บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2014

การป้องกันและบรรเทาอาการปวดศีรษะ

รูปภาพ
วันนี้ได้รับอีเมลจากอาจารย์วิไลพรรณ สมตระกูล เรื่องการป้องกันและบรรเทาอาการปวดศีรษะ โดยการยืดเส้นยืดสาย เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ หลายคนออกกำลังด้วยการแกว่งแขน ซึ่งคล้าย ๆ กันการยืดเส้นยืดสายอย่างหนึ่งเหมือนกัน น่าสนใจดี         รู้หรือไม่ว่าการยืดเส้นยืดสายสามารถป้องกันและบรรเทาอาการปวดศีรษะได้ โดยอาการปวดศีรษะ เป็นอาการที่พบบ่อยมากอาจมีอาการมึนงง ง่วงนอน คลื่นไส้ อาเจียน หรือชาลงไปตามแขน หรืออาจจะมีอาการเหล่านี้โดยไม่มีอาการปวดศีรษะ ส่วนมากมักจะเป็นที่บริเวณหน้าผาก กระบอกตา ขมับ ท้ายทอย อาจจะเป็นทั้งสองข้างหรือข้างเดียว               อาการเหล่านี้เกิดจากสาเหตุที่พบบ่อย คือมีจุดเจ็บหรือตึงในกล้ามเนื้อและพังผืด ที่อยู่บริเวณลำคอ บ่า และบริเวณหลังส่วนบน เนื่องจากกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวมีการหดหรือเกร็งตัวเป็นระยะเวลานานจากการใช้แขน และมือทำงานต่างๆ หรือมีท่าทางไม่เหมาะสมการรับประทานยาแก้ปวดหรือคลายกล้ามเนื้อ กดจุดหรือฝังเข็มอาจจะดีขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีก ดังนั้น การบริหารกล้ามเนื้อบริเวณลำคอ บ่า และหลังส่วนบนด้วยการยืดเหยียด จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันและแก้ปัญหา

การสร้างวงกลม 3 ห่วง ด้วย Illustrator cs 6

รูปภาพ
เราจะสร้างวงกลม 3 ห่วง ดังภาพต่อไปนี้ มีเทคนิคที่ควรทราบ ก่อนการสร้างคือ เราสามารถสร้างเส้น Guides ขึ้นเองจากรูปร่าง Shapes ที่สร้างขึ้นจากเครื่องมือ Shape Tool โดยไปที่ View > Guides > Make จะได้เส้น Guide สำหรับใช้เป็นแนวในการสร้าง ในตัวอย่างนี้ จะใช้จุดยอดของสามเหลี่ยมด้านเท่า เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมทั้งสามวง ปุ่ม Divide ใน Pathfinder ใช้สำหรับตัดรูปร่างของวัตถุออกจากกัน โดยตัดทั้งภาพบนและล่างออกเป็นส่วน ๆ เราใช้เทคนิคนี้ สร้างวงกลม โดยการนำวงกลมสองวงมาซ้อนกัน และตัดวงกลมในออก จะได้รูปวงแหวนที่จะนำมาซ้อนกัน วงแหวนที่ได้ จะมีลักษณะเป็น Compound Shape ซึ่งตามปกติอาจจะไม่เห็นจุดกึ่งกลาง ในการลากวงแหวนไปไว้ที่สองตำแหน่ง เราจำเป็นต้องลากจากจุดกึ่งกลาง และนำจุดกึ่งกลางไปวางไว้ที่จุดปลายของสามเหลี่ยมที่เป็น Guide ดังนั้น จึงต้องแสดงจุดกึงกลางของวงแหวน จึงจะสามารถลากไปได้ การแสดงจุดกึ่งกลาง ใช้ Attributes ช่วย และกำหนดให้แสดงจุดกึ่งกลาง (Show Center) Selection Tool (ลูกศรสีดำ) และ Direct Selection Tool (ลูกศรสีขาว) ใช้ต่างกัน คือ Selection Tool ใช้คลิกเลือกวัตถุทั้งห