หลังอะไร .* คือ แทนอะไรก็ได้ ?= คือ อะไรที่อยู่ก่อนหน้าส่วนนี้ </qNum> คือ ข้อความที่ต้องการให้อยู่ก่อน อะไรก็ได้ที่อยู่ก่อนนี้ เพราะฉะนั้น ก็จะได้ว่า ส่วนที่จะให้แทนที่ คือ อะไรก็ได้ ที่อยู่หลัง <qNum> และ อยู่ก่อนคำว่า </qNum> ทีนี้ ปัญหาต่อไปคือ แล้วจะใช้ editor อะไร ที่จะใช้ regular expression นี้ ลองใช้ EditPlus ผลที่ได้ คือ ลองใช้ Microsoft Word ก็ไม่ได้เหมือนกัน แต่ มี Text
  UPDATED สำนักงาน ก.พ. เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ้นไป โดยสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งกำหนดการสอบใหม่ให้ทราบภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ข้อมูลจาก  สำนักงาน ก.พ.

วิธีสแกน คิวอาร์โค้ด บนหน้าจอมือถือ ด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวกัน

รูปภาพ
วิธีสแกน QR Code บนหน้าจอมือถือ ด้วยมือถือเครื่องที่กำลังใช้งาน  ปกติเราใช้กล้องในมือถือ ส่องไปที่คิวอาร์โค้ด ก็จะได้ข้อมูล แต่ถ้าเป็นคิวอาร์โค้ด ที่เราหาจากอินเทอร์เน็ต โดยใช้มือถือนั้น ๆ จะสแกน คิวอาร์โค้ดได้อย่างไร วิธีการ คือ ให้จับภาพหน้าจอเสียก่อน แล้วในโปรแกรมที่ใช้สแกน เช่น Google lens หรือ แอพธนาคาร หรือแอพอื่น ๆ เมื่อเปิดมา มักจะเปิดกล้องให้สแกน แต่จะมีตัวเลือกให้เลือกว่า จะสแกนจากภาพ ซึ่งจะทำให้เราสแกน ภาพที่จับหน้าจอไว้ก่อนหน้านี้ได้ ตัวอย่าง สมมุติว่า จะสแกนบริจาคเงินเข้าโรงพยาบาล ช่วยผู้ป่วยโควิด มีโรงพยาบาลหลายแห่ง รับบริจาคช่วยโควิด-19 ซึ่งทางกรุงเทพธุรกิจ ได้รวบรวมไว้ที่  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/932817 ไปที่หน้ารับบริจาคของโรงพยาบาล ที่มี QR Code ขยาย ส่วนที่เป็น QR Code ให้ใหญ่พอ แล้วจับภาพหน้าจอ บันทึกไว้ในมือถือ เช่น ในห้องภาพ เปิดแอพธนาคาร ในตัวอย่าง เป็นแอพธนาคารกรุงไทย แตะปุ่ม สแกน ในวงกลมด้านล่าง จะเปิดกล้องให้สแกน ถ้าเป็นการภาพภายนอก เช่น จากโปสเตอร์ กระดาษ หรือหน้าจอมือถือเครื่องอื่น ก็ส่องกล้องไปจับที่ QR Code ได้เลย แต่กรณีนี้ เราจะสแกนภาพ