การใช้ Reflect Tool สร้างรูปสมมาตร ใน Illustrator CS6

หลักการใช้ Reflect Tool คือ ต้องใช้ลูกศรสีดำเลือก เส้นที่จะกลับรูป จากนั้น จึงไปเลือกเครื่องมือ Reflect Tool โดย กดปุ่ม Alt ค้างไว้พร้อมกับคลิก เพื่อเปิดหน้าจอตัวเลือกของ Reflect Tool ต่อไป

ตัวอย่าง
ต้องการกลับรูปนี้ ให้เป็นรูปสมมาตร
วิธีการ
 1. คลิก Black Arrow Tool และเลือกเส้นโค้งนี้
 2. คลิกที่เครื่องมือ Reflect Tool
 3. กดปุ่ม Alt ค้างไว้ เพื่อเปิด หน้าจอตัวเลือก และคลิกที่จุดปลายล่าง เพื่อกำหนดเป็นตำแหน่งการ Reflect
 4. เมื่อคิก จะเกิดหน้าจอตัวเลือก ดังภาพ
 5. คลิก Preview เพื่อดู และคลิก Copy เพื่อสร้างภาพสมมาตร จะได้ ดังภาพ
 6. ถ้าต้องการรวมภาพเข้าด้วยกัน ให้ใช้ Black Arrow Tool คลิกเลือกเส้นโค้งทั้งสอง และกด Ctrl+J จะได้ภาพสมมาตร รูปเดียว
การ Reflect เส้นโค้งที่เอียง

อย่างไรก็ตาม ถ้าเส้นโค้งนี้ เป็นเส้นโค้งเอียง การสร้างรูปสมมาตร ต้องกำหนดแนวเส้น (Axis) สำหรับการกลับ เพราะ Illustrator จะกลับภาพบนเส้นแกน axis เรากำหนดเส้นแกน axis เองได้โดยการคลิก 2 ครั้ง ดังนี้
 1. สร้างเส้นโค้งที่มีแกนเอียง
 2. คลิก Black Arrow Tool และเลือกเส้นโค้ง
 3. คลิกที่ Reflect Tool
 4. คลิกที่จุดบน เพื่อกำหนดเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นแกน axis
 5. คลิกที่จุดล่าง เพื่อกำหนดเป็นจุดสุดท้ายของเส้นแกน axis ก่อนคลิกให้กด Alt ค้างไว้ เพื่อ Copy ให้เป็นรูปสมมาตร (เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปลูกศรซ้อนกัน)
 6. เมื่อคลิก จะได้ดังภาพ
 7. ถ้าต้องการให้ปลายห่างออกจากกัน ให้คลิกให้ห่างจากจุดล่างนิดหน่อย เขาจะ Reflect ออกไปอีกเท่าตัว ดังภาพ

ตัวอย่างการใช้งาน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์