บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2015

การใช้ Reflect Tool สร้างรูปสมมาตร ใน Illustrator CS6

รูปภาพ
หลักการใช้ Reflect Tool คือ ต้องใช้ลูกศรสีดำเลือก เส้นที่จะกลับรูป จากนั้น จึงไปเลือกเครื่องมือ Reflect Tool โดย กดปุ่ม Alt ค้างไว้พร้อมกับคลิก เพื่อเปิดหน้าจอตัวเลือกของ Reflect Tool ต่อไป ตัวอย่าง ต้องการกลับรูปนี้ ให้เป็นรูปสมมาตร วิธีการ คลิก Black Arrow Tool และเลือกเส้นโค้งนี้ คลิกที่เครื่องมือ Reflect Tool กดปุ่ม Alt ค้างไว้ เพื่อเปิด หน้าจอตัวเลือก และคลิกที่จุดปลายล่าง เพื่อกำหนดเป็นตำแหน่งการ Reflect เมื่อคิก จะเกิดหน้าจอตัวเลือก ดังภาพ คลิก Preview เพื่อดู และคลิก Copy เพื่อสร้างภาพสมมาตร จะได้ ดังภาพ ถ้าต้องการรวมภาพเข้าด้วยกัน ให้ใช้ Black Arrow Tool คลิกเลือกเส้นโค้งทั้งสอง และกด Ctrl+J จะได้ภาพสมมาตร รูปเดียว การ Reflect เส้นโค้งที่เอียง อย่างไรก็ตาม ถ้าเส้นโค้งนี้ เป็นเส้นโค้งเอียง การสร้างรูปสมมาตร ต้องกำหนดแนวเส้น (Axis) สำหรับการกลับ เพราะ Illustrator จะกลับภาพบนเส้นแกน axis เรากำหนดเส้นแกน axis เองได้โดยการคลิก 2 ครั้ง ดังนี้ สร้างเส้นโค้งที่มีแกนเอียง คลิก Black Arrow Tool และเลือกเส้นโค้ง คลิกที่ Reflect Tool คลิกที่จุ

แนะนำโปรแกรม PSPP: โปรแกรมทดแทน SPSS

รูปภาพ
ผมเป็นคนที่สนับสนุนการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ เพราะนอกจากจะปลอดภัยจากไวรัส และ Malicious Software ต่าง ๆ  แล้ว ยังเป็นการเคารพต่อความสามารถและอัจฉริยะของผู้เขียนโปรแกรมอีกด้วย คนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรม จะไม่ทราบเลยว่า การเขียนโปรแกรมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องใช้มันสมองและความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์ชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ โปรแกรมที่ทำงานอย่างเดียวกัน สามารถสร้างได้ เป็นร้อยเป็นพันอย่าง แล้วแต่ว่าใครจะมีความสามารถทำได้ขนาดไหน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมลิขสิทธิ์ ก็มีข้อจำกัดสำหรับบางคนที่มีทุนทรัพย์น้อย หรือมีความจำเป็นอย่างอื่นมากกว่า แต่ในโลกนี้ ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของชาวโลก เพื่อความสุขในการที่ได้ทำงานที่ชอบ โดยทำโปรแกรมแจกฟรี หรือ Freeware เพื่อให้ได้ใช้งานกันอย่างอิสระ จะ Copy แจกจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม โปรแกรมอย่างไรก็ได้ โปรแกรม Freeware ไม่เหมือนกับ Shareware โปรแกรม Shareware เป็นโปรแกรมให้ทดลองใช้งาน โดยมีข้อจำกัด เช่น อาจจะกำหนดวันหมดอายุ หรือจำกัดด้านการทำงานของโปรแกรมบางอย่างเอาไว้ แต่โปรแกรม Freeware สามารถนำไปใช้งานได้ทันที เต็มความสามารถของโปรแกรม

