การปิด/เปิด TouchPad ของ HP Notebook บน Windows 10

Touchpad ทำให้บังคับเคอร์เซอร์ ได้เหมือนเมาส์ ใช้แทนเมาส์ได้ แต่บางครั้ง ในขณะที่ใช้เมาส์ มือไปถูก Touchpad ทำให้เคอร์เซอร์เปลี่ยนตำแหน่ง สร้างความรำคาญให้ไม่น้อย

วิธีปิด Touchpad

  1. คลิกขวาที่ icon ของ Windows10
  2. พิมพ์ Touchpad settings 
  3. คลิก Touchpad settings 
  4. เลื่อนหน้าจอลงมา จนเห็น Related settings คลิก Additional settings
  5. คลิกปุ่ม Disable เพื่อปิด
  6. ถ้าปิดอยู่ ต้องการเปิด คลิก Enable

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.