การ share ระหว่าง Window 7 กับ Windows XP

Windows 7 มีให้ Share ระหว่าง Windows 7 ด้วยกัน ถ้าต้องการ Share ระหว่าง Windows 7 และ Windows XP จะเกิดปัญหาแม้ว่าจะอยู่ใน Group เดียวกัน ก็ตาม ปัญหาที่ว่า คือ ส่งไฟล์จาก Windows 7 ไปยังเครื่อง Windows XP ได้ แต่จาก XP จะมา 7 เข้าไม่ได้ ถ้าจะให้เครื่อง Windows XP สามารถส่งไฟล์ไปที่ Windows 7 ได้ ต้องทำดังนี้
  1. ที่เครื่อง Windows 7 คลิกขวาที่ห้องที่ต้องการ Share เลือก Share with และเลือก Specific people...
  2. เลือก Everyone
  3. คลิก Add
  4. คลิกเลือก Permission Level
  5. เลือก Read/Write เพื่อให้อ่าน/เขียน ได้
  6. คลิกปุ่ม Share ด้านล่าง
  7. จะเปิดหน้าใหม่ และแสดง link ให้เห็น
  8. คลิกปุ่ม Done
  9. เป็นอันเสร็จ ถ้าดูจากเครื่อง Windows XP จะเห็นไฟล์ในห้อง และสามารถ คัดลอก หรือส่งไฟล์เข้าในห้องที่ Share ได้ เป็นปกติ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.