การปัดเศษ 0.75 เป็น 1 ด้วย Excel

เคยพูดเรื่องการปัดเศษของ Excel มาแล้ว โดยใช้ฟังก์ชัน round, roundup, rounddown, floor, ceiling, odd เป็นต้น ซึ่งเป็นการปัดเศษตามปกติ หรือ ปัดเศษ ให้เป็นเลขทวีคูณ ตามที่กำหนด

คราวนี้ มีกรณีที่ ต้องการปัดเศษที่เกิน 0.75 ให้เป็นจำนวนเต็ม ถ้าน้อยกว่า 0.75 ให้ปัดลงเป็นเลขจำนวนเต็ม เช่น 4.70 ให้ปัดลงเป็น 4 แต่ถ้าเป็น 4.75 หรือ 4.80 ให้ปัดเป็น 5

กรณีข้างต้น จะให้สูตรการปัดเศษธรรมดา น่าจะลำบากอยู่ ต้องคิดเอาเอง

หลักการคิด

  1. ขั้นแรกให้ตัดเอาเฉพาะเลขจำนวนเต็มของตัวเลขที่ต้องการปัดเศษเอาไว้ก่อน เผื่อว่า ถ้าปัดลง (เศษน้อยกว่า 0.75) ก็จะได้ใช้ตัวเลขนี้เลย แต่ถ้าปัดขึ้น (เศษมากกว่า 0.75) ก็จะเอา 1 ไปบวกเพิ่มให้ โดยใช้ฟังก์ชัน INT()
  2. ดูว่า เศษที่เหลือ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 หรือไม่ โดยเอา 1 ไปหารตัวเลขที่ต้องการปัดเศษ และคิดเอาเฉพาะเศษที่เหลือ โดยใช้ฟังก์ชัน MOD() ผลที่ได้ก็จะมีตั้งแต่ .01 ไปจนถึง .99
  3. คราวนี้ ก็ดูว่า เศษที่ได้จากข้อ 2 มากกว่า หรือเท่ากับ 0.75 หรือไม่ ถ้าใช่ ก็ บวกจำนวนเต็มที่กันไว้ตามข้อ 1 เข้าไปอีก 1 แต่ถ้าน้อยกว่า ก็บวกเข้าไปอีก 0 ซึ่งก็จะเท่าเดิม
  4. ตัวอย่าง ดังภาพ
  5. ลองทำดูจาก Excel Web App ข้างล่างนี้นะครับความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.