บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2013

การใช้สูตร Text() หาอัตราส่วน ใน Excel

รูปภาพ
ปัญหา ต้องการหาอัตราส่วนของตัวเลข 2 ตัว เช่น ให้หาอัตราส่วนของ 2 และ 4 (คำตอบคือ 1:2) โดยใช้ Excel จะต้องทำอย่างไร แนวทาง Excel ไม่มีฟังกชันสำหรับหาอัตราส่วนให้โดยตรง แต่สามารถทำได้หลายอย่าง วิธีแรก คือนำตัวเลขทั้ง 2 ตัว มาหารกัน แล้วจัดรูปแบบให้เป็น Fraction โดยระบุจำนวนจุดทศนิยมก็จะได้อัตราส่วน ในรูปแบบที่มีเครื่องหมาย / เช่น 1/2 วิธีนี้ มีข้อแม้ว่า ตัวเลขตัวแรก จะต้องน้อยกว่าตัวเลขตัวที่สอง มิฉะนั้น จะมีเลขจำนวนเต็มเกิดขึ้น วิธีที่สอง ใช้สูตร Text() จัดการ วิธีนี้ใช้ได้ดี สามารถกำหนดจำนวนทศนิยมได้เอง ไม่มีข้อจำกัด แต่ค่าที่ได้จะอยู่ในรูปของตัวหนังสือ หรือ Text ไม่ใช่ค่าตัวเลขอีกต่อไป การใช้สูตร Text() หาอัตราส่วนระหว่างตัวเลข 2 จำนวน หลักการ วิธีนี้ คล้ายกับวิธีแรก คือนำตัวเลขสองตัวมาหารกัน แล้วกำหนดรูปแบบโดยให้มีเครื่องหมาย / ให้แสดงเป็นเศษส่วน จากนั้นจึงเปลี่ยนเครื่องหมาย / ให้เป็นเครื่องหมาย : โดยใช้สูตร Substitute() ก็จะได้ตามต้องการ โจทย์ ให้หาอัตราส่วนระหว่างตัวเลขสองจำนวน ข้างล่างนี้ วิธีการ คลิกที่เซลล์ C2 พิมพ์ข้อความที่แถบสูตร =SUBSTITUTE(TEXT(A2

การ share ระหว่าง Window 7 กับ Windows XP

รูปภาพ
Windows 7 มีให้ Share ระหว่าง Windows 7 ด้วยกัน ถ้าต้องการ Share ระหว่าง Windows 7 และ Windows XP จะเกิดปัญหาแม้ว่าจะอยู่ใน Group เดียวกัน ก็ตาม ปัญหาที่ว่า คือ ส่งไฟล์จาก Windows 7 ไปยังเครื่อง Windows XP ได้ แต่จาก XP จะมา 7 เข้าไม่ได้ ถ้าจะให้เครื่อง Windows XP สามารถส่งไฟล์ไปที่ Windows 7 ได้ ต้องทำดังนี้ ที่เครื่อง Windows 7 คลิกขวาที่ห้องที่ต้องการ Share เลือก Share with และเลือก Specific people... เลือก Everyone คลิก Add คลิกเลือก Permission Level เลือก Read/Write เพื่อให้อ่าน/เขียน ได้ คลิกปุ่ม Share ด้านล่าง จะเปิดหน้าใหม่ และแสดง link ให้เห็น คลิกปุ่ม Done เป็นอันเสร็จ ถ้าดูจากเครื่อง Windows XP จะเห็นไฟล์ในห้อง และสามารถ คัดลอก หรือส่งไฟล์เข้าในห้องที่ Share ได้ เป็นปกติ