โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2018

การปิด/เปิด TouchPad ของ HP Notebook บน Windows 10

รูปภาพ
Touchpad ทำให้บังคับเคอร์เซอร์ ได้เหมือนเมาส์ ใช้แทนเมาส์ได้ แต่บางครั้ง ในขณะที่ใช้เมาส์ มือไปถูก Touchpad ทำให้เคอร์เซอร์เปลี่ยนตำแหน่ง สร้างความรำคาญให้ไม่น้อย

วิธีปิด Touchpad

คลิกขวาที่ icon ของ Windows10
พิมพ์ Touchpad settings คลิก Touchpad settings  เลื่อนหน้าจอลงมา จนเห็น Related settings คลิก Additional settings
คลิกปุ่ม Disable เพื่อปิด ถ้าปิดอยู่ ต้องการเปิด คลิก Enable

การสร้าง Dialog Fragment แบบ Full Screen

รูปภาพ
ผมใช้ Dialog Fragment เพื่อแสดงข้อความ แต่มีปัญหาคือ Dialog ไม่เต็มหน้าจอ มีขอบว่าง
เลยต้องหาทาง กำจัดขอบออก ให้แสดงเต็มจอ

การสร้าง Dialog Fragment แบบ Full Screen
1. สร้าง Project ใหม่ และสร้าง MainActivity โดยมีปุ่ม 1 ปุ่ม เมื่อคลิกไป จะไปเปิด Dialog Fragment

MainActivity.java
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.support.v4.app.FragmentTransaction; public class MainActivity extends AppCompatActivity { @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); } public void showDialog(View view){ String myTitle = "ตัวอย่าง Fullscreen Dialog"; String myMessage = "\r\n1. สวัสดีครับ " + "\r\n2. jadf djasf dsjfsd fjddfjkdsf " + "\r\n3. fkjd fdsklfj dfljfl ladks" + "\r\n4. jdfjds fds&quo…