การปัดเศษ 0.75 เป็น 1 ด้วย Excel

รูปภาพ
เคยพูดเรื่องการปัดเศษของ Excel มาแล้ว โดยใช้ฟังก์ชัน round, roundup, rounddown, floor, ceiling, odd เป็นต้น  ซึ่งเป็นการปัดเศษตามปกติ หรือ ปัดเศษ ให้เป็นเลขทวีคูณ ตามที่กำหนด คราวนี้ มีกรณีที่ ต้องการปัดเศษที่เกิน 0.75 ให้เป็นจำนวนเต็ม ถ้าน้อยกว่า 0.75 ให้ปัดลงเป็นเลขจำนวนเต็ม เช่น 4.70 ให้ปัดลงเป็น 4 แต่ถ้าเป็น 4.75 หรือ 4.80 ให้ปัดเป็น 5 กรณีข้างต้น จะให้สูตรการปัดเศษธรรมดา น่าจะลำบากอยู่ ต้องคิดเอาเอง หลักการคิด ขั้นแรกให้ตัดเอาเฉพาะเลขจำนวนเต็มของตัวเลขที่ต้องการปัดเศษเอาไว้ก่อน เผื่อว่า ถ้าปัดลง (เศษน้อยกว่า 0.75) ก็จะได้ใช้ตัวเลขนี้เลย แต่ถ้าปัดขึ้น (เศษมากกว่า 0.75) ก็จะเอา 1 ไปบวกเพิ่มให้ โดยใช้ฟังก์ชัน INT() ดูว่า เศษที่เหลือ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 หรือไม่ โดยเอา 1 ไปหารตัวเลขที่ต้องการปัดเศษ และคิดเอาเฉพาะเศษที่เหลือ โดยใช้ฟังก์ชัน MOD() ผลที่ได้ก็จะมีตั้งแต่ .01 ไปจนถึง .99 คราวนี้ ก็ดูว่า เศษที่ได้จากข้อ 2 มากกว่า หรือเท่ากับ 0.75 หรือไม่ ถ้าใช่ ก็ บวกจำนวนเต็มที่กันไว้ตามข้อ 1 เข้าไปอีก 1 แต่ถ้าน้อยกว่า ก็บวกเข้าไปอีก 0 ซึ่งก็จะเท่าเดิม ตัวอย่าง ดังภาพ ลองท

ประโยชน์ของ คาร์บอนไดออกไซด์ ต่อชีวิตมนุษย์

รูปภาพ
ดูจากชื่อเรื่อง เหมือนกับจะขัดกับความจริง แต่เป็นความจริง  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์ จริง ๆ โดยสรุป ประโยชน์ของ คาร์บอนไดออกไซด์ คือ ช่วยให้ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดปล่อยก๊าซออกซิเจน ให้เซลล์ในร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยธรรมชาติ การทำงานของเซลล์ในร่างกายจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่นเดียวกับการจุดไฟ แล้วจะเกิดควันไฟ ซึ่งก็เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายผลิตออกมาจะทำปฏิกริยากับน้ำ เกิดเป็นกรดคาบอริค ความเป็นกรด จะทำให้ค่า PH ของเลือด ลดต่ำลง เมื่อค่า PH ลดลง ก็จะทำให้ความสามารถในการจับยึดก๊าซออกซิเจน (Affinity) ของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดลดลง เป็นผลให้ออกซิเจนที่มากับฮีโมโกลบิน ถูกปล่อยออกไปให้เซลล์ได้นำไปใช้งาน ต่าง ๆ แล้วแต่ว่า เซลล์นั้น ๆ จะมีหน้าที่ทำอะไร สมการ ที่คาร์บอนไดออกไซด์ทำปฏิกริยากับน้ำ เกิดเป็นกรด คือ H 2 CO 3 คือกรดคาร์บอนิค ซึ่งทำให้ค่า PH ของเลือด ลดต่ำลง การออกกำลัง ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อในส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานมากขึ้น ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น  และในขณะเดียวกันก็ต้องการออกซิเจนในการทำงานมากขึ้น

การเปิดฟอร์ม และไปยังเรคคอร์ดที่กำหนด ด้วย VBA ใน MS Access 2010

รูปภาพ
การให้ผู้ใช้งานฐานข้อมูล เพิ่มข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันในตาราง เช่น เลขที่รหัสวิชา เป็นต้น เป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก เนื่องจากผู้ใช้ต้องเดาสุ่มว่า มีข้อมูลแล้วหรือยังในตาราง วิธีแก้ไขอย่างหนึ่ง คือ นำข้อมูลที่มีอยู่แล้ว มาแสดงให้เห็น เพื่อกำหนดไม่ให้ซ้ำกับของเดิม ตัวอย่าง หน้าจอให้กรอกรหัสหลักสูตร เมื่อกรอกรหัส และคลิกปุ่ม ตกลง โปรแกรมจะไปตรวจสอบข้อมูลในตาราง เมื่อพบว่ามีข้อมูลซ้ำ จะแสดงข้อความให้ทราบ ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่แล้ว จะนำข้อมูลที่มีในตารางมาแสดงในฟอร์ม และไปยังตำแหน่งหมายเลขที่ซ้ำ ตามที่ระบุ วิธีการ สร้างตาราง ชื่อ tblCourses สร้างฟอร์มเพิ่มหลักสูตรใหม่ ชื่อ frmCourses เป็น Unbound Form สร้างฟอร์มแสดงข้อมูลจากตาราง tblCourse ชื่อ frmShowAllCourses เมื่อคลิกปุ่มตกลง ให้ค้นหาข้อมูล รหัสวิชา ที่มีในตาราง ถ้าพบว่าซ้ำกัน ให้เปิดหน้าจอแสดงข้อความว่า จะขอดูข้อมูลที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าต้องการ ให้เปิดฟอร์ม frmShowAllCourses โดยกำหนดให้ไปที่หมายเลขรหัสที่ผู้ใช้พิมพ์ ที่ปุ่ม ตกลง เขียนโค้ด ดังนี้ Private Sub cmdSave_Click() Dim rst As DAO.Recordset Set rst