บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2018

การลิงค์ภาพ จาก Google Drive

รูปภาพ
เราสามารถนำภาพไปวางไว้บน Google Drive แล้ว ลิงค์ภาพเพื่อแสดงในโค้ด img ได้ ดังนี้ การนำภาพจาก Google Drive มาแสดงใน img tag นำภาพขึ้น Google Drive และ หา id ของภาพ โดยไปที่ภาพ คลิกขวา เลือก Share

excel vba explorer ชื่อแผ่นงาน (Sheet) อ่านไม่ออก

รูปภาพ
ติดตั้ง Excel 2016 แล้ว เปิดหน้าจอ VBA แล้ว ภาษาไทยที่เป็นชื่อแผ่นงาน อ่านไม่ออก ทั้ง ๆ ที่ ได้ติดตั้ง Language Pack ที่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว หน้าจอเมนู ก็เป็นภาษาไทย แต่ หน้าจอ ใน VBA Explorer ไม่ยอมอ่านชื่อแผ่นงาน ที่เป็นภาษาไทย ทำให้การใช้โค้ด  VBA มีปัญหา คือ หาแผ่นงานที่กำหนดชื่อเป็นภาษาไทยไม่พบ