การใช้สูตร Text() หาอัตราส่วน ใน Excel

ปัญหา

ต้องการหาอัตราส่วนของตัวเลข 2 ตัว เช่น ให้หาอัตราส่วนของ 2 และ 4 (คำตอบคือ 1:2) โดยใช้ Excel จะต้องทำอย่างไร

แนวทาง

Excel ไม่มีฟังกชันสำหรับหาอัตราส่วนให้โดยตรง แต่สามารถทำได้หลายอย่าง
 • วิธีแรก คือนำตัวเลขทั้ง 2 ตัว มาหารกัน แล้วจัดรูปแบบให้เป็น Fraction โดยระบุจำนวนจุดทศนิยมก็จะได้อัตราส่วน ในรูปแบบที่มีเครื่องหมาย / เช่น 1/2 วิธีนี้ มีข้อแม้ว่า ตัวเลขตัวแรก จะต้องน้อยกว่าตัวเลขตัวที่สอง มิฉะนั้น จะมีเลขจำนวนเต็มเกิดขึ้น
 • วิธีที่สอง ใช้สูตร Text() จัดการ วิธีนี้ใช้ได้ดี สามารถกำหนดจำนวนทศนิยมได้เอง ไม่มีข้อจำกัด แต่ค่าที่ได้จะอยู่ในรูปของตัวหนังสือ หรือ Text ไม่ใช่ค่าตัวเลขอีกต่อไป

การใช้สูตร Text() หาอัตราส่วนระหว่างตัวเลข 2 จำนวน

หลักการ

วิธีนี้ คล้ายกับวิธีแรก คือนำตัวเลขสองตัวมาหารกัน แล้วกำหนดรูปแบบโดยให้มีเครื่องหมาย / ให้แสดงเป็นเศษส่วน จากนั้นจึงเปลี่ยนเครื่องหมาย / ให้เป็นเครื่องหมาย : โดยใช้สูตร Substitute() ก็จะได้ตามต้องการ

โจทย์

ให้หาอัตราส่วนระหว่างตัวเลขสองจำนวน ข้างล่างนี้

วิธีการ
 1. คลิกที่เซลล์ C2
 2. พิมพ์ข้อความที่แถบสูตร =SUBSTITUTE(TEXT(A2/B2,"####/####"),"/",":") 3. กด Enter
 4. คลิกที่เซลล์ C2 แล้ว ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มเติมข้อความ หรือ Fill Handle ของเซลล์ C2 ที่มีสูตร จะคัดลอกสูตร และได้ผล ดังภาพ


 5. จะเห็นว่าในส่วนรูปแบบที่กำหนดในสูตร Text() กำหนดจำนวนตัวเลขสามารถใช้ได้ 4 ตัว ถ้าต้องการให้มากขึ้นหรือลดลงก็สามารถทำได้ เช่น ###/###
 6. ในกรณี จะเห็นว่า มีการใช้สูตรซ้อนกัน คือให้นำตัวเลข 2 ตัวมาหารกันก่อน โดยจัดรูปแบบของผลลัพธ์ให้เป็นข้อความที่มีเครื่องหมาย / คั่น จากนั้นจึงใช้สูตร Substiture() แทนเครื่องหมาย / ด้วยเครื่องหมาย :

อ้างอิง
http://office.microsoft.com/en-001/excel-help/text-function-HP010342952.aspx


ความคิดเห็น

 1. ขอบคุณค่ะข้อมูลเป็นประโยชน์ในการทำงานมากๆเลย

  ตอบกลับลบ

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